نتایج جستجو برای عبارت :

بند فی مدل Three Bead مناسب برای ساعت هوشمند Gear Sport Gear S2 Classic

خرید بند فی مدل Three Bead مناسب براي ساعت هوشمند Gear Sport و Gear S2 Classic قیمت : 95000 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی بند فی مدل Three Bead مناسب براي ساعت هوشمند Gear Sport و Gear S2 Classic قیمت بند فی مدل Three Bead مناسب براي ساعت هوشمند Gear Sport و Gear S2 Classic  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید بند فی مد
بند مدل Stripes مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S2 Classic / Gear Sport / Galaxy Watch 42mm قیمت محصول : 47500 تومانبرند : Miscellaneousبراي خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.   براي خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.تصاویر بیشتر   تصاویر بیشتر براي بند مدل Stripes مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S2 Classic / Gear Sport / Galaxy Watch 42mmگزارش شدگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){var a=document.querySelector("#taw"),b=document
خرید بند مدل CH-02 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S2 Classic / Gear Sport / Galaxy Watch 42mm قیمت : 149000 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی بند مدل CH-02 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S2 Classic / Gear Sport / Galaxy Watch 42mm قیمت بند مدل CH-02 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S2 Classic / Gear Sport / Galaxy Watch 42mm  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   بند مدل CH-02 مناسب برا
خرید محافظ بازل مدل GB-003 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch 46mm/Gear S3 Frontie/ Gear S3 Classic قیمت : 64100 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی محافظ بازل مدل GB-003 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch 46mm/Gear S3 Frontie/ Gear S3 Classic قیمت محافظ بازل مدل GB-003 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch 46mm/Gear S3 Frontie/ Gear S3 Classic  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاه
کاور هورس مدل CSW مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S2 / Galaxy Watch 42mm قیمت محصول : 56000 تومانبرند : Miscellaneousبراي خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.   براي خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید. تصاویر بیشتر براي خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر براي کاور هورس مدل CSW مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S2 / Galaxy Watch 42mmگزارش شدگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){var a=document.querySele
کاور هورس مدل CSW مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S2 / Galaxy Watch 42mm قیمت محصول : 56000 تومانبرند : Miscellaneousبراي خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.   براي خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید. تصاویر بیشتر براي خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر براي کاور هورس مدل CSW مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S2 / Galaxy Watch 42mmگزارش شدگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){var a=document.querySele
کاور مدل CSW مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S3/Galaxy Watch 46mm قیمت محصول : 50000 تومانبرند : Miscellaneousبراي خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.   براي خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.تصاویر بیشتر   تصاویر بیشتر براي کاور مدل CSW مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S3/Galaxy Watch 46mmگزارش شدگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){var a=document.querySelector("#taw"),b=document.querySelector("#topstuff");if(a&&!a.clientHeight&&
خرید مبدل بند ساعت مدل Adapter 002 مناسب براي ساعت سامسونگ Gear S2 Sport قیمت : 85000 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی مبدل بند ساعت مدل Adapter 002 مناسب براي ساعت سامسونگ Gear S2 Sport قیمت مبدل بند ساعت مدل Adapter 002 مناسب براي ساعت سامسونگ Gear S2 Sport  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید مبدل بند ساعت مدل
خرید شارژر بی سیم مدل S3 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear قیمت : 177000 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی شارژر بی سیم مدل S3 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear قیمت شارژر بی سیم مدل S3 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید شارژر بی سیم مدل S3 مناسب براي
خرید محافظ صفحه نمایش مدل T-11 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S3  قیمت : 8300 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی محافظ صفحه نمایش مدل T-11 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S3  قیمت محافظ صفحه نمایش مدل T-11 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S3   براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.    خرید محافظ صفحه نمایش مدل T-11 مناسب براي ساعت هوشم
خرید محافظ صفحه نمایش ساعت مدل T-211 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S4 46mm قیمت : 6100 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی محافظ صفحه نمایش ساعت مدل T-211 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S4 46mm قیمت محافظ صفحه نمایش ساعت مدل T-211 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S4 46mm  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلی
خرید محافظ صفحه نمایش ساعت مدل T-211 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S4 46mm قیمت : 6100 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی محافظ صفحه نمایش ساعت مدل T-211 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S4 46mm قیمت محافظ صفحه نمایش ساعت مدل T-211 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S4 46mm  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلی
خرید محافظ صفحه نمایش ساعت مدل T-211 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S4 46mm قیمت : 6100 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی محافظ صفحه نمایش ساعت مدل T-211 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S4 46mm قیمت محافظ صفحه نمایش ساعت مدل T-211 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S4 46mm  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلی
خرید محافظ صفحه نمایش مدل T-11 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S3  قیمت : 8300 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی محافظ صفحه نمایش مدل T-11 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S3  قیمت محافظ صفحه نمایش مدل T-11 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S3   براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید محافظ
خرید بند مدل 3Beads مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S4 SM-R810 42mm قیمت : 88000 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی بند مدل 3Beads مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S4 SM-R810 42mm قیمت بند مدل 3Beads مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S4 SM-R810 42mm  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید بند مدل 3Beads مناسب براي
خرید محافظ صفحه نمایش جوکر مدل SAD-01 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S2 قیمت : 35000 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی محافظ صفحه نمایش جوکر مدل SAD-01 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S2 قیمت محافظ صفحه نمایش جوکر مدل SAD-01 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S2  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمای
خرید بسته 2 عددی برچسب ماهوت مدل Black-color-shades Special مناسب براي ساعت هوشمند Samsung Gear S3 Frontier قیمت : 32200 تومانبرند : MAHOOTخرید پستی بسته 2 عددی برچسب ماهوت مدل Black-color-shades Special مناسب براي ساعت هوشمند Samsung Gear S3 Frontier قیمت بسته 2 عددی برچسب ماهوت مدل Black-color-shades Special مناسب براي ساعت هوشمند Samsung Gear S3 Frontier  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید. برپوش طیف رنگی مشکی،این محصول به طور من
خرید محافظ صفحه نمایش جوکر مدل SAD-01 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S2 بسته 3 عددی قیمت : 75000 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی محافظ صفحه نمایش جوکر مدل SAD-01 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S2 بسته 3 عددی قیمت محافظ صفحه نمایش جوکر مدل SAD-01 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Gear S2 بسته 3 عددی  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جز
باتری ساعت هوشمند مدل TBK380 مناسب براي ساعتهای SW1 و SW2 و SW4 و SW7 و SW9 قیمت محصول : 13500 تومانبرند : Miscellaneousبراي خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.   براي خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید. تصاویر بیشتر براي خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر براي باتری ساعت هوشمند مدل TBK380 مناسب براي ساعتهای SW1 و SW2 و SW4 و SW7 و SW9گزارش شدگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){var a=document.querySele
خرید محافظ صفحه نمایش مدل CLT مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch 42mm قیمت : 8100 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی محافظ صفحه نمایش مدل CLT مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch 42mm قیمت محافظ صفحه نمایش مدل CLT مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch 42mm  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید. صفحه نمایش به دلیل ظرافت و شکنندگی بالایی که دارد بیشتر در معرض آسیب قرار می‌گیرد، بطوری که با کوچک‌تری
خرید بند سیلیکونی مدل Fashion Style مناسب براي Gear S2 قیمت : 75000 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی بند سیلیکونی مدل Fashion Style مناسب براي Gear S2 قیمت بند سیلیکونی مدل Fashion Style مناسب براي Gear S2  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید بند سیلیکونی مدل Fashion Style مناسب براي Gear S2 ارزان , بند سیلیکونی مدل Fa
محافظ صفحه نمایش ساعت هوشمند میدسان مدل +Pro قیمت محصول : 9950 تومانبرند : MIDSUNبراي خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.   براي خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.تصاویر بیشتر   محافظ صفحه نمایش ساعت هوشمند میدسان مدل +Pro - Digikalaخرید اینترنتی محافظ صفحه نمایش ساعت هوشمند میدسان مدل +Pro و قیمت انواع لوازم جانبی ساعت میدسان از فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا. جدیدترین مدل‌های لوازم جانبی ساعت .مشخصات، قیمت و خرید محافظ صفحه نمایش ساعت هوشمند مدل
خرید بند سیلیکونی مدل Fashion Style مناسب براي Gear S2 قیمت : 75000 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی بند سیلیکونی مدل Fashion Style مناسب براي Gear S2 قیمت بند سیلیکونی مدل Fashion Style مناسب براي Gear S2  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    خرید بند سیلیکونی مدل Fashion Style مناسب براي Gear S2 ارزان , بند سیلیکونی مدل Fa
بسیاری از مردم با داستان های جذاب و سرگرم کننده راجع به مامور های مخفي و گجت ها و وسایل جالب و جذابی که داشتند بزرگ شدند. هم اکنون با وجود ساعت های هوشمندی مانند گلکسی واچ (که البته قبلا به نام سامسونگ گیر (Gear) شناخته میشدند)، این گجت های داستان ها تبدیل به واقعیت شده اند.ساعت های هوشمند گلکسی واچ با سخت افزار به روز و قدرتمندی که دارند، از پس انجام بسیاری از کار ها بر میایند. در این مطلب از وبسایت تخصصی سرزمین دانلود، به معرفي 11 مورد از بهتری
Gear.Club بازی جدید و هیجان انگیز در سبک بازیهای ماشین سواری و اتومبیلرانی از استودیوی گمنام و نا آشنای Eden Games براي اندروید است که به صورت رایگان در مارک.دلبر کلیپ بانک لینک های دانلود فيلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
خانم دونا برک (Donna Burke)، یکی از بهترین و بزرگ‌ترین خوانندگان در صنعت بازی‌های ویدئویی، اعلام کرده که در حال کار برروی پروژه‌ای جدید است. بدون شک اکثریت بازی‌بازان، با مجموعه‌ی Metal Gear Solid خاطرات زیادی دارند. مجموعه‌ای پر از شخصیت‌های بزرگ و به یادماندنی، داستانی درگیرکننده و جذاب و البته موسیقی‌هایی که در مواقع […]محرم 94 محرم 1394 دانلود مداحی محرم 94 کریمی
خرید دستکش تمرین چمپکس مدل Gear Man Plus Leather Black قیمت : 77000 تومانبرند : Champexخرید پستی دستکش تمرین چمپکس مدل Gear Man Plus Leather Black قیمت دستکش تمرین چمپکس مدل Gear Man Plus Leather Black  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید. چمپکس نخستین تولید کننده ایرانی دستکش تمرین بدنسازی با رعایت طراحی ارگونومی دست، سایزبندی کامل، حفاظت کامل از دست در حین تمرین ، در ارایه راهی بهتر» براي ورزش کر
خرید دسته دنده مومو مدل ES1004 قیمت : 52440 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی دسته دنده مومو مدل ES1004 قیمت دسته دنده مومو مدل ES1004  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر براي دسته دنده مومو مدل ES1004گزارش شدگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین‌آمیز را گزارش دهید. لغوتماممشخصات، ق
خرید دستکش تمرین چمپکس مدل Gear Man Plus Ashbalt Black قیمت : 89000 تومانبرند : Champexخرید پستی دستکش تمرین چمپکس مدل Gear Man Plus Ashbalt Black قیمت دستکش تمرین چمپکس مدل Gear Man Plus Ashbalt Black  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید. شما چمپکس نخستین تولید کننده ایرانی دستکش تمرین بدنسازی با رعایت طراحی ارگونومی دست، سایزبندی کامل، حفاظت کامل از دست در حین تمرین، در ارایه راهی بهتر» براي ور
خرید دستکش تمرین چمپکس مدل Gear Man Plus Ashbalt Black قیمت : 89000 تومانبرند : Champexخرید پستی دستکش تمرین چمپکس مدل Gear Man Plus Ashbalt Black قیمت دستکش تمرین چمپکس مدل Gear Man Plus Ashbalt Black  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمایید. شما چمپکس نخستین تولید کننده ایرانی دستکش تمرین بدنسازی با رعایت طراحی ارگونومی دست، سایزبندی کامل، حفاظت کامل از دست در حین تمرین، در ارایه راهی بهتر» براي ور
خرید کاور مدل TM-04 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch Active قیمت : 40010 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی کاور مدل TM-04 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch Active قیمت کاور مدل TM-04 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch Active  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   کاور مدل TM-04 مناسب براي ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy . رتبه: ۳٫۹ - ‏۱۲ م
خرید لگینگ ورزشی نه کد S3 قیمت : 79990 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی لگینگ ورزشی نه کد S3 قیمت لگینگ ورزشی نه کد S3  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.   مشخصات، قیمت و خرید لگینگ ورزشی نه کد S3 | دیجی‌کالا رتبه: ۴٫۵ - ‏۲ مرورخرید اینترنتی لگینگ ورزشی نه کد S3 و قیمت انواع شلوار و سرهمی ورزشی نه متفرقه از فرو
ساعت های هوشمند به عنوان بخش جدید از مجموعه وسایل هوشمند پوشیدنی در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. به همین خاطر انتخاب مدل مناسب آنها با توجه به تنوع شان مورد بسیار مهمی به حساب می آید. همین امر ما را آن داشت که 10 مورد از مهمترین مواردی که در هنگام خرید یک ساعت هوشمند باید در نظر گرفت را با شما در میان بگذاریم.
در ادامه مطلب با ما همراه باشید.اخبار تکنولوژی
کتاب طراحی سیستم های انتقال (Design of Transmission Systems)، کتابی جامع و کاربردی از مباحث طراحی انواع سیستم های انتقال می باشد. این کتاب مشتمل بر 5 فصل، 1039 صفحه، به زبان انگلیسی، همراه با تصاویر، فرمول ها و جداول مهم، با فرمت pdf، به ترتیب زیر گردآوری شده است:
Chapter 1: Design of Flexible Elements
Belt Drives
Design of V-Belt Drive
Design of Wire Ropes
Design of Chain Drive
Chapter 2: Spur Gears and Parallel Axis Helical Gears
Introduction
Classification of Gears
Terminology of Spur Gear
Gear Tooth Failure
Law of Gearing
Speed Ratio and Number of Teeth
Minimum Number of Teeth
Force Analysis (Spur Gear
کتاب طراحی سیستم های انتقال (Design of Transmission Systems)، کتابی جامع و کاربردی از مباحث طراحی انواع سیستم های انتقال می باشد. این کتاب مشتمل بر 5 فصل، 1039 صفحه، به زبان انگلیسی، همراه با تصاویر، فرمول ها و جداول مهم، با فرمت pdf، به ترتیب زیر گردآوری شده است:
Chapter 1: Design of Flexible Elements
Belt Drives
Design of V-Belt Drive
Design of Wire Ropes
Design of Chain Drive
Chapter 2: Spur Gears and Parallel Axis Helical Gears
Introduction
Classification of Gears
Terminology of Spur Gear
Gear Tooth Failure
Law of Gearing
Speed Ratio and Number of Teeth
Minimum Number of Teeth
Force Analysis (Spur Gear
روغن گیربکس خودرو پروفي کار مدل GEAR EVOLUTION 85W-90 حجم 1 لیتر قیمت محصول : 42000 تومانبرند : Profi-Carبراي خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.   براي خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید. تصاویر بیشتر براي خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.   روغن گیربکس خودرو پروفي کار مدل gear evolution 85w-90 . رتبه: ۴٫۵ - ‏۲ مرورخرید اینترنتی روغن گیربکس خودرو پروفي کار مدل GEAR EVOLUTION 85W-90 حجم 1 لیتر و قیمت انواع روغن گیربکس پروفي کار از فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا.تصاویر بیشتر براي روغن گی
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها