محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

با نرم افزارهای آماری SPSS Lisrel Smart Pls Eviews Amospostسیستم گرمایش سرمایش خانه هوشمندpostقوانین هاست رایگان

ژوهشگران ، دانشجویان ، موسسات پژوهشی و . با نرم افزارهاي آماري SPSS , Lisrel , Smart Pls , Eviews , Amos باید دانست انجام تحلیل آماري و خروجی گرفتن از نرم افزارهاي آماري توسط افرادی که در رشته آمار فارغ التحصیل نشده و فقط شیوه کار با چند منوی نرم افزار spss را می دانند، به اعتبار علمی پایان نامه و پروژه آماري - تحقیقاتی شما خدشه وارد خواهد نمود و با توجه به دامنه بسیار وسیع کاربرد روشها و
 
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
09367292276
09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
آزمونها
پژوهشگران ، دانشجویان ، موسسات پژوهشی و . با نرم افزارهاي آماري SPSS , Lisrel , Smart Pls , Eviews , Amos باید دانست انجام تحلیل آماري و خروجی گرفتن از نرم افزارهاي آماري توسط افرادی که در رشته آمار فارغ التحصیل نشده و فقط شیوه کار با چند منوی نرم افزار spss را می دانند، به اعتبار علمی پایان نامه و پروژه آماري - تحقیقاتی شما خدشه وارد خواهد نمود و با توجه به دامنه بسیار وسیع کاربرد روشها و
 
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
09367292276
09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
آزمونه
مجموعه آموزش های نرم افزار آماري SPSS آموزش همبستگی و رگرسیون خطی در 09367292276 09367292276 azsoftir@gmail.com azsoftir.com 09367292276 09367292276 azsoftir@gmail.com azsoftir.com SPSS آموزش آزمون‌های فرض مربوط به میانگین جامعه نرمال در SPSS آموزش کنترل کیفیت آماري با SPSS آموزش آنالیز واریانس با SPSS آموزش طراحی و تحلیل آزمایش ها با SPSS و * انجام کلیه پروژه های تحقیق در عملیات با نرم افزارهاي EXPERT CHOICE, GAMS, LINGO, . . . * انجام پروژه AHP, FUZZY AHP, ANP, FUZZY ANP, DEMATEL, DEA, TOPSIS, FUZZY TOPSIS 09367292276 09367292276 azsoftir@gmail.com azsoftir.com 093672922
مشاوره آماري تخصصی و اجرای فصول 3 و 4 و تحلیل داده های پایان نامه کلیه رشته ها حتی مقطع دکتری توسط اساتید مجرب دانشگاه های دولتی تهران و مولفین کتب درسی دانشگاهی به صورت تضمینی پیاده سازی و تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و یا هر نرم افزار آماري مورد نظر شما
مشاوره تحلیل های آماري و معادلات ساختاری با نرم افزارهاي SPSS,AMOS,LISREL تجزیه و تحلیل داده های انواع پایان نامه های دانشجویی و پروژه های غیر دانشجویی توسط نرم افزار
انجام آنالیز حرفه ای و تحلیل آماري تخصصی با نرم‌ افزار SPSSبرای انجام بسیاری از پروژه‌های دانشگاهی مثل پایان‌ نامه کارهای آماري با نرمافزارهاي مختلف با توجه به نو ع فرضیه‌ها و روابط بین متغیرها نیاز است . در بسیاری از آن‌ها تحلیل‌های توصیفی ، محاسبه‌ی یک آماري خاص ، تحلیل‌ های رگرسیون ، آنالیز واریانس ، خوشه بندی‌ ها ، تحلیل ممیزی ، آزمون اتوبندی فریدمن همه این‌ها را می‌خواهد . بیشترین نرم‌ افزاری که امروزه برا
انجام آنالیز حرفه ای و تحلیل آماري تخصصی با نرم‌ افزار SPSS
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
09367292276
09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
برای انجام بسیاری از پروژه‌های دانشگاهی مثل پایان‌ نامه کارهای آماري با نرمافزارهاي مختلف با توجه به نو ع فرضیه‌ها و روابط بین متغیرها نیاز است . در بسیاری از آن‌ها تحلیل‌های توصیفی ، محاسبه‌ی یک آماري خاص ، تحلیل‌ های رگرسیون ، آنالیز واریانس ، خوشه بندی‌ ها ، تحلیل ممیزی ، آزمون اتوبندی فریدمن همه
با توجه گسترده بودن کاربرد نرم افزار Spss در رشته های مختلف و همچنین مختلف بودن تعداد آزمون های قابل استخراج از این نرم افزار تحلیل آماري با این نرم افزار متضمن دارا بودن تجربه کافی تحلیل گر به شناسایی نوع آزمون ها و همچنین انجام دادن آن در حنبه های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است.
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
09367292276
09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
از این رو با توجه به تجربه ای که در زمینه تحلیل آماري با نرم افزار Spss داریم آماده ارائه خدمات تحلیل
انجام کلیه تحلیل ها و پژوهشهای آماري مربوط به پایان نامه های دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و پروژه های دانشجویی و تحقیقاتی به همراه تفسیر کامل نتایج با استفاده از نرم افزارهاي آماري مشاوره و انجام تحلیل های آماري و معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS با قیمت توافقی تحلیل آماري پایان نامه تحلیل آماري با spss انجام کارهای آماري spss کارهای آماري پایان نامه کارهای آماري کارهای آماري spss تحلیل آماري کرمانشاه تحلیل آماري پایان نام
انجام کلیه تحلیل ها و پژوهشهای آماري مربوط به پایان نامه های دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و پروژه های دانشجویی و تحقیقاتی به همراه تفسیر کامل نتایج با استفاده از نرم افزارهاي آماري مشاوره و انجام تحلیل های آماري و معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS با قیمت توافقی تحلیل آماري پایان نامه تحلیل آماري با spss انجام کارهای آماري spss کارهای آماري پایان نامه کارهای آماري کارهای آماري spss تحلیل آماري کرمانشاه تحلیل آماري پایان نام
انجام کلیه پروژه های آماري و تحلیل پرسشنامه با نرم افزار spss
انجام پروژه های آماري+رسم نمودار با نرم افزار Minitab- SPSS تجزیه و تحلیل آماري - تمامی محاسبات آماري به همراه رسم نمودار- وارد کردن داده ها مطابق پیش فرض ها- با استفاده از نرم افزار های -DS - EXPERT CHOICE- LINGO- Minitab- SPSS Excel طراحی و تحلیل طرحها و پژوهش های آماري در رشته های مختلف انجام کلیه پژوهشهای آماري مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی به همراه تحلیل و
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
09367292276
0
انجام کلیه پروژه های آماري و تحلیل پرسشنامه با نرم افزار spss
انجام پروژه های آماري+رسم نمودار با نرم افزار Minitab- SPSS تجزیه و تحلیل آماري - تمامی محاسبات آماري به همراه رسم نمودار- وارد کردن داده ها مطابق پیش فرض ها- با استفاده از نرم افزار های -DS - EXPERT CHOICE- LINGO- Minitab- SPSS Excel طراحی و تحلیل طرحها و پژوهش های آماري در رشته های مختلف انجام کلیه پژوهشهای آماري مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی به همراه تحلیل و
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
09367292276
0
پی دی اف فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار ایویوز EViews
On this page, articles related to فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار ایویوز EViews are viewed.
پرسش و پاسخ زیادی در رابطه با فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار ایویوز EViews وجود دارد که با خواندن آن ها به نتیجه خواهید رسید.
توضیح کاملی در رابطه با فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار ایویوز EViews میخواهید.
You can download فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار ایویوز EViews in a safe mann
موضوع: انجام فصل 4 به صورت کامل
رشته : مدیریت مالی
موضوع، فرضیات، روش و .: داخل فایل های ضمیمه کامل آمده است.
شرح انجام:
1- داده سازی و جمع آوری داده های آماري به صورتی که فرضی بودن آن ها قابل تشخیص نباشد و نتایج تحیلی آماري آن ها قابل باور و منطقی باشد.
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
09367292276
09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
2- تجزیه و تحلیل داده ها و نگارش فصل 4
3- ارائه داده های خام، فصل 4 به صورت ورد و خروجی های نرم افزار های Excel و Eviews به همراه پروژه
4- در صو
دریافت فیلم آموزشی انجام آزمون علامت و ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار EVIEWS ایویوز
If you intend to download فیلم آموزشی انجام آزمون علامت و ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار EVIEWS ایویوز, download here.
کارآمدترین روش برای جمع آوری مطالبتان راجع به مطالعه پروژه های این سایت می باشند.
سایتی باشکوه در زمینه فروش مقالات پیرامون فیلم آموزشی انجام آزمون علامت و ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار EVIEWS ایویوز راه اندازی شد.
پکیج مقالات فیلم آموزشی ان
خرید ارزان بررسی ساختمانهای هوشمند Smart House (بررسی جداره های هوشمند در ساختمانها)
If you intend to download بررسی ساختمانهای هوشمند Smart House (بررسی جداره های هوشمند در ساختمانها), download here.
If you do not find anything around بررسی ساختمانهای هوشمند Smart House (بررسی جداره های هوشمند در ساختمانها) at all the article sales sites, check out our website.
توضیح کاملی در رابطه با بررسی ساختمانهای هوشمند Smart House (بررسی جداره های هوشمند در ساختمانها) میخواهید.
مطالب مرتبط پیرامون بررسی ساختمانهای هوشمن
بررسی ساختمانهای هوشمند Smart House (بررسی جداره های هوشمند در ساختمانها) چیست؟
با خواندن بررسی ساختمانهای هوشمند Smart House (بررسی جداره های هوشمند در ساختمانها) شگفت زده شوید.
همه مقالات پیرامون بررسی ساختمانهای هوشمند Smart House (بررسی جداره های هوشمند در ساختمانها) به فروش می رسند.
Learn how to learn about بررسی ساختمانهای هوشمند Smart House (بررسی جداره های هوشمند در ساختمانها) by subscribing to our telegram channel.
نحوه دانلود بررسی ساختمانهای هوشمند Smart House (بررسی جداره ها
کلیه دانشجویان عزیز و محققان ارجمند و سازمان¬ها و شرکت¬هایی که نیاز به مشاوره اماری دارند می¬توانند از خدمات آماري با کیفیت بهره مند شوند . 1. نرم افزار MATLAB 2. نرم افزار STATA 3. نرم افزار Microfit 4. نرم افزار EQS 5. نرم افزار SPSS 6. نرم افزار COMFAR 7. نرم افزار OXMETRICS 8. نرم افزار LINGO 9. نرم افزار GAMS 10. نرم افزار SAS 11. نرم افزار STATISTICA 12. نرم افزار MINITAP 13. نرم افزار Splus 14. نرم افزار Eviews 15. نرم افزار Lisrel 16. نرم افزار Microfit 17. نرم افزار Mapple . نرم افزار Axume 19. نرم افزار
0936
کلیه دانشجویان عزیز و محققان ارجمند و سازمان¬ها و شرکت¬هایی که نیاز به مشاوره اماری دارند می¬توانند از خدمات آماري با کیفیت بهره مند شوند . 1. نرم افزار MATLAB 2. نرم افزار STATA 3. نرم افزار Microfit 4. نرم افزار EQS 5. نرم افزار SPSS 6. نرم افزار COMFAR 7. نرم افزار OXMETRICS 8. نرم افزار LINGO 9. نرم افزار GAMS 10. نرم افزار SAS 11. نرم افزار STATISTICA 12. نرم افزار MINITAP 13. نرم افزار Splus 14. نرم افزار Eviews 15. نرم افزار Lisrel 16. نرم افزار Microfit 17. نرم افزار Mapple . نرم افزار Axume 19. نرم افزار
0936
رائه مشاوره و تجزیه و تحلیل داده های آماري به پ‍‍ژوهشگران، دانشجویان، شرکتهای مشاوره، ادارات ونهادها انجام پروژه و پایان نامه های دانشجویی با نرم افزارهاي: SPSS,Word, Excel, Minitab ,R ,SAS,… آموزش نرم افزارهاي آماري SPSS, Excel ,Minitab,R,… تدریس
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
09367292276
09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
دروس ریاضیات و آمار و حسابان و دیفرانسیل در مقطع دبیرستان تدریس آمار و احتمال و ریاضیات عمومی در کلیه رشته های دانشگاهی
انجام پروژه های دانشجویی
رائه مشاوره و تجزیه و تحلیل داده های آماري به پ‍‍ژوهشگران، دانشجویان، شرکتهای مشاوره، ادارات ونهادها انجام پروژه و پایان نامه های دانشجویی با نرم افزارهاي: SPSS,Word, Excel, Minitab ,R ,SAS,… آموزش نرم افزارهاي آماري SPSS, Excel ,Minitab,R,… تدریس
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
09367292276
09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
دروس ریاضیات و آمار و حسابان و دیفرانسیل در مقطع دبیرستان تدریس آمار و احتمال و ریاضیات عمومی در کلیه رشته های دانشگاهی
انجام پروژه های دانشجویی
در این مطلب شیوه استفاده، از نوشتن هوشمند جیمیل ( Smart Compose ) و غیر فعال کردن آن را به شما آموزش می دهیم و نکات مهم را در این رابطه یادآور می شویم
نوشته چطور نوشتن هوشمند جیمیل ( Smart Compose ) را غیرفعال کنیم؟ اولین بار در گویا آی‌ تی پدیدار شد.
دانلود فیلم و سریال خارجی ,دانلود زیرنویس فیلم و سریال خارجی
دریافت بررسی ساختمانهای هوشمند Smart House (بررسی جداره های هوشمند در ساختمانها)
چرا بررسی ساختمانهای هوشمند Smart House (بررسی جداره های هوشمند در ساختمانها) را از اینجا دانلود نمی کنید؟
You can download the file بررسی ساختمانهای هوشمند Smart House (بررسی جداره های هوشمند در ساختمانها) securely and easily from this site.
On this page, articles related to بررسی ساختمانهای هوشمند Smart House (بررسی جداره های هوشمند در ساختمانها) are viewed.
آیا میدانید معنی و مفهوم بررسی ساختمانهای هوشمند Smart House (بررس
توضیح پیرامون فنی و مهندسی
کی گفته مطالبی پیرامون بررسی ساختمانهای هوشمند Smart House (بررسی جداره های هوشمند در ساختمانها) وجود نداره؟ پس معلومه اینجا رو نگشتی!
با مشاهده فایل های پیرامون بررسی ساختمانهای هوشمند Smart House (بررسی جداره های هوشمند در ساختمانها) لذت ببرید.
کارآمدترین روش برای جمع آوری مطالبتان راجع به مطالعه پروژه های این سایت می باشند.
If you do not find anything around بررسی ساختمانهای هوشمند Smart House (بررسی جداره های هوشمند در ساختمانها) at all
حلیل مسیر، تحلیل عاملی، تعیین حجم نمونه و اجرای روش های مختلف نمونه گیری، تحلیل مولفه های اصلی، رسم انواع نمودارهای آماري، محاسبه ی آماره های توصیفی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه، رسم جداول فراوانی و انجام محاسبات مربوطه، برازش مدل های رگرسیونی مناسب و تفسیر خروجی ها، آزمون نرمال بودن به همراه رسم نمودار، تحلیل رگرسیون، آزمون­های همبستگی(کندال، پیرسون،‌ اسپیرمن، همبستگی جزئی، کانونی و …)، آزمون های
حلیل مسیر، تحلیل عاملی، تعیین حجم نمونه و اجرای روش های مختلف نمونه گیری، تحلیل مولفه های اصلی، رسم انواع نمودارهای آماري، محاسبه ی آماره های توصیفی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه، رسم جداول فراوانی و انجام محاسبات مربوطه، برازش مدل های رگرسیونی مناسب و تفسیر خروجی ها، آزمون نرمال بودن به همراه رسم نمودار، تحلیل رگرسیون، آزمون­های همبستگی(کندال، پیرسون،‌ اسپیرمن، همبستگی جزئی، کانونی و …)، آزمون های
نجام کامل فصل۳و 4 و 5 پایان نامه شماره تماس:  
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
09367292276
09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
انجام تمامی محاسبات آماري به همراه رسم نمودار و وارد کردن اطلاعات در اسرع وقت ، با قیمت باور نکردنی و استفاده از نرم افزار SPSS ( اس پی اس اس )تحویل در کوتاه ترین زمان ممکنقابل توجه کلیه دانشجویان و پژوهشگران(در کلیه مقاطع تحصیلی)- انجام پروژه های آماري مربوط به spss ( اس پی اس اس ) ، با کیفیت بالا. برای کلیه رشته ها مانند آمار ، اقتصاد ، حسابد
نجام کامل فصل۳و 4 و 5 پایان نامه شماره تماس:  
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
09367292276
09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
انجام تمامی محاسبات آماري به همراه رسم نمودار و وارد کردن اطلاعات در اسرع وقت ، با قیمت باور نکردنی و استفاده از نرم افزار SPSS ( اس پی اس اس )تحویل در کوتاه ترین زمان ممکنقابل توجه کلیه دانشجویان و پژوهشگران(در کلیه مقاطع تحصیلی)- انجام پروژه های آماري مربوط به spss ( اس پی اس اس ) ، با کیفیت بالا. برای کلیه رشته ها مانند آمار ، اقتصاد ، حسابد
توصیف نرم افزار SPSS
انجام پروژه و پایان نامه حسابداری و ارایه خدماتی از قبیل
انجام پروژه SPSS 
انجام پروژه حسابداری مالی
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
09367292276
09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
 
 
انجام پروژه اس پی اس اس
انجام پروژه حسابداری صنعتی
انجام پروژه با استفاده از نرم افزارهاي حسابداری
انجام پروژه حسابداری دولتی
 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
انجام پروژه حسابداری مدیریت
 تحلیل آماري پایان نامه در
 توصیف نرم افزار SPSS
انجام پروژه و پایان نامه حسابداری و ارایه خدماتی از قبیل
انجام پروژه SPSS 
انجام پروژه حسابداری مالی
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
09367292276
09367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
 
 
انجام پروژه اس پی اس اس
انجام پروژه حسابداری صنعتی
انجام پروژه با استفاده از نرم افزارهاي حسابداری
انجام پروژه حسابداری دولتی
 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
انجام پروژه حسابداری مدیریت
 تحلیل آماري پایان نامه
در این مطلب شیوه استفاده، از نوشتن هوشمند جیمیل ( Smart Compose ) و غیر فعال کردن آن را به شما آموزش می دهیم و نکات مهم را در این رابطه یادآور می شویم
نوشته چطور نوشتن هوشمند جیمیل ( Smart Compose ) را غیرفعال کنیم؟ اولین بار در گویا آی‌ تی پدیدار شد.
دانلود فیلم و سریال خارجی ,دانلود زیرنویس فیلم و سریال خارجی
یکی از قابلیت های جدید جیمیل پاسخ هوشمند جیمیل است که به شما کمک می کند با یک تپ کردن، روی پاسخ های آماده زحمت نوشتن پاسخ را کم کنید
نوشته چطور پاسخ هوشمند جیمیل ( Smart Reply) را غیرفعال کنیم؟ اولین بار در گویا آی‌ تی پدیدار شد.
دانلود فیلم و سریال خارجی ,دانلود زیرنویس فیلم و سریال خارجی
انجام فصل 4 پایان نامه
انجام کارهای آماري با نرم افزار spss
تهیه مقاله - پایان نامه
ساخت پاورپوینت
ترجمه متون مدیریتی
تحلیل آماريپروژه های تحلیل آماريتحلیل اطلاعات پرسشنامهمدیران شرکت ها و سازمان ها به منظور مشاهده وضعیت موجود مجموعه خود،نیاز به بررسی و مطالعه گزارشهای تحلیل آماري دارند.اطلاعات نهفته که با تحلیلهای آماري تخصصی و دقیق ،استخراج می شوند.بدون شک کشف این اطلاعات ،بهره وری سازمان را افزایش خواهد داد.
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.
انجام فصل 4 پایان نامه
انجام کارهای آماري با نرم افزار spss
تهیه مقاله - پایان نامه
ساخت پاورپوینت
ترجمه متون مدیریتی
تحلیل آماريپروژه های تحلیل آماريتحلیل اطلاعات پرسشنامهمدیران شرکت ها و سازمان ها به منظور مشاهده وضعیت موجود مجموعه خود،نیاز به بررسی و مطالعه گزارشهای تحلیل آماري دارند.اطلاعات نهفته که با تحلیلهای آماري تخصصی و دقیق ،استخراج می شوند.بدون شک کشف این اطلاعات ،بهره وری سازمان را افزایش خواهد داد.
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.
 
دریافت فایل
 جامع ترین فایل pdf خلاصه کتاب آموزش تصویری و گام به گام نرم افزار SPSS
دانشجویان و کاربران گرامی :فایلی که هم اکنون معرف حضور شماست جامع ترین و کامل ترین فایل pdf خلاصه کتاب آموزش تصویری وگام به گام جامع نرم افزار SPSS می باشد. این فایل شامل 161 صفحه می باشد و در غالب فرمت pdf تهیه شده است که هم اکنون آماده دانلود می باشد درصورت تمایل می توانید این فایل مفید و ارزشمند را با مناسب ترین قیمت از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.
مق
پی دی اف فیلم آموزشی مقایسه گروه ها و زیر گروه ها در نرم افزار spss
چگونه فیلم آموزشی مقایسه گروه ها و زیر گروه ها در نرم افزار spss را با موبایل دانلود کنیم.
Download فیلم آموزشی مقایسه گروه ها و زیر گروه ها در نرم افزار spss downloadable file here.
راه های دریافت فیلم آموزشی مقایسه گروه ها و زیر گروه ها در نرم افزار spss را بگویید.
در منزل خود به راحتی فیلم آموزشی مقایسه گروه ها و زیر گروه ها در نرم افزار spss را دانلود نمایید.
کارآموزی پیرامون فیلم آموزشی مقایسه گ
یکی از قابلیت های جدید جیمیل پاسخ هوشمند جیمیل است که به شما کمک می کند با یک تپ کردن، روی پاسخ های آماده زحمت نوشتن پاسخ را کم کنید
نوشته چطور پاسخ هوشمند جیمیل ( Smart Reply) را غیرفعال کنیم؟ اولین بار در گویا آی‌ تی پدیدار شد.
دانلود فیلم و سریال خارجی ,دانلود زیرنویس فیلم و سریال خارجی
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی