نتایج جستجو برای عبارت :

بازی efootball PES 2020 مخصوص XBOX360

خرید بازي efootball PES 2020 مخصوص XBOX360 قیمت : 6000 تومانبرند : Asre Baziخرید پستی بازي efootball PES 2020 مخصوص XBOX360 قیمت بازي efootball PES 2020 مخصوص XBOX360 برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.     برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید بازي efootball PES 2020 مخصوص XBOX360 ارزان , بازي efootball PES 2020 مخصوص XBOX360 با قیمت ارزان , خرید Asre Bazi ارزان , Asre Bazi با قیمت ارزان ,
خرید بازي need for speed undercover مخصوص xbox360 قیمت : 8700 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی بازي need for speed undercover مخصوص xbox360 قیمت بازي need for speed undercover مخصوص xbox360  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید بازي need for speed undercover مخصوص xbox360 ارزان , بازي need for speed undercover مخصوص xbox360 با قیمت ارزان , خرید Miscellaneous ارز
خرید بازي rayman origins مخصوص xbox360 قیمت : 6840 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی بازي rayman origins مخصوص xbox360 قیمت بازي rayman origins مخصوص xbox360  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید بازي rayman origins مخصوص xbox360 ارزان , بازي rayman origins مخصوص xbox360 با قیمت ارزان , خرید Miscellaneous ارزان , Miscellaneous با قیمت ارزان , خری
خرید بازي time shift مخصوص xbox360 قیمت : 11000 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی بازي time shift مخصوص xbox360 قیمت بازي time shift مخصوص xbox360  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید بازي time shift مخصوص xbox360 ارزان , بازي time shift مخصوص xbox360 با قیمت ارزان , خرید Miscellaneous ارزان , Miscellaneous با قیمت ارزان , خرید پستی بازي
خرید بازي sniper elite نسخه v2 نشر عصر بازي مخصوص xbox360 قیمت : 11000 تومانبرند : Asre Baziخرید پستی بازي sniper elite نسخه v2 نشر عصر بازي مخصوص xbox360 قیمت بازي sniper elite نسخه v2 نشر عصر بازي مخصوص xbox360  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید بازي sniper elite نسخه v2 نشر عصر بازي مخصوص xbox360 ارزان , بازي sniper elite ن
خرید بازي sniper elite نسخه v2 نشر عصر بازي مخصوص xbox360 قیمت : 11000 تومانبرند : Asre Baziخرید پستی بازي sniper elite نسخه v2 نشر عصر بازي مخصوص xbox360 قیمت بازي sniper elite نسخه v2 نشر عصر بازي مخصوص xbox360  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید بازي sniper elite نسخه v2 نشر عصر بازي مخصوص xbox360 ارزان , بازي sniper elite ن
خرید بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي قیمت : 11600 تومانبرند : Asre Baziخرید پستی بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي قیمت بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي ارزان , بازي Pris
خرید بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي قیمت : 11600 تومانبرند : Asre Baziخرید پستی بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي قیمت بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي ارزان , بازي Pris
خرید بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي قیمت : 11600 تومانبرند : Asre Baziخرید پستی بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي قیمت بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي ارزان , بازي Pris
خرید بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي قیمت : 11600 تومانبرند : Asre Baziخرید پستی بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي قیمت بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي ارزان , بازي Pris
خرید بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي قیمت : 11600 تومانبرند : Asre Baziخرید پستی بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي قیمت بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي ارزان , بازي Pris
خرید بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي قیمت : 11600 تومانبرند : Asre Baziخرید پستی بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي قیمت بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید بازي Prison Break The Conspiracy مخصوص xbox360 نشر عصر بازي ارزان , بازي Pris
خرید بازي Assassin's Creed Revelations مخصوص xbox360 قیمت : 6900 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی بازي Assassin's Creed Revelations مخصوص xbox360 قیمت بازي Assassin's Creed Revelations مخصوص xbox360  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید بازي Assassin's Creed Revelations مخصوص xbox360 ارزان , بازي Assassin's Creed Revelations مخصوص xbox360 با قیمت ارزان , خرید Misce
خرید بازي Assassin's Creed Revelations مخصوص xbox360 قیمت : 6900 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی بازي Assassin's Creed Revelations مخصوص xbox360 قیمت بازي Assassin's Creed Revelations مخصوص xbox360  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید بازي Assassin's Creed Revelations مخصوص xbox360 ارزان , بازي Assassin's Creed Revelations مخصوص xbox360 با قیمت ارزان , خرید Misce
خرید بازي Assassins Creed III نشر پرنیان مخصوص XBOX360 قیمت : 14000 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی بازي Assassins Creed III نشر پرنیان مخصوص XBOX360 قیمت بازي Assassins Creed III نشر پرنیان مخصوص XBOX360  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید. بازي فرقه قاتلین 3نصب آسان بدون نیاز به کرکشامل اتوران و موسیقی اختصاصی بازيداستان این نسخه در قرن هجدهم و مابین سال های 1753 - 1783 جریان دارد. همچنان جنگ میان اساس
گیم پلی بازي eFootball PES 2020 
eFootball PES 2020 بازي جدیدی در سبک ورزشی می باشد که در سال 2019 توسط KONAMI ساخته و برای کامپیوتر عرضه شده است. سرانجام پس از مدت‌ها حدس و گمان در رابطه با نسخه جدید بازي پی‌اس، سازندگان این بازي محبوب و دوست‌داشتنی اولین نسخه آن را برای گیمرها منتشر کردند. بازي فوتبال پی‌اس 2020 که این بار با عنوان جدید ای‌فوتبال پی‌اس 2020 (eFootball PES 2020) منتشر شده، یک تجربه جذاب و فوق‌العاده را برای شما دوست‌داران فوتبال به ارم
نسخه دمو بازي شبیه ساز فوتبال حرفه ای eFootball PES 2020 برای تمامی پلتفرم ها منتشر شد. نسخه ۲۰۲۰ بازي پی ای اس توانسته جایزه ی بسیار مهم E3 Best Sports Game را در E3 امسال برنده شود و شما تنها کافیست تا نسخه دمو را تجربه کنید تا متوجه این موضوع شوید! در حالت دمو شما می توانید هم حالت آفلاین و هم حالت آنلاین را تجربه کنید. متاسفانه مانند هرسال، کشور ایران در لیست تحریم های این بازي قرار دارد و حتما برای تجربه بخش آنلاین باید از سرویس های رفع تحریم استفاده کنید. د
eFootball PES 2020 نام یک بازي جدید کامپیوتری است که در سبک گیمهای ورزشی قرار دارد و توسط کمپانی نام آشنای Konami Digital Entertainment طراحی و در تاریخ 10 سپتامبر 2019 برای پلتفرم PC عرضه شده است که نسخه پیش رو به صورت دمو ارایه شده است. بازي پی اس 2020 توانسته جایزه مطرح E3 Best Sports Game را در جشنواره E3 بدست آورد که بدون شک هر ساله بهترین بازي های کامپیوتری برای کسب امتیاز و رتبه در قالب یک گروه گرد هم جمع میشوند که این بازي توانسته رتبه مناسبی را در بین بازي های ورزشی بدست آ
خرید بازي batman arkham city مخصوص xbox360 قیمت : 14050 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی بازي batman arkham city مخصوص xbox360 قیمت بازي batman arkham city مخصوص xbox360  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   فروشگاه
خرید بازي batman arkham city مخصوص xbox360 قیمت : 14050 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی بازي batman arkham city مخصوص xbox360 قیمت بازي batman arkham city مخصوص xbox360  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   فروشگاه
خرید بازي Rayman Legends مخصوص Xbox 360 نشر گردو قیمت : 17000 تومانبرند : Gerdooخرید پستی بازي Rayman Legends مخصوص Xbox 360 نشر گردو قیمت بازي Rayman Legends مخصوص Xbox 360 نشر گردو  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   بازي Rayman Legends مخصوص Xbox 360 نشر گردو - Digikala رتبه: ۴٫۴ - ‏بازبینی توسط parsa barbandanخرید اینترنتی بازي Rayman Legends مخصوص Xbox 360 نشر گردو و قیمت انواع ب
خرید بازي PES 2020 لیگ برتر ایران 98-99 مخصوص XBOX 360 قیمت : 8000 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی بازي PES 2020 لیگ برتر ایران 98-99 مخصوص XBOX 360 قیمت بازي PES 2020 لیگ برتر ایران 98-99 مخصوص XBOX 360  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   بازي PES 2020 لیگ برتر ایران 98-99 مخصوص XBOX 360 رتبه: ۲٫۹ - ‏۱۴ مرورخرید اینترنتی بازي PES 2020 لیگ برتر ایران 98-99 مخصوص XBOX 360
به روز رسانی :
1398/10/29 نسخه Lite ( رایگان ) + کرک ByPass اضافه شد.
eFootball PES 2020 نیز مانند بازي FIFA، یکی از موفق ترین بازي های ورزشی است که هر سال نسخه ای جدید از آن عرضه می شود. eFootball PES 2020 که سال قبل منتشر شد، پیشرفت های بسیاری داشت اما با از دست دادن لیگ قهرمانان ( Champions League ) فروش آن کمتر شد و تعدادی از بازيکنان به بازي FIFA روی آوردند . FIFA و PES مدت زیادی است که درحال رقابت هستند و PES با از دست دادن لیگ قهرمانان شانس خود را برای جلو افتادن از FIFA
 
دانلود بازي eFootball PES 2020 برای کامپیوتر
| بازي پی‌اس 2020 |
| نسخه Demo + آموزش نصب |
 
eFootball PES 2020 بازي جدیدی در سبک ورزشی می باشد که در سال 2019 توسط KONAMI ساخته و برای کامپیوتر عرضه شده است. سرانجام پس از مدت‌ها حدس و گمان در رابطه با نسخه جدید بازي پی‌اس، سازندگان این بازي محبوب و دوست‌داشتنی اولین نسخه آن را برای گیمرها منتشر کردند. بازي فوتبال پی‌اس 2020 که این بار با عنوان جدید ای‌فوتبال پی‌اس 2020 (eFootball PES 2020) منتشر شده، یک تجربه
نیم نگاهی به دموی بازي FIFA 20ارسال شده از سایت دیدچه نتایجی از دیگر سایت ها:تاریخ انتشار دموی بازي FIFA 20 [ویژگی های دمو FIFA 20 .تاریخ انتشار دموی بازي FIFA 20 از سوی EA اعلام شد و امروز قصد داریم به بررسی ویژگی های دموی بازي فیفا 20 بپردازیم. اطلاعات بیشتر از Demo بازي فیفا در پلی مگ . نگاهی به بازي Anthem پس… admin 2019-08-08. . ‫نگاهی به نسخه دموی بازي PES 2020‬‎ - YouTubeدر این آیتم ویدیویی، نگاهی به نسخه دموی بازي PES 2020 داشتهایم که چند روزی است منتشر شده است. #pes2020 EFootball
دانلود تریلر رسمی بازي eFootball PES 2020
 
| رونمایی از اولین تریلر رسمی بازي eFootball PES 2020 |
 
 
 
اگر شما هم از تجربه نسخه 2019 سری محبوب امی (KONAMI) یعنی Pro Evolution Soccer لذت برده‌اید، هم‌اکنون می‌توانیم این مژده را بدهیم که کم‌کم باید خود را برای رونمایی از پی‌اس 2020 آماده کنید! اولین چیزی که در رابطه با پی‌اس 2020 خودنمایی می‌کند، عنوان کاملا جدید این بازي است و از این پس باید آن را با عنوان ای‌فوتبال پی‌اس 2020 (eFootball PES 2020) بشناس
دانلود تریلر رسمی بازي eFootball PES 2020
 
| رونمایی از اولین تریلر رسمی بازي eFootball PES 2020 |
 
 
 
اگر شما هم از تجربه نسخه 2019 سری محبوب امی (KONAMI) یعنی Pro Evolution Soccer لذت برده‌اید، هم‌اکنون می‌توانیم این مژده را بدهیم که کم‌کم باید خود را برای رونمایی از پی‌اس 2020 آماده کنید! اولین چیزی که در رابطه با پی‌اس 2020 خودنمایی می‌کند، عنوان کاملا جدید این بازي است و از این پس باید آن را با عنوان ای‌فوتبال پی‌اس 2020 (eFootball PES 2020) بشناس
دانلود بازي eFootball PES 2020 برای کامپیوتر
| بازي پی‌اس 2020 |
| نسخه FULL UNLOCKED اضافه شد… |
بروزرسانی 98.12.20: کرک / بایپس (آفلاین) بازي اضافه شد…
 
eFootball PES 2020 بازي جدیدی در سبک ورزشی می باشد که در سال 2019 توسط KONAMI ساخته و برای کامپیوتر عرضه شده است. سرانجام پس از مدت‌ها حدس و گمان در رابطه با نسخه جدید بازي پی‌اس، سازندگان این بازي محبوب و دوست‌داشتنی اولین نسخه آن را برای گیمرها منتشر کردند. بازي فوتبال پی‌اس 2020 که این بار با عنوان جد
خرید بازي Tron Evolution مخصوص Xbox 360 نشر گردو قیمت : 17000 تومانبرند : Gerdooخرید پستی بازي Tron Evolution مخصوص Xbox 360 نشر گردو قیمت بازي Tron Evolution مخصوص Xbox 360 نشر گردو  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   بازي Tron Evolution مخصوص Xbox 360 نشر گردو - Digikalaخرید اینترنتی بازي Tron Evolution مخصوص Xbox 360 نشر گردو و قیمت انواع بازي گردو از فروشگاه آنلاین دیجی‌ک
خرید بازي Rayman Origins مخصوص Xbox 360 نشر گردو قیمت : 19000 تومانبرند : Gerdooخرید پستی بازي Rayman Origins مخصوص Xbox 360 نشر گردو قیمت بازي Rayman Origins مخصوص Xbox 360 نشر گردو  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید. Rayman Origins چهارمین نسخه از سری بازي های Rayman بحساب می آید. اتفاقات بازي در جهانی فانتزی و 2بعدی روایت می شود . در این بازي شما در قالب شخصیتی به نام ریمن به ایفای نقش می پردازید ، البته در طول ماموریت ها تنها ن
یکی از تغییرات بازي eFootball PES 2020 در مقایسه با نسخه‌های پیشین، بهبود بسیار زیاد بخش مستر لیگ خواهد بود؛ به طوریکه مواردی مثل سیستم دیالوگ جدید به این بخش اضافه شده‌اند و می‌توانید با انتخاب دیالوگ‌ها تجربه‌ای داستانی‌مانند را در این بخش داشته باشید. جدا از این، گزینه‌های زیادی برای شخصی‌سازی ظاهر خودتان به‌عنوان مربی باشگاه در این بخش خواهید داشت و البته که می‌توانید به جای ساخت کاراکتر، از مربی‌های مشهوری چون دیگو
یکی از تغییرات بازي eFootball PES 2020 در مقایسه با نسخه‌های پیشین، بهبود بسیار زیاد بخش مستر لیگ خواهد بود؛ به طوریکه مواردی مثل سیستم دیالوگ جدید به این بخش اضافه شده‌اند و می‌توانید با انتخاب دیالوگ‌ها تجربه‌ای داستانی‌مانند را در این بخش داشته باشید. جدا از این، گزینه‌های زیادی برای شخصی‌سازی ظاهر خودتان به‌عنوان مربی باشگاه در این بخش خواهید داشت و البته که می‌توانید به جای ساخت کاراکتر، از مربی‌های مشهوری چون دیگو
شرکت امی از راه‌یابی جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۰ ازطریق یک بسته الحاقی به بازي eFootball PES 2020 خبر داد.
در تازه‌ترین اخبار بازي مطلع شدیم که شرکت امی از راه‌یابی رسمی جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۰ (Euro 2020) در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی ازطریق یک بسته الحاقی به بازي PES 2020 که درحال‌حاضر با نام eFootball PES 2020 شناخته می‌شود، خبر داده است. شرکت Konami همچنین اظهار داشت که بازي PES 2020 بازي ویدیویی رسمی تورنمنت‌های آتی خواهد بود. در زمان عرضه این ب
یکی از تغییرات بازي eFootball PES 2020 در مقایسه با نسخه‌های پیشین، بهبود بسیار زیاد بخش مستر لیگ خواهد بود؛ به طوریکه مواردی مثل سیستم دیالوگ جدید به این بخش اضافه شده‌اند و می‌توانید با انتخاب دیالوگ‌ها تجربه‌ای داستانی‌مانند را در این بخش داشته باشید. جدا از این، گزینه‌های زیادی برای شخصی‌سازی ظاهر خودتان به‌عنوان مربی باشگاه در این بخش خواهید داشت و البته که می‌توانید به جای ساخت کاراکتر، از مربی‌های مشهوری چون دیگو
یکی از تغییرات بازي eFootball PES 2020 در مقایسه با نسخه‌های پیشین، بهبود بسیار زیاد بخش مستر لیگ خواهد بود؛ به طوریکه مواردی مثل سیستم دیالوگ جدید به این بخش اضافه شده‌اند و می‌توانید با انتخاب دیالوگ‌ها تجربه‌ای داستانی‌مانند را در این بخش داشته باشید. جدا از این، گزینه‌های زیادی برای شخصی‌سازی ظاهر خودتان به‌عنوان مربی باشگاه در این بخش خواهید داشت و البته که می‌توانید به جای ساخت کاراکتر، از مربی‌های مشهوری چون دیگو
خرید بازي my sims sky heroes نشر تصویر گستر پاسارگاد مخصوص XBOX360 قیمت : 11000 تومانبرند : TGPخرید پستی بازي my sims sky heroes نشر تصویر گستر پاسارگاد مخصوص XBOX360 قیمت بازي my sims sky heroes نشر تصویر گستر پاسارگاد مخصوص XBOX360  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   بازي my sims sky heroes نشر تصویر گستر پاسارگاد .خرید اینترنتی بازي my sims sky heroes نشر تصویر گست
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها