محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

تعبیر خواب،خواب دیدن آلت تناسلی مرد چه تعبیری دارد ؟

در این پست در مورد تعبير خواب اسب صحبت می کنیم.تعبير کلی ديدن اسب در خواباین خواب تعبيری مثبت دارد. اگر در خواب اسبی را ببینید یا اسبی را از دور ببینید تعبير آن است که در دوران پیش روی خود بخت و اقبال به شما روی می‌آورد.این بخت و اقبال با هیچ یک از کارهایی که اکنون مشغول آنها هستید ارتباطی ندارد و تنها به این مفهوم است که هرکاری که انجام می‌دهید، بخت یارتان خواهد بود.۲. تعبير خواب سوار بودن بر اسبی سفید  
تعبير خواب مار | ديدن مار در خواب چه معنایی دارد؟ 
در اینبخش تعبير خواب مار را بررسی می کنیم. ديدن خواب مار بیشتر بـه دشمن یا دسیسه تعبير شده اسـت، اکثر معبران جهان خواب مار را خوب نمیدانند، برخی می‌گویند کسی در مقام دشمنی با شـما اسـت و برخی می‌گویند ممکن اسـت علیه شـما دسیسه ای صورت گیرد و آبروی تان بـه خطر افتد، در ادامه این مطلب تمام تعابیر راجع بـه خواب مار را بررسی می کنیم. با  سرخک همراه باشید.سایت سرگرمی سرخک
در این پست در مورد تعبير خواب پرواز صحبت می کنیمخواب‌های مربوط به پرواز کردن یک نوع هشدار بیداری صادر شده برای ذهن هوشیار (خودآگاه) شما است. تجربه کردن پرواز در خواب مشخصه‌ی حقیقی خواب‌های واضح و شفاف است. این یک خواب رایج است که نشان می‌دهد شما به درکی ناگهانی دست پیدا کرده‌اید مبنی بر این که در حال خواب ديدن هستید چون پرواز کردن در زندگی واقعی امری غیرطبیعی است. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره تعبير خواب پرواز کردن نکات جالبی بدانید
در این پست در مورد تعبير خواب دوست صحبت می کنیمخواب ديدن درباره‌ی دوستان از جمله خواب‌های رایج است. دوستان بخش جدایی ناپذیری از زندگی هستند و تعجبی ندارد که ما حتی در خواب‌مان هم به آن‌ها فکر می‌کنیم. ديدن دوستان در خواب معمولا نماد دوستان در عالم بیداری است، اما ممکن است به بعضی از جنبه‌های شخصیت‌مان نیز اشاره داشته باشند. در ادامه این نوشتار با ما همراه باشید تا از تعبير خواب دوست و یار و رفیق نکات جالبی بدانید.  
در این پست در مورد تعبير خواب گوسفند صحبت می کنیمیک نظر قدیمی درباره تعبير خواب گوسفند و میش این است که پیشینیان در طول زمان باور داشته اند اگر در خواب گوسفندی ببینید، نشان دهنده‌ی آن است که متوجه خواهید شد به خوشبختی رسیدن کار دشواری است. تلاش‌های‌تان در زندگی کاری بسیار موفقیت آمیز تر خواهد بود اگر هر یک از روابط دوستانه‌تان را که دچار مشکل شده است درست کنید. این خواب می‌تواند به معنی تفاوت بین خوب و بد نیز باشد، که به جزئیات خوابی که می
در این پست در مورد جنگ ديدن در خواب صحبت می کنیمديدن جنگ در خواب چندان هم عجیب و غریب و غیرعادی نیست. معمولا ما وقتی تحت فشار یا استرس هستیم یا وقتی احساس می‌کنیم که بار سنگینی را بر دوش می‌کشیم، جنگ را در خواب می‌بینیم. خواب جنگ می‌تواند تعابیر متفاوتی به همراه داشته باشد. در اینجا برخی از رایج‌ترین تعبير خواب جنگ کردن را با هم می‌خوانیم.  
حتما برای شام هم تاکنون چندین بار پیش آمده که خواب هایی را که دیده اید به محض بیدار شدن فراموش می کنید. در این مطلب به شما خواهیم گفت که تعبير خواب بچه داشتن و شیردادن به پسربچه چیست؟لذتی که بعضی از خواب های رویایی به انسان می دهد با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. اصولاً خواب ديدن در اختیارآدمی خارج است و نکته مهمتر اینکه  چه در مورد بزرگسال و چه در مورد نوزاد خواب ديدن برای تعادل روانی اهمیت دارد و محرومیت از آن موجب صدمه ديدن سلامت فرد می شود. مع
در این پست تعبير خواب طاووس آماده شده استطاووس در کل نماد خوش یمنی در خواب ها محسوب می‌شود. طاووس نشانگر بهار، طول عمر، و عشق است. وقتی در خواب طاووسی می‌بینید، معمولا به معنی پرستیژ و موفقیت در روابط و حرفه‌تان است. در ادامه به توضیح بیشتری درباره‌ی تعبير خواب طاووس می‌پردازیم.  
در این پست در مورد تعبير خواب انگور صحبت می کنیمبطور کلی ديدن انگور در خواب نشانه خوبی است و از دورانی در زندگی خبر می‌دهد که سرشار از ثروت و منفعت است. با این وجود تعابیر دیگری هم برای خواب انگور وجود دارد. انگور نمادی از باروری، حاصلخیزی و ثروت است. انگور شیرین شادی و موفقیت در عشق را به همراه می‌آورد. در ادامه این نوشتار با ما همراه باشید تا تعبير خواب انگور را بدانید.
ابن سیرین گوید:که ديدن عرش در خواب دلیل امری است بزرگ یا مال و خواسته ی بسیار.اگر عرش را آراسته بیند دلیل است که عزت یابد و گویندکه کارش بلند شود و اگر در خواب عرش را حقیر بیند دلیل است که پیش مردمان خوار شود و اگر خود را در عرش بیند دلیل است با بزرگی پیوندد و از او حرمت یابد اگر بیند که از عرش به زمین آمد تاویل  به خلاف این است.
حضرت امام صادق(ع)می فرماید:که ديدن عرش در خواب بر پنج وجه است اول بزرگی دوم رفعت سوم مرتبت چهارم عزت پنجم بزرگواری.تع
کرمانی گوید: اشتباه تخم ها در خواب ديدن آن چه ترش و تلخ و ناخوش بود جمله دلیل بر غم و اندیشه کند خواص خوردن بدتر ومصعب تراست اما آنچه طعمه شیرین و خوشبو خوردن اون در خواب منفعت اندک است.
جابر مغربی گوید: تخمها در خواب ديدن خوردن آن نیکو باشد مگر آن تخم که پوسیده و کرم خورده است.تعبير تیوب | بزرگترین سایت تعبير خواب
آیینه در خواب نشانگر سعی در رسیدن به کمال می باشد که به شکست یا آگاهی می‌انجامد و ديدن آیینه تذکر به  خودشناسی می دهد و ديدن خود در آیینه خواب بیننده به وجود خطایی در خود پی می برد یا اینکه این خطا به او گوشزد می شود و اگر آیینه را شکسته بیند به صاحب رویا روش بهتر انجام شدن کاری آموخته می‌شود.
سفارش ساخت آیینه را دادن نشانه خیانت است.تعبير تیوب | بزرگترین سایت تعبير خواب
آسمان در خواب نشانگر تعدیل ناامنی در زندگی توسط دلجویی دیگران می باشد و ديدن آسمان آبی خبر از شادی می دهد و ديدن آسمان قرمز به معنی همه نوع ناسازگاریست و ديدن آسمان ابری تعبير آن نااستواری در زندگی است و آسمان را گرفته ديدن به معنی کسالت است و اما آسمان را با ستارگان فراوان ديدن نشانه ی برآورده شدن یک آرزوست.تعبير تیوب | بزرگترین سایت تعبير خواب
آتش در خواب یکی از مهمترین سمبل هاست و بر حسب به وضعیت می تواند مخرب محرک گرمابخش مطلوب و آرامش بخش باشد.
همواره باید به آتش سوزی در خانه توجه داشت زیرا خانه در خواب به عنوان یک شخص تعبير می گردد
غالبا در خواب هشدار دهنده و تسویه مسائل گذشته می باشد.
ديدن آتش با شعله های روشن به معنی عشق ورزیدن به نزدیکان است و با دود زیاد خبر از گرفتاری و تباهی می دهد.
اگر در زمین بایر آتش روشن کرد یا دید خواب بیننده یک پیمان دوستی طبق دلخواه خود می بندد .
دور
در این پست در مورد تعبير خواب نامزدی صحبت می کنیمنامزد کردن یکی از نقاط عطف و رویدادهای مهم زندگی هر فردی به شمار می‌رود. گاهی پیش می‌آید که علاوه بر فکر کردن به این موضوع در بیداری هنگام خواب نیز رویاهایی در این زمینه می‌بینیم که یافتن تعبير و تفسیر آن‌ها برای‌مان اهمیت پیدا می‌کند. اگر می‌خواهید از تعبير خواب نامزدی و نامزد کردن مطلع شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.  
ابن سیرین گوید:که ديدن عاج در خواب دلیل مال بود از پادشاه اگر در خواب بیند که عاج داشت دلیل است از پادشاه منفعت بیند.اگر بیند که عاج از ویضایعشد دلیل است که مالش تلف گردد.جابر گوید:اگر بیند که عاج در صندوق داشت دلیل که خویشان اویکی از کسان پادشاه زن خواهد گرفت.اگربیند که دوات عاج داشت دلیل که پادشاه کنیزکی به وی بخشد که ازوی عزوجاه یابد وهر چند که عاج را در خواب سفید تر بینددلیل است که مال او بیشتر باشد.تعبير تیوب | بزرگترین سایت تعبير خواب
آبله در خواب ابن سیرین گوید؛ آبله در خواب زیان مال بود اگر بیند که بر تن او آبله بود به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود. کرمانی گوید : اگر بیند که بر تن او آبله بود دلیل بود که به قدر آن مال حرام حاصل شود. امام صادق علیه السلام می فرمایند: آبله بر تن ديدن بر پنج وجه ست اول زیاد تیم دوم زن خواهد سوم پسرش آید چهارم حاجت روا شدن پنجم از ترس و بیم ایمن شود چون آبله سفید بود.تعبير تیوب | بزرگترین سایت تعبير خواب
در این پست تعبير خواب سگ بزرگ آماده شده استاز آنجایی که سگ در اصل به نژاد گرگ تعلق دارد، برخی افراد ترس و وحشت بسیار زیادی از آن دارند. آنها از حمله غیر قابل پیش‌بینی سگ های بزرگ، زوزه تهدیدآمیز او، پارس کردن سگ، پنجه‌ها و دندان‌های تیزش به شدت می‌ترسند. بویژه سگ‌های نگهبان بزرگ موجوداتی بسیار وحشتناک به شمار می‌روند و بعضی افراد ناخودآگاه با ديدن این حیوان از او فاصله می‌گیرند. سگ نقش مهمی در زندگی روزانه برخی از انسان‌ها دارد و به همی
در این پست در مورد تعبير خواب تمساح صحبت می کنیمتمساح نماد راز و رمزهای زندگی است. شاید ديدن این حیوان در خواب نشان دهنده تمایل و اشتیاق شما برای حل برخی از مشکلاتی باشد که گرفتار آنها هستید یا نشان دهنده تمایل شما برای آزادانه ابراز کردن خودتان باشد. تعبير خواب تمساح می‌تواند مفهوم توانایی شما برای رسیدن به موفقیت را در بر داشته باشد. همچنین این خواب بر اهمیت کسب ارتقاء شغلی در نتیجه تلاش و سخت کوشی شما تاکید می‌کند.  
آنتن ديدن   آنت یا مالک بودن آن: خبر از دوستانی می دهد که در دور دست زندگی می کنند و آنتن را به رادیو متصل ساختن به معنی توانگری مالیست و آنتن را با زمین ارتباط دادن خواب بیننده آن نیرو هایی قوی قادر به انجام کاری بزرگ می شود و قطعه قطعه کردن آنتن به معنی اخبار بد و ناخوشایند است.تعبير تیوب | بزرگترین سایت تعبير خواب
معبران مختلف در این مورد نظرات تقریبا واحدی دارند اما بنا به این که فرد چه خوابی دیده باشد، تعبير آن هم متفاوت است.مثلا تعبير خواب مرده چیزی بخواهد متفاوت است با تعبير خواب مرده دوباره بمیرد.گاهی اوقات فردی ممکن است به دنبال تعبير خواب مردن مادر باشد و برخی کاربران هم به دنبال تعبير خواب مرده دنبال چیزی بگردد هستند.اما اغلب تعبير خواب مردن شخص زنده را سرچ می کنند.سالم شو
ابن سیرین گوید: اگر بیند او را تخمه است دلیل که مال زنی خورد و فساد کند باید که از آن گناه توبه کند تو از عقوبت حق تعالی نجات یابد و عقیده معبران آن است که تخمه در خواب ديدن در آن خیر نباشد.
حضرت صادق گوید: ديدن تخمه در خواب بر چهار وجه است اول مال ربا،دوم فساد،سوم مال حرام،چهارم متابعت هواس نفس.تعبير تیوب | بزرگترین سایت تعبير خواب
اگر در خواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست دلیل است که زود بمیرد.اگر بیند که عروس به خانه آورد و با وی بخفت دلبل است که بزرگی بود.
ابراهیم گوید:اگر در خواب عروسی را با چنگ و نای بیند دلیل مصیبت است.
جابر گوید:اگر زنی بیند که عروس شده او را پیششوهر می بردند دلیل است که آخر عمر او باشد.تعبير تیوب | بزرگترین سایت تعبير خواب
محمدبن سیرین گوید؛رب ها آنچه به طعم شیرین بود و بوی خوش دارد خوردن و خوردنش را دلیل بر خیر و منفعت کند اما آنچه به خلاف این بیند دلیل بر رنج و غم کند
ریختن رب در خواب چون شیرین بود دلیل است بر کار با منفعت و چون ترش بود به خلاف این بود. تعبير تیوب | بزرگترین سایت تعبير خواب
 
 
دانلود نرم افزار تعبير خواب
 
نرم افزار تعبير خواب که امروز برای شما عزیزان آماده کرده ایم یکی از کامل ترین نمونه کتاب های موجود است که در آن مجموعه ای از تعابیر بهترین معبران جمع آوری شده است. این مجموعه دارای حجمی بسیار اندک است و استفاده از آن بدون نیاز به نصب نیز امکان پذیر است و در هر نسخه ای از ویندوز قابل اجراست. آخرین ورژن این نرم افزار را هم اکنون می توانید از سایت یاس دانلود دریافت نمایید.
 
ویژگی ها نرم افزار تعبير خوا
آیین و مراسم مذهبی در خواب نشانگر  آن است که خواب بیننده به وسیله نشانی مخصوص از مشکلات و نگرانی‌ها رهایی می‌یابد و ديدن آیین مذهبی نشانه خوش اقبالی برکت و افتخار می باشد و اگر خود در مراسم مذهبی شرکت کردن به معنی رهایی از نگرانی ها و مشکلات می باشد.تعبير تیوب | بزرگترین سایت تعبير خواب
به فارسی طبل است  ديدن نان در خواب خبر مکروه سخن دروغ است فکوری پیدا و روشن و این جمله دلیل بر زننده آن کند.
ابن سیرین گوید: اگر دید با تبیره پای کوبد و رقص کند دلیل است بر غم و اندوه و اگر دید او تبیره مفرد همی زد دلیل که سخن باطل گوید یا کاری ناصواب کند بدان مشهور شود و بعضی از معبران گویند تبیره در خواب آواز خوش است باطل است.
کرمانی گوید:اگر دید تبیره میزد دلیل که کارهای باطلند با شمعت که در او هیچ اصل نباشد و با مردم  هر وعده که دهد جمله د
10 نکته شگفت انگیزی که در مورد خواب ديدن نمی دانید :آیا تا به حال خواب خود را فراموش کرده اید؟ آیا دچار بختک شده اید؟ خواب های رنگی چطور؟ آیا تا به حال دیده اید؟ در این پست قصد داریم تا 10 نکته درباره خواب ديدن را برای شما بازگو کنیم. با ما همراه باشید. هدیه رود نیل
تعبير خواب عنکبوت
در تاریخ امروز به سراغ تعبير خواب عنکبوت از بخش تعبير خواب (tabire khab)  سایت کد تو می رویم. ديدن خواب عنکبوت به رنگ های مختلقی است مانند عنکبوت سیاه یا قرمز, نارنجی یا سایر رنگ های دیگر, در این پست با کد تو تا انتهای تعبير خواب عنکبوت (Spider's dream interpretation) همراه باشید.
عکس نمایه و عکس های خفن از بافتن تارهای عنکبوت در طبیعت
6_تعبير خواب کشتن عنکبوت بزرگ و کوچک به رنگ های مختلف سیاه, سفید, سبز, قرمز یا نارنجی
در صورتی که عنک
محمد بن سیرین گوید اگر کسی بیند که بر تخت نشسته است و بر آن تخت چیزی گسترده نبود دلیل که به سفر شود اگر بیند بر تخت خفته است بر آن چیزی گسترده است دلیل که بزرگی یابد و به قدرو قیمت تخت دشمنان را قهر کند اما از این غافل است مگر اینکه از اهل فساد است دلیل که بردارش کنند خاصه که خود را به تخت خفته بیند اگر بیند تخت بشکست و بیوفتاد دلیل که از جاه و بزرگی بیفتد و حالش بد شود.
حضرت صادق علیه‌السلام فرمودند: ديدن تخت خواب بر هفت وجه، اول عزوجاه، دوم سف
در این پست در مورد تعبير خواب غذا خوردن صحبت می کنیمخوردن در خواب می‌تواند نماد چیزهای متفاوت بسیاری باشد. این خواب اغلب نماد عطش و گرسنگی ما نسبت به یک سری چیزها در عالم بیداری است، چه نیازهای جسمی باشند چه عاطفی. خوردن برای زندگی و بقا بسیار مهم است. در حالی که ممکن است عجیب به نظر برسد که ما به هر صورت ممکن غذا می‌خوریم، اما در واقع این کار بخشی مهم و ضروری از زندگی است که نمی‌توانیم از آن اجتناب کنیم. در ادامه این نوشتار با ما همراه باشید
دراینجا انواع تعبير خواب انگور را بیان میکنیم.
خواب انگور بیشتر بـه موفقیت تعبير شده اسـت، این موفقیت می‌تواند کاری باشد، تحصیلی باشد، یا موفقیت دریک ماجرای عاشقانه. بسته بـه نوع خواب و مکانی کـه در آن قرار داشته اید این تعابیر میتوانند تغییر کنند، امروز تمام تعابیر مربوط بـه خواب انگور از مشهور ترین معبران خواب جهان را بررسی میکنیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.گــــــریـپـس
 ابن سیرین گوید اگر گل رز در خواب دید دلیل بر زنی نیکوکار و کریمی کند
اگر بیند رز داشت و درخت‌های سرسبز و پاکیزه در اوست در هنگام دلیل کند که زنی نیکوکار بخواهد و از او خیر و منفعت بیند
اگر بیند که برگ درخت های رز نبود تاویل به خلاف این است 
اگر بیند که برای که درخت ها زرد گشته بود دلیل است که بیمار گردد
اگر بیند که روز ملک او نبود تاویلش از خیر و شر به خداوند زر بود.
امام صادق علیه السلام می فرماید ؛ ديدن رز در خواب بر ۳ وجه است اول زن دو
ابن سیرین گوید: ترسیدن در خواب ایمنی است و هر که در خواب دید میترسد از کسی چندان ترس او از کیست در این که مکروحی از آن ترسانده به وی رسد.
حضرت صادق علیه‌السلام فرمود: ترسیدن در خواب نصرت است چنانکه رسول الله فرمود (النصره بالرعب) یعنی نصرت یافتم به ترسانیدن اگر بیند از ی یا جانوری همی ترسید دلیل از کسانی که به او منسوبند وی را منصرف رسد.تعبير تیوب | بزرگترین سایت تعبير خواب
امان از خواب های من. یه روز حدودا دوازده سال پیش, تو یه شب سرد زمستونی پیرمردی رو نزدیک مترو حقانی دیدم که کتاب میفروخت. یه عنوان فقط. خواب های من .خودش نوشته بودش, خودش هم میفروخت. خریدم و چه کتاب بی سر و تهی بود. حالا شده حکایت خواب های من. امکان نداره خواب نبینم. حتی تو چرت یک دقیقه ای!  و خواب های من توشون کابوس زیاده, البته خواب های شیرین هم دارم .و البته خواب هایی که خبر از آینده میدن. چند وقته باز کابوس میبینم .
این سیرین گوید: تاوه در خواب ديدن خدمت کار خانه بود که آنچه بر کدخدای خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نفقه کند ،اگر بیند تاوه نو داشت یا کسی بدو داد دلیل که خدمتکاری مصلح او را حاصل شود یا از وی جدا شود.
جابر مغربی گوید: اگر بیند از تاوه چیز میخورد دلیل که آن خدمتکار خیر و منفعت بدو رسد به قدر خوردنی . اگر بیند آن خوردنی ترش و ناخوش است دلیل که غمگین است.تعبير تیوب | بزرگترین سایت تعبير خواب
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی