محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

برجام فقط قرار دادی است که ما آن را یدک می کشیم \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-بچه های مسجد نهور

دهیاری نهور
اهالی نهور
شورای اسلامي نهور
کارکنان خانه بهداشت نهور
حاج آقا جهانتیغ روجانی مستقر در نهور
پایگاه شهیدان خواجه داد نهور
کارکنان دبستان نهور
خانواده شهدای نهور
خانواده جانبازان نهور
مداحان نهور
بچه هاي مسجد نهور ابادی (روستا ) در سیستان ----نهور
حال چه از آن خارج شویم یا بمانیم هیچ ارزشی برای جامعه حهانی ندارد اگر بر جام ارزشی داشت مفهوم اجرایی و تعهد برای طرفین ایجاد مي کرد برخی با کب کبه و ذوق عنوان مي کنند ما از بر جام خارج ميشویم خوب خارج شدن یا ماندن ما هیچ تاثیری بر طرفین ایجاد نمي کند این ما هستیم که خود را گر فتار مکر و فریب اروپا کر ده ایم و در چار چوب آن ذلت و خواری را بر خود و ملت تحميل کر د  ه ایمابادی (روستا ) در سیستان ----نهور
با حضور مقامات محلی شهر بنجار در مسجد صاحب امان نهور از جمله امام جمعه بخشدار محترم بنجار و دکتر امير سارانی حاج آقا جهانتیغ به عنوان رو حانی محل معرفی شد و در این مراسم اهالی نهور دهیار و شورا حضور داشتند و ابتدا آقای علی ازاد خوش امد و به عنوان نماینده مردم نهور ابراز همکاری خودرا با حاج آقا اعلام کردندابادی (روستا ) در سیستان ----نهور
مشکل اهالی نهور مبنی بر انتخاب آبیار حل شد با حضور شورا و معتمدان و کشاورزان نهور آقای محمد رضا کشتگر فرزند حیدر به عنوان آبار نهور انتخاب شد ما اهالی نهور مراتب تشکر و قدر دانی خود را از دهیارپر تلاش و شجاع خود ابراز داشته برایشان از خداوند موفقیت مسئلت داریمابادی (روستا ) در سیستان ----نهور
عرصه روستایی نهور تا بنجار است برخی با رابطه بازی و بدون هماهنگی با اهالی نهور اقدام به کوچک سازی عرصه نهور کرده  اند و روستایی دیگری در شما ل نهور اعلام کرده اند بزرگان و اندیشمندان نهور اعتراض خودرا ابراز داشته و بر گرداندن مساحت اصلی نهور را خواستارند عواقب هر گونه اقدام بعدی بر عهده کسانی است که بدون م با بزرگان نهور اقدامات خود سرانه انجام مي دهند مطمئنا هر کس در این ارتباط دخیل باشد حواب قانون رابدهدابادی (روستا ) در سیستان ----نه
برگزاری نماز عید قربان به امامت حاج آقا جهانتیغ در نهور
بر گز اری دعای توسل در نهور
 
برگزاری نماز هاي جماعت در مسجد صاحب امان نهور
بر گزاری مراسم دعای کميل در نهور
بر گزاری مراسم ازدواج رامين صابر خواجه داد 31 مرداد در منزل رضا صابر با خاندان نظری رابادی (روستا ) در سیستان ----نهور
بر گزاری مراسم دعای توسل با حضور مردم و مداحان
بر گزاری دعای کميل با حضور مردم و مداح اهل بیت حاج حبیب مهماندوست
شر کت جوانان و نماز گران نهور به اتفاق حاج آقا جهانتیغ در نماز جمعه بنجار
بر گزاری نماز جماعت در طول ایام هفته صبح ، ظهر، عصر ، مغرب و عشاء به امامت حاج آقا جهانتیغ مسجد صاحب امان نهور ابادی (روستا ) در سیستان ----نهور
دهیار نهور حوانی از حوانان دهه هفتادی است که خاضع است پرتلاش است همه و همه از ایشان رضایت دارند در طول مدت تصدی دهیاری کسی را از خود ناراحت نکرده ما اهالی نهور سیستان از مسئولین خواستار کمک و مساعدت به ایشان هستیمابادی (روستا ) در سیستان ----نهور
فاميل خواجه داد مشتمل بر خواجه دادي ، خواجه ، مری خواجه داد، علیزلده خواجه داد، فرزاد مقدم نهور ، وحیدی راد اسکل ، عزیری نهور ، خوجه داد ، خواجه وند ، خواجه دلو،مير خواجه ، آزاد خواجه داد ، صابر خواجه داد ، حاضر خواجه داد، کشتگر خواجه داد، عاقل خواجه داد ، نهوری ، عارفی روستای درگی جماعت گت ، خواجه داد مهماندوست دودسته اند یک دسته مرادقلی اند جهت اطلاع وشناخت یکدیگر طبق نوشته سند تاریخ سیستان جی پی تیت اصالت اصالی خاندان خواجه داد سدکی مي با
تیر برق فشار قوی وجودارد که هر آن حادثه ساز است 22 بار نامه و در خواست از دهیاری و شورای  نهور به اداره برق زابل بر ده ایم جواب نمي دهند شما انتظار دارید چه جلوی اتفاقات گرفته شود مسئولان  اداره برق زابل منتظرند تا طوفان باعث تخریب یا خدای نکرده باعث خسارت جانی شود بعد تصميم مي گیرد شما قاضی شویدابادی (روستا ) در سیستان ----نهور
سلام علیک
 
ما اهالی نهور سیستان به خاطر مصاحبه با خانواده شهیدان بهمنی که اصالت از نهور سیستان دارند و از برنامه مهمانی ماه مبارک رمضان پخش شد از شما و کلیه عوامل شبکه هامون تشکر و قدر دانی را داریم انشاء الله در پناه حق موفق و موید باشید
بزرگان و اندیشمندان نهور
دهیاری و شورای اسلامي نهور
رزمندگان جانبازان خانواده شهدای نهور
و اعضای هیئت امناء نهور
اهالی نهور ابادی (روستا ) در سیستان ----نهور
به اهالی و بزرگان نهور این حق اظهار نظر را در مورد روستا داده و با هر گونه اقدام ی و اجتماعی مشکلات بعدی را درست نکنند متاسفانه در چند سال اخیر براساس رابطه بازی و پارتی بازی محلات تابعه نهوررا به روستا تبدیل کرده اند و این برای مردم نهور که بدون مجوز و م اهالی صورت گرفته از مسئولین استدعای باز خوانی در مورد عدم تایید روستا در عرصه نهور دارندابادی (روستا ) در سیستان ----نهور
از آقایان :
دکتر بهلولی رئیس دانشگاه زابل
دکتر امير سارانی رئیس جهاد کشاورزی بنجار
مهندس بهرامي رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی زابل
در ارتباط با ترویج و اشاعه فرهنگ کشاورزی و انعکاس توانمندی هاي روستای نهور بی نهايت تقدیر و تشکر ميشوداز خداوند برایتان توفیقات بیشتر مسئلت داریم  اميد واریم با مشارکت شما شاهد اشتغال و حل مشکل کشاورزی در نهور باشیم
اهالی نهور
نخبگان روستای نهور
خانواده جانبازان  نهور
دهیار نهور
روستای ن
|نفیسه امامي| تحریم ‌هاي پی در پی آمریکا و غرب علیه کشور ما پس از
برجام، روح و روان مردم و بازار را هر روز خراش مي ‌دهد. این در حالی است
که قرار بود مسئله برعکس باشد و با انعقاد قرارداد برجام و نزدیکی ما به
غرب، پرونده هسته ‌ای ایران برای هميشه بسته و روند اعمال تحریم ‌هاي غرب
علیه اقتصاد ایران، متوقف شود. اما در ظاهر تنها نامي از برجام باقی مانده و
اتحادیه اروپا فقط به مرکب امضای برجام متعهد است. اکنون ایران در گام دوم
برجام در مهلتی
ایشان همان محمد محمد پور فرزند صمد هستند که امور تدارکات مسجد صاحب امان را درایام مراسم ها بر عهده دارند فردی مهربان و خوش اخلاق هستند به همين دلیل سال هاي طولانی  است که کا کا به ایشان اطلاق ميشودابادی (روستا ) در سیستان ----نهور
فاميل خواجه داد مشتمل بر خواجه دادي ، خواجه ، مری خواجه داد، علیزاده خواجه داد، فرزاد مقدم نهور ، وحیدی راد اسکل ، عزیری نهور ، خوجه داد ، خواجه وند ، خواجه دلو،مير خواجه ، آزاد خواجه داد ، صابر خواجه داد ، حاضر خواجه داد، کشتگر خواجه داد، توقعی خواجه داد، اصیل زاده خواجه داد ،عاقل خواجه داد ،فارقی ، ستوده ،دولتی اسکل ، نهوری ، عارفی روستای درگی جماعت گت ، خواجه داد مهماندوست دودسته اند یک دسته مرادقلی اند جهت اطلاع وشناخت یکدیگر طبق نوشته س
در دریافت وام برای گسترش کارگاه عرق گیری از گیاهان دارویی با سنگ اندازی صندوق کار افرینان اميدزابل روبرو است ایشان علی ازاد خواجه داد مهندس فرهنگی جانباز برادر شهید.ساکن نهور زابل هستند از مسئولان خواستار حل مشکل این بزرگوار هستیمابادی (روستا ) در سیستان ----نهور
انتشار اولین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمي سه هفته بعد از اعلام تصميم ایران برای "کاهش تعهدات هسته‌ای‌" خود طبق برجام، نشان مي‌دهد که مقدار تولید اورانیوم غنی‌شده در نطنز و آب سنگین در اراک برای عبور از سقف‌هاي تعیین شده در برجام، ضمن سرعت گرفتن از روندی منطقی برخوردار است.پایگاه خبری تحلیلی تریبون24 | Tribune24.ir
کميسیون مشترک برجام روز چهارشنبه ۱۵ اسفند (۶ مارس) درباره تعهدات برجام و سازوکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا تحت عنوان "اینس‌تکس" رایزنی کرد. عباس عراقچی بعد از نشست پنج ساعته گفت: طرف‌هاي اروپایی درباره اینس‌تکس توضیحات مفصلی ارائه کردند؛ اینکه چگونه کار خواهد کرد و با نهاد متناظر ایرانی چگونه ارتباط برقرار مي‌کند.»
آقای شهرکی رئیس قبلی آموزش و پرورش بنجار تحت فشار یگی از نمایندگان که اهالی تپه دز بیشترین رای را به او داده بودند مدرسه راهنمایی وحدت نهور را که دارای کد و شناسه بود بعد از 14 سال به بهانه جمعیت کم دانش آموزی منحل و به روستای تپه دز ملحق کرد این طلم بارز و آشکار متاسفانه ذهن اهالی نهور از بخش مرکزی را بل مخدوش و از از مسئولان قضایی خواستار اشد مجازات برای کسی هستند که این اقدام را تحت شرایط باند باند بازی  انجام داد منتظر اقدام و رسیدگی هستی
بزرگان و بزرگواران شن و ماسه ها و هم چنین آجرهاي قبرستان نهور تمام شده است لذا از شما بزرگواری  که تمکن مالی دارید استدعا داریم نسبت به خرید آجر و ماسه برای قبرستان روستای نهور از توابع بخش مرکزی اقدام فر مائید منظر اقدام شما هستیمابادی (روستا ) در سیستان ----نهور
جاده قبرستانی نهور تاگلستان شهدا امتداد دارد و اقدام عباس صابر در  جلوگیری از امتداد کار قانونی است و مورد حمایت مردم روستای نهور هر گونه ادعا مبنی بر باز بودن جاده بعد ازگلستان شهدا غیر قانونی استابادی (روستا ) در سیستان ----نهور
دیدار لاوروف و پمپئو با محوریت برجام


دیدار لاوروف و پمپئو با محوریت برجام
ایلنا: وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که قصد دارد تا با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در مورد برجام دیدار کند.
به نقل از تاس»، سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که قصد دارد با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در مورد برجام دیدار کند و در این دیدار به دنبال آن است که دریابد دولت ترامپ چگونه مي‌خواهد بحران کنونی را که در نتیجه اقدامات آنهاست، مدیریت و حل کنن
مسجد نصیرالملک از مکان هاي تاریخی ومذهبی وگردشگری شهر شیراز است، که طی دوازده سال توسط سلسله قاجار بنا شده است، این مسجد با داشت زیبا بسیار نظر هر بیننده ای را به خود جلب ميکند. این مسجد در خیابان لطفعلی خان زند واقع شده است.
مسجد نصیرالملک به مسجدصورتی معروف است، علت نام گذاری به این نام، کاشی کاری ها با رنگ صورتی وشفاف ميباشدکاظم سعیدزاده
خاندان بهلولی با خاندان نوری گار غلام علی از نهور از قدیم الایام رابطه نسبی و قومي دارند لذا  گار نوری و عیسی نوری پسر دایی هاي خاندان بهلولی محسوب ميشوند جهت اطلاع و شناخت بیشتر از یکدیگر تقدیم ميشودابادی (روستا ) در سیستان ----نهور
رحلت بزرگ خاندان نجفی وبزرگ نهور حاج محب علی خان نجفی باعث تاثر و تالم اهالی نهور و جامعه فرهنگی سیستان گردید مردم نهور سیستان ضمن عرض تسلیت به خاندان وباز ماندگان . همدردی خودرا دراین مصیبت با خاندان وفرزندان نجفی ابراز مي دارند و علو درجات متعالی را برای ان عزیز سفر کرده مسئلت دارند
                                               &n
                                                    جناب آقای دکتر بهلولی ریاست محترم دانشگاه زابل
سلام علیک
ما اهالی نهور طی در خواستی از جنابعالی خواستار ورود به عرصه روستای نهور و نجات بخش کشاورزی دامداری و در آمد روستا هستیم بدون شک مطالعات و دست آوردهاي آن دانشگاه درسطح ملی برای همه شناخته شده است اميد واریم بازدید
حاج آقا محمود بیانی مدت زیادی قبل از شرو ع انقلاب با امام خمينی یار و همراه بودند متاسفانه از این نقش در منطقه سیستان کمتر قلم زده ميشود از مبارزات شیخ حاج محمد کیخا   نهور و اسکل از سیستان تا مشهد  به ملا محمد معروف است کمتر مي گویند این جفای تاریخی را چه کسی جواب گو است حاج آقای بیانی اهل حزب و گروه نبوددند ولی با توجه به فعالیت ها ی برا دران و خاندانش که به قول شیخ احمد کربعلیبرادر حاج آقا بیانی  خدا مزد مارا بدهد آنچه ما کردیم
حمله به نفت کش ایران برای ایجاد تفرقه و جلو گیری از تحقق صلح هر مز است با توجه به نگاه مختصات مورد حمله مثل روز مغلوم است از خاک عربستان مورد اصابت قرار گرفته و در پشت این قضیه استعمار گران پنهان هستند تا هر چه آشوب و در گیری بیشتر باشد حضور  استعماری و چپا ولگری را بیشتر مستند کنند متاسفانه بدلیل عدم اشراف کامل اطلاعاتی و نظامي کشور هاي حوزه خلیج بر کشور هايشان سرزمين آنها مورد سوء استفاده قرار گرفته است و ملسما گشور هاي دشمن اسلام در این
چهلم مرحوم  کربلایی علی مهماندوست در نهور بر گزار ميشود مراسم رفتن به آرمگاه -صرف شام
مراسم سال علی اکبر شهرکی ده اله ری رفتن به آرامگاه وصرف شما مسجد ده اله ری
برگزاری مراسم چهلم مرحوم حمزوی  داماد مهندس بهزادی ده ارباب
برگزاری مراسم ازدواج مهندس اسماعیل مهماندوست فرزند رضا بعد از ظهر شنبه زابل
 بر گزاری مراسم ازدواج حجت مهماندوست فرزند محسن با خاندان جهانتیغابادی (روستا ) در سیستان ----نهور
عراقچی به اروپا: برای عملیاتی شدن هر چه سریعتر اینستکس تلاش جد‌‌تری شود معاون ی وزیر خارجه ایران: ????گام اخیر تنها بخشی از تعهدات طرف مقابل در اجرای برجام بوده و انتظار مي‌رود طرف اروپایی برای نتایج عملی و ملموس برجام و عملیاتی شدن هر چه سریعتر اینستکس تلاش جد‌‌تری به عمل آورد. ????تنها وجود اراده ی برای حفظ برجام کافی نیست و اروپا باید برای حفظ آن اقدامات عملی انجام دهد و هزینه بپردازد./فارس
شهادت دامادتان حاج عبدالغنی هرمزایی جانباز آزداه رزمنده دوران دفاع مقدس را به شما و خاندان محترم و بازماندگان ایشان تسلیت عرض نموده برایتان صبر و طول عمر از خداوند منان مسئلت داریم
دهیاری نهور
شورای اسلامي نهور
اهالی نهور ابادی (روستا ) در سیستان ----نهور
معتقدند با قبول برجام خود ما زیر بار ذلت رفتیم تاریخ  گویای این است که اروپا ئیان همان آمریکا و انگلیس هستند و مطمئنا در آیند ه  سودی نمي دهند  قدمي هم بر نمي دارند بلکه مارا به دلیل اینکه یک قطنامه بین المللی را فسخ کردیم محکوم مي کنند حتی اگر آنها شروط و تعهدات خود را اجرا نکنند کسی نیست از آنها سوال کند و  مردم وملت دقیقا از این قرار داد به عنوان قرار داد تر کمانچای عصر جدید یاد مي کنند حال شما به هر طرف اروپا بد وید  و بروید و بیا
تکذیب ادعای شرط ایران برای ماندن در برجام


تکذیب ادعای شرط ایران برای ماندن در برجام
خبرگزاری ایسنا: سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامي ایران در پاسخ به پرسشی در خصوص ادعای رویترز مبنی بر گره زدن ماندن در برجام از سوی ایران با فروش یک و نیم ميلیون بشکه نفت در روز، ضمن رد این خبرسازی گفت: نقطه نظرات و مطالبات بحق ایران در نامه ۱۸ اردیبهشت رئیس جمهور محترم کشورمان به سران کشورهاي باقی مانده در برجام به وضوح و با صراحت بیان شده است.
سید عبا
یمه شعبان با حضور مداح اهلبیت و هیئت ایشان در نهور و همراهی رو حانی روستا حاج آقا جهانتیغ در این مراسم که از صبح تا ساعت 6 ظهر ادامه داشتبا مداحی و دادن جوایز و صرف نهار وهم موسیقی محلی همرا ه بود
شروع بر داشت گل از باغ گل محمد ی و تهیه گزارش توسط صدا و سیما
رسیدگی توت در نهور
همراهی بسیجیان و جوانان هور در مراقبت از سیل بندهاي منطقه در کاروان هاي جهادی
شروع بر داشت جو از مزارع نهور
بازدید مستمر دهیار و شورا از نقاط حادثه خیز انهار ابادی (ر
نیمه شعبان با حضور مداح اهلبیت و هیئت ایشان در نهور و همراهی رو حانی روستا حاج آقا جهانتیغ در این مراسم که از صبح تا ساعت 6 ظهر ادامه داشت با مداحی و دادن جوایز و صرف نهار وهم با پخش موسیقی محلی همرا ه بود
شروع بر داشت گل از باغ گل محمد ی و تهیه گزارش توسط صدا و سیما
رسیدگی توت در نهور
همراهی بسیجیان و جوانان هور در مراقبت از سیل بندهاي منطقه در کاروان هاي جهادی
شروع بر داشت جو از مزارع نهور
بازدید مستمر دهیار و شورا از نقاط حادثه خیز انهار
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی