محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

ایا فردا سه شنبه 8 بهمن مدارس زنجان تعطیل است

وضعیت تعطيلی مدارس تهران شنبه 9 آذر 98 | آیا فردا تعطيل است ؟
آیا شنبه 9 آذر 98  مدارس تهران تعطيل است ؟
آیا شنبه 9 آذر 98  مدارس استان تهران تعطيل است ؟
آیا مدارس و ادارات و بانک ها تهران شنبه 98/8/22 تعطيل است؟
آیا مدارس و دانشگاه ها و ادارات تهران شنبه 9 آذر 98  تعطيل هست؟
خبر تعطيلی مدارس و ادارات شنبه 9 آذر 98
آیا فردا شنبه 9 آذر 98 مدارس تهران تعطيل است, آیا فردا مدارس تهران تعطيل است ؟, آیا فردا  تعطيل است ؟, آیا فردا مدارس تهران تعطيل است ؟,
آیا سه شنبه 26 آذر 98 مدارس کرج تعطيل است ؟
آیا مدارس و ادارات و بانک ها کرج سه شنبه 26 آذر 98 تعطيل است؟
آیا مدارس و دانشگاه ها و ادارات استان البرز سه شنبه 26 آذر 98 تعطيل هست؟
خبر تعطيلی مدارس و ادارات سه شنبه 26 آذر 98
آیا فردا سه شنبه 26 آذر 98 مدارس کرج تعطيل است, آیا فردا مدارس مشهد تعطيل است ؟, آیا فردا  تعطيل است ؟, آیا فردا مدارس کرج تعطيل است ؟, تعطيلی مدارس کرج در روز سه شنبه 26 آذر 98تفریحی سنتر
وضعیت تعطيلی مدارس تهران شنبه 25 آبان 98 | آیا فردا تعطيل است ؟
آیا شنبه 25 آبان 98  مدارس تهران تعطيل است ؟
آیا شنبه 25 آبان 98  مدارس استان تهران تعطيل است ؟
آیا مدارس و ادارات و بانک ها تهران شنبه 98/8/22 تعطيل است؟
آیا مدارس و دانشگاه ها و ادارات تهران شنبه 25 آبان 98  تعطيل هست؟
خبر تعطيلی مدارس و ادارات شنبه 25 آبان 98
آیا فردا شنبه 25 آبان 98 مدارس تهران تعطيل است, آیا فردا مدارس تهران تعطيل است ؟, آیا فردا  تعطيل است ؟, آیا فردا مدارس تهران ت
وضعیت تعطيلی مدارس تهران دوشنبه 11 آذر 98 | آیا فردا تعطيل است ؟
آیا دوشنبه 11 آذر 98  مدارس تهران تعطيل است ؟
آیا دوشنبه 11 آذر 98  مدارس استان تهران تعطيل است ؟
آیا مدارس و ادارات و بانک ها تهران دوشنبه 98/8/22 تعطيل است؟
آیا مدارس و دانشگاه ها و ادارات تهران دوشنبه 11 آذر 98  تعطيل هست؟
خبر تعطيلی مدارس و ادارات دوشنبه 11 آذر 98
آیا فردا دوشنبه 11 آذر 98 مدارس تهران تعطيل است, آیا فردا مدارس تهران تعطيل است ؟, آیا فردا  تعطيل است ؟, آیا فردا مدار
وضعیت تعطيلی مدارس تهران دوشنبه 25 آذر 98 | آیا فردا تعطيل است ؟
آیا دوشنبه 25 آذر 98  مدارس تهران تعطيل است ؟
آیا دوشنبه 25 آذر 98  مدارس استان تهران تعطيل است ؟
آیا مدارس و ادارات و بانک ها تهران دوشنبه 98/8/22 تعطيل است؟
آیا مدارس و دانشگاه ها و ادارات تهران دوشنبه 25 آذر 98  تعطيل هست؟
خبر تعطيلی مدارس و ادارات دوشنبه 25 آذر 98
آیا فردا دوشنبه 25 آذر 98 مدارس تهران تعطيل است, آیا فردا مدارس تهران تعطيل است ؟, آیا فردا  تعطيل است ؟, آیا فردا مدار
تعطيلی مدارس مشهد چهارشنبه 13 آذر 98 | آیا فردا تعطيل است ؟
آیا چهارشنبه 13 آذر 98 مدارس مشهد تعطيل است ؟
آیا مدارس و ادارات و بانک ها مشهد چهارشنبه 98/9/10 تعطيل است؟
آیا مدارس و دانشگاه ها و ادارات مشهد چهارشنبه 13 آذر 98 تعطيل هست؟
خبر تعطيلی مدارس و ادارات چهارشنبه 13 آذر 98
 
آیا فردا چهار شنبه 13 آذر 98 مدارس مشهد تعطيل است, آیا فردا مدارس مشهد تعطيل است ؟, آیا فردا  تعطيل است ؟, آیا فردا مدارس مشهد تعطيل است ؟, تعطيلی مدارس مشهد در روز چهار شنبه 1
وضعیت تعطيلی مدارس اصفهان چهارشنبه 6 آذر 98 | آیا فردا تعطيل است ؟
آیا چهارشنبه 6 آذر 98 مدارس استان اصفهان تعطيل است ؟
آیا مدارس و ادارات و بانک ها اصفهان چهارشنبه 98/9/6 تعطيل است؟
آیا مدارس و دانشگاه ها و ادارات اصفهان چهارشنبه 6 آذر 98 تعطيل هست؟
خبر تعطيلی مدارس و ادارات چهارشنبه 6 آذر 98 به علت آلودگی هوا
 آیا فردا مدارس اصفهان تعطيل است ؟, آیا فردا  تعطيل است ؟, آیا فردا مدارس اصفهان تعطيل است ؟, تعطيلی مدارس اصفهان در روز سه شنبه 1 دیتفریح
وضعیت تعطيلی مدارس اصفهان دوشنبه 2 دی 98 | آیا فردا تعطيل است ؟
آیا دوشنبه 2 دی 98 مدارس استان اصفهان تعطيل است ؟
آیا مدارس و ادارات و بانک ها اصفهان دوشنبه 98/9/6 تعطيل است؟
آیا مدارس و دانشگاه ها و ادارات اصفهان دوشنبه 2 دی 98 تعطيل هست؟
خبر تعطيلی مدارس و ادارات دوشنبه 2 دی 98 به علت آلودگی هوا
 آیا فردا مدارس اصفهان تعطيل است ؟, آیا فردا  تعطيل است ؟, آیا فردا مدارس اصفهان تعطيل است ؟, تعطيلی مدارس اصفهان در روز سه شنبه 2 دیتفریحی سنتر
وضعیت تعطيلی مدارس اصفهان دوشنبه 11 آذر 98 | آیا فردا تعطيل است ؟
آیا دوشنبه 11 آذر 98 مدارس استان اصفهان تعطيل است ؟
آیا مدارس و ادارات و بانک ها اصفهان دوشنبه 98/9/6 تعطيل است؟
آیا مدارس و دانشگاه ها و ادارات اصفهان دوشنبه 11 آذر 98 تعطيل هست؟
خبر تعطيلی مدارس و ادارات دوشنبه 11 آذر 98 به علت آلودگی هوا
 آیا فردا مدارس اصفهان تعطيل است ؟, آیا فردا  تعطيل است ؟, آیا فردا مدارس اصفهان تعطيل است ؟, تعطيلی مدارس اصفهان در روز سه شنبه 1 دیتفریحی سنتر
صافی نیوز: به‌رغم اعلام استانداری تهران مبنی بر اینکه مدارس تهران فردا دایر است اما به دلیل افزایش آلاینده‌ها، نوبت صبح مدارس استان تهران به غیر از مدارس دماوند و فیروزکوه فردا تعطيل اعلام شد.پایگاه خبری، تحلیلی صافی نیوز
وضعیت تعطيلی مدارس تهران یکشنبه 26 آبان 98 | آیا فردا تعطيل است ؟
آیا یکشنبه 26 آبان 98  مدارس تهران تعطيل است ؟
آیا یکشنبه 26 آبان 98  مدارس استان تهران تعطيل است ؟
آیا مدارس و ادارات و بانک ها تهران یکشنبه 98/8/22 تعطيل است؟
آیا مدارس و دانشگاه ها و ادارات تهران یکشنبه 26 آبان 98  تعطيل هست؟
خبر تعطيلی مدارس و ادارات یکشنبه 26 آبان 98
آیا فردا یکشنبه 26 آبان 98 مدارس تهران تعطيل است, آیا فردا مدارس تهران تعطيل است ؟, آیا فردا  تعطيل است ؟, آیا فرد
وضعیت تعطيلی مدارس تهران چهارشنبه 22 آبان 98 | آیا فردا تعطيل است ؟
آیا چهارشنبه 22 آبان 98  مدارس تهران تعطيل است ؟
آیا چهارشنبه 22 آبان 98  مدارس استان تهران تعطيل است ؟
آیا مدارس و ادارات و بانک ها تهران چهارشنبه 98/8/22 تعطيل است؟
آیا مدارس و دانشگاه ها و ادارات تهران چهارشنبه 22 آبان 98  تعطيل هست؟
خبر تعطيلی مدارس و ادارات چهارشنبه 22 آبان 98
آیا فردا چهارشنبه 22 آبان 98 مدارس تهران تعطيل است, آیا فردا مدارس تهران تعطيل است ؟, آیا فردا  تعط
آیا دوشنبه 11 آذر 98 مدارس کرج تعطيل است ؟
آیا مدارس و ادارات و بانک ها کرج دوشنبه 11 آذر 98 تعطيل است؟
آیا مدارس و دانشگاه ها و ادارات استان البرز دوشنبه 11 آذر 98 تعطيل هست؟
خبر تعطيلی مدارس و ادارات دوشنبه 11 آذر 98
آیا فردا دوشنبه 11 آذر 98 مدارس کرج تعطيل است, آیا فردا مدارس مشهد تعطيل است ؟, آیا فردا  تعطيل است ؟, آیا فردا مدارس کرج تعطيل است ؟, تعطيلی مدارس کرج در روز دوشنبه 11 آذر 98تفریحی سنتر
تعطيلی مدارس 12 ابان 97 به علت بازی پرسپولیس و کاشیما
تعطيلی ادارات 12 آبان 97 , تعطيلی مدارس به علت بازی پیروزی و کاشیما , تعطيلی مدارس به علت بازی پیروزی و کاشیما 12 آبان 97 , تعطيلی مدرسه , تعطيلی مدرسه 12 آبان 97 , وضعیت تعطيلی مدارس به علت بازی پیروزی و کاشیما 12 آبان , خبر تعطيلی مدارس به علت بازی پیروزی و کاشیما و ادارات12 آبان , آیا خبر تعطيلی مدارس به علت بازی پیروزی و کاشیما 12 آبان 97 صحت دارد , شایعه یا واقعیت تعطيلی مدارس به علت بازی پیروزی و کاشی
تعطيلی مدارس 12 ابان 97 به علت بازی پرسپولیس و کاشیما
تعطيلی ادارات 12 آبان 97 , تعطيلی مدارس به علت بازی پیروزی و کاشیما , تعطيلی مدارس به علت بازی پیروزی و کاشیما 12 آبان 97 , تعطيلی مدرسه , تعطيلی مدرسه 12 آبان 97 , وضعیت تعطيلی مدارس به علت بازی پیروزی و کاشیما 12 آبان , خبر تعطيلی مدارس به علت بازی پیروزی و کاشیما و ادارات12 آبان , آیا خبر تعطيلی مدارس به علت بازی پیروزی و کاشیما 12 آبان 97 صحت دارد , شایعه یا واقعیت تعطيلی مدارس به علت بازی پیروزی و کاشی
تعطيلی مدارس 12 ابان 97 به علت بازی پرسپولیس و کاشیما
تعطيلی ادارات 12 آبان 97 , تعطيلی مدارس به علت بازی پیروزی و کاشیما , تعطيلی مدارس به علت بازی پیروزی و کاشیما 12 آبان 97 , تعطيلی مدرسه , تعطيلی مدرسه 12 آبان 97 , وضعیت تعطيلی مدارس به علت بازی پیروزی و کاشیما 12 آبان , خبر تعطيلی مدارس به علت بازی پیروزی و کاشیما و ادارات12 آبان , آیا خبر تعطيلی مدارس به علت بازی پیروزی و کاشیما 12 آبان 97 صحت دارد , شایعه یا واقعیت تعطيلی مدارس به علت بازی پیروزی و کاشی
وضعیت تعطيلی مدارس یزد یکشنبه 19 آبان 98 | آیا فردا تعطيل است ؟
آیا یکشنبه 19 آبان 98 مدارس ادارات و دانشگاه های یزد تعطيل است ؟
آیا مدارس و ادارات و بانک ها یزد یکشنبه 98/8/19 تعطيل است؟
وضعیت تعطيلی مدارس یزد یکشنبه 19 آبان 98
وضعیت تعطيلی مدارس یزد 19 آبان 98 , مدارس یزد 19 آبان 98 تعطيل است؟ , تعطيلی مدارس یزد 19 آبان 98 , آیا فردا ‎یکشنبه 95/8/19 مدارس تعطيل است؟ , یکشنبه 19 آبان 98 کدام مدارس یزد تعطيل است؟ , تعطيلی مدارس یزد آبان 98 , وضعیت تعطيلی مدارس یزد 19 آ
قائم مقام وزیر آموزش و پرورش خبر تعطيلی مدارس در روز شنبه (۳۱ فروردین) را رد کرد. امیرعلی نعمت‌الهی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اخبار منتشره مبنى بر تعطيلی مدارس در روز شنبه، اظهار کرد: تعطيلی مدارس در روز شنبه ۳۱ […]
نوشته مدارس کشور شنبه 31 فروردین تعطيل نیست اولین بار در کنکور پدیدار شد.
جملات شیرین
تعطيلی مدارس یکشنبه 26 آبان 98،
وضعیت تعطيلی مدارس و دانشگاهها روز یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸،
تعطيلی مدارس تهران به علت آلودگی هوا یکشنبه 26 آبان 98،
▫️بنابر اعلام استاندار تهران، یک شنبه مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه اول در کل استان تهران تعطيل است.▫️محسنی بند پی‌ استاندار تهران اعلام کرد : با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی فردا (یک شنبه )مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه اول در کل استان تهران در دو شیفت صبح و بعداز ظهر تعطيل است.دانلود فیلم و سریال با
تعطيلی مدارس یکشنبه 26 آبان 98،
وضعیت تعطيلی مدارس و دانشگاهها روز یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸،
تعطيلی مدارس تهران به علت آلودگی هوا یکشنبه 26 آبان 98،
▫️بنابر اعلام استاندار تهران، یک شنبه مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه اول در کل استان تهران تعطيل است.▫️محسنی بند پی‌ استاندار تهران اعلام کرد : با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی فردا (یک شنبه )مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه اول در کل استان تهران در دو شیفت صبح و بعداز ظهر تعطيل است.موزیک پدیده - دانلود را
وضعیت تعطيلی مدارس تهران یکشنبه 26 آبان 98 | آیا فردا تعطيل است ؟
آیا یکشنبه 26 آبان 98  مدارس استان تهران تعطيل است ؟
آیا مدارس و ادارات و بانک ها تهران یکشنبه 98/8/26 تعطيل است؟
خبر تعطيلی مدارس و ادارات یکشنبه 26 آبان 98
شنبه 25 آبان 1398
12:50 مدارس عصر برخی مناطق تهران تعطيل شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، محمد تقی‌زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش بارش برف در مناطق شمالی پایتخت اظهار داشت: مدارس منطقه 1 تا 5 و منطقه 22 در نوبت عصر تعطی
وضعیت تعطيلی مدارس تهران یکشنبه 26 آبان 98 | آیا فردا تعطيل است ؟
آیا یکشنبه 26 آبان 98  مدارس استان تهران تعطيل است ؟
آیا مدارس و ادارات و بانک ها تهران یکشنبه 98/8/26 تعطيل است؟
خبر تعطيلی مدارس و ادارات یکشنبه 26 آبان 98
شنبه 25 آبان 1398
12:50 مدارس عصر برخی مناطق تهران تعطيل شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، محمد تقی‌زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش بارش برف در مناطق شمالی پایتخت اظهار داشت: مدارس منطقه 1 تا 5 و منطقه 22 در نوبت عصر تعطی
صافی نیوز: رئیس آموزش و پرورش تکاب گفت: به
دلیل پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا، سهشنبه و چهارشنبه تمامی مدارس
مقطع ابتدایی در شهر و روستاهای تابعه شهرستان تکاب تعطيل شد.

پایگاه خبری، تحلیلی صافی نیوز
وضعیت تعطيلی مدارس تهران یکشنبه 26 آبان 98 | آیا فردا تعطيل است ؟
آیا یکشنبه 26 آبان 98  مدارس استان تهران تعطيل است ؟
آیا مدارس و ادارات و بانک ها تهران یکشنبه 98/8/26 تعطيل است؟
خبر تعطيلی مدارس و ادارات یکشنبه 26 آبان 98
شنبه 25 آبان 1398
12:50 مدارس عصر برخی مناطق تهران تعطيل شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، محمد تقی‌زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش بارش برف در مناطق شمالی پایتخت اظهار داشت: مدارس منطقه 1 تا 5 و منطقه 22 در نوبت عصر تعطی
به گزارش خبرگزاری نودیجه آنلاین و به نقل از آموزش و پرورش استان گلستان ؛ بنا به درخواست ستاد مدیریت بحران شهرستان های استان گلستان وبه منظور جلوگیری از خطرات احتمالی با توجه به بارش برف در مناطق کوهستانی و تداوم بارندگی و همچنین آب گرفتگی معابر، فردا سه شنبه ۲۸ اسفند۹۷ کلیه مدارس استان گلستان در دو نوبت صبح و بعدازظهر تعطيل اعلام می گردد.نودیجه آنلاین
به گزارش خبرگزاری نودیجه آنلاین
مدارس کشور فردا دایر است و آموزش و پرورش تصمیمی بر تعطيلی ندارد.نعمت‌الهی، قائم مقام وزیر آموزش‌ و پرورش: مدارس کشور فردا دایر است و آموزش و پرورش تصمیمی بر تعطيلی ندارد. در صورتی که در منطقه‌ای به دلیل بارش برف و یخبندان مدارس تعطيل شوند از طریق سایت‌های آموزش و پرورش در سراسر کشور، خبرگزاری‌ها رسمی، سایت آموزش و پرورش کشور و سینا تی‌وی اطلاع رسانی خواهد شد.نودیجه آنلاین
عده ای از دوست داران اهل بیت (ع) در استان زنجان طرح سه شنبه های مهدوی را راه اندازی کرده اند. آنها با خدمت به سایر شهروندان، یاد حضرت ولیعصر (عج) را زنده نگه.زلفا دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
کد خبر: ۶۸۵۸۸۸۷گروه : همدان » همدانتاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۹اندازه فونتنسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره تعطيلی مدارس در نهاوندمقاطع متوسط اول (راهنمایی) نوبت صبح شهرستان نهاوند در روز شنبه ۱۸ اسفند ماه به علت بارش برف و برودت هوا تعطيل شد.به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، فرماندار نهاوند اعلام کرد:به دلیل بارش برفو برودت هوا مقاطع متوسط اول (راهنمایی) نوبت صبح شهرستان نهاوند در روز شنبه ۱۸ اسفن
صافی نیوز: مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت:در تداوم مراقبتهای بهداشتی در پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا تمامی مدارس مناطق ۱۴ گانه آموزش و پرورش استان قزوین فردا دوشنبه ۱۸ آذرماه تعطيل است.پایگاه خبری، تحلیلی صافی نیوز
ايا مدارس مشهد فردا دوشنبه 23 دی تعطيل است
gooogle98.rozblog.com › post › ايا-مدارس-مشهد-فردا-دو.

Translate this page
15 hours ago - ۱۴ دی ۱۳۹۸ - آیا فردا مدارس تعطيل است؟, تعطيلی مدارس شنبه 14 دی 98,تعـطیلی ادارت, ۶ روز پیش . ۱۱ ساعت پیش . وضعیت تعطيلی مدارس شهرها فردا سه شنبه 3 دی 98 - پیکوپرای اجرا می‌شود . زینب شنبه 9 آذر 1398 - 23:24.
ايا مدارس مشهد فردا سه شنبه 24 دی تعطيل است
gooogle98.rozblog.com › post › ايا-مدارس-مشهد-فردا-سه.Translate this page
1 hour ago - مدارس نواحی هفت
madares98.rozblog.com › post › آیا-فردا-سه-شنبه-8-بهمن-98-مدارس-ز.
آیا فردا سه شنبه 8 بهمن 98 مدارس زنجان تعطيل است؟
 

 


۲ روز پیش - 4 days ago - ايا مدارس زنجان فردا سه شنبه 1 بهمن 98 تعطيل است - رزبلاگ . 8 hours ago - آیا فردا مدارس تعطيل است؟, تعطيلی مدارس شنبه 28 دی 98 .moshavergroup.com › اخبار متفرقه
تعطيلی مدارس زنجان سه شنبه 1 بهمن 98 - مشاور گروپ
 

 


 رتبه: ۲٫۵ - ‏۲ رأی
تعطيلی دانشگاهها سراسر کشور به
محمد تقی زاده،، عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص تداوم آلودگی هوا و احتمال تعطيلی مدارس برای روز شنبه گفت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته توسط سازمان ه.حورا دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت دوستان گرامیطبق گفته ها موج قبلی که رد شد بارش هایی رخ داد که در تبریز 9 میلی متر شد اما بررسی ها نشان میدهد امروز چهارشنبه جوی پایدار با افزایش نسبی دما داریمفردا پنجشنبه هم جوی پایدار با افزایش دما ولی شب در برخی نواحی احتمال بارش هستاما از جمعه به خصوص از ظهر و بعد از ظهر با ورود موجی بارشی از دریای مدیترانه بارش ها آغاز خواهد شد که ابتدا به صورت باران هست در اغلب مناطق ولی از شب این روز بارش ها کم کم به شکل برف خو
تعطيلی مدارس شنبه 21 دی - شما نیوز
https://www.shomanews.com › 930875-تعطيلی-مدارس-.

Translate this page
4 days ago - . هوا و تداوم بارش ها در تهران و شهرستان ها مدارس شنبه 21 دی تعطيل می باشد./هنوز صحت و سقم این خبر تائید نشده است. . قشم تمامی مدارس این شهرستان در کلیه مقاطع تحصیلی برای روز شنبه(فردا) تعطيل اعلام می‌شود. . آیا این خبر مفید بود؟ . 24 2. ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۳:۴۳. تو رو به جون بچه هاتون تعطيل کنین هوا خیلی سرده ما .
تعطيلی مدارس سه شنبه 3 دی - شما نیوز
https://www.shomane
قرارمون شد ۱۲ تا ۳ . من قبول کردم.روم نشد بازم کنسلش کنم مث یکشنبهه.شنبه این هفته تعطيل بود و واقعا شارژم تموم شده و‌ نیاز دارم برم موسسه و تو جشن افتتاح کافه کتاب باشم و بچه هارم ببینم.بهش پیام دادم و گفتم دوسدارم برم موسسه.نمیدونم فردا چی میشه برنامه هامون.الآنم هیجان و استرس دارم برا فردا ، چه جور شه برم موسسه چه جور نشهاز حال امروزم نگم ک . ساعتی شونصد بار نا امید میشدم.به زینب اس دادم ، داغون بود ؛ دلم گرفت.گف چنروز دگ میاد کرج :)شب مه
khabarfarsi.com › tags › تعطيلی_مدارس
تعطيلی مدارس | خبر فارسی
 

 


مدارس شهرستان سپیدان امروز یکشنبهبهمن در نوبت صبح تعطيل است. . برف و کولاک در برخی مناطق استان فردا شنبه 5 بهمن ماه وضعیت تعطيلی مدارس در نوبت .
 www.borna.news › جامعه و شهری
فردا ۶ بهمن مدارس کدام استان‌ها تعطيل است؟ - خبرگزاری برنا
 

 


۴ ساعت پیش - احتمال می‌رود مدارس برخی استان‌ها فردا یک شنبه&nbs
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی