نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان کرمانشاه

دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان کرمانشاه فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 56 کیلوبایت قیمت: 4900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان کرمانشاه خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکا
دانلود شيپ فايل شهرستانهاي استان کرمانشاه فرمت فايل دانلودی: .7zفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 96 کیلوبایت قیمت: 4900 تومانلایه جی آی اسی شهرستان هاي استان کرمانشاهمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است.اسرا 22
دانلود شيپ فايل شهرستانهاي استان کرمانشاه فرمت فايل دانلودی: .7zفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 96 کیلوبایت قیمت: 4900 تومانلایه جی آی اسی شهرستان هاي استان کرمانشاهمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است.آریافايل44
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان یزد فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 106 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان یزد خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان یزد فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 106 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان یزد خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود نقشه همباران استان کرمانشاه فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 63 کیلوبایت قیمت: 4900 توماننقشه ی همبارش استان کرمانشاهاين فايل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.پرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است.آریافايل44
دانلود نقشه همباران استان کرمانشاه فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 63 کیلوبایت قیمت: 4900 توماننقشه ی همبارش استان کرمانشاهاين فايل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.پرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است.اسرا44
دانلود نقشه شهرهاي استان کرمانشاه فرمت فايل دانلودی: .7zفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 48 کیلوبایت قیمت: 4900 تومانشيپ فايل نقطه ای شهرهاي استان کرمانشاهمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است.پارسی2
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان مازندران فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 45 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان مازندران خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکا
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان گیلان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 38 کیلوبایت قیمت: 4900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان گیلان خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان زنجان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 41 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان زنجان خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان مرکزی فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 52 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان مرکزی خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان سمنان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 69 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان سمنان خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان مرکزی فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 52 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان مرکزی خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان لرستان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 66 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان لرستان خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذ
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان لرستان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 66 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان لرستان خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذ
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان کردستان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 49 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان کردستان خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان کردستان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 49 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان کردستان خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان گلستان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 37 کیلوبایت قیمت: 4900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان گلستان خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذ
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان کرمان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 111 کیلوبایت قیمت: 4900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان کرمان خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان تهران فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 36 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان تهران خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان خوزستان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 51 کیلوبایت قیمت: 4900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان خوزستان خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان هرمزگان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 106 کیلوبایت قیمت: 4900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان هرمزگان خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان زنجان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 41 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان زنجان خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان همدان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 44 کیلوبایت قیمت: 4900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان همدان خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان تهران فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 36 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان تهران خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان مازندران فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 45 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان مازندران خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکا
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان سمنان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 69 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان سمنان خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان خراسان جنوبی فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 61 کیلوبایت قیمت: 4900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان خراسان جنوبی خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو ش
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان خراسان رضوی فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 113 کیلوبایت قیمت: 4900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان خراسان رضوی خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتا
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان خراسان شمالی فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 47 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان خراسان شمالی خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو ش
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان سیستان و بلوچستان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 98 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان سیستان و بلوچستان خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کار
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان سیستان و بلوچستان فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 98 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان سیستان و بلوچستان خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کار
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان کهگیلویه و بویراحمد فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 37 کیلوبایت قیمت: 5900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان کهگیلویه و بویراحمد خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با ک
دانلود شيپ فايل منحني هاي هم تبخير استان کهگیلویه و بویراحمد فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 37 کیلوبایت قیمت: 4900 توماننقشه خطوط هم تبخير استان کهگیلویه و بویراحمد خطوط هم تبخير، خطوطی است که نقاط با تبخير یکسان را به هم وصل می کند.این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با ک
توضیح درباره فنی و مهندسی
To improve the quality of your article, refer to شيپ رودخانه ها استان کرمانشاه به همراه مرز استان related articles on this site.
آیا از خرید فايل شيپ رودخانه ها استان کرمانشاه به همراه مرز استان از اینجا راضی بودید؟
خرید شيپ رودخانه ها استان کرمانشاه به همراه مرز استان با ارزان ترین قیمت و درگاه پرداخت معتبر در سایت ما.
To download شيپ رودخانه ها استان کرمانشاه به همراه مرز استان, welcome to our site.
اگر میخواهید شيپ رودخانه ها استان کرمانشاه به همراه مرز ا
دانلود شيپ فايل آبراهه هاي استان کرمانشاه فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 486 کیلوبایت قیمت: 5500 تومانتوضیحات:شيپ فايل رودخانه هاي استان کرمانشاه. این فايل شامل لایه جی آی اسی آبراهه هاي استان می باشد. برای تهیه ی نقشه "آبراهه هاي" منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه ی استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید.مشخصات سیستم تصویر:Geographic
دانلود شيپ فايل آبراهه هاي استان کرمانشاه فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 486 کیلوبایت قیمت: 6500 تومانتوضیحات:شيپ فايل رودخانه هاي استان کرمانشاه. این فايل شامل لایه جی آی اسی آبراهه هاي استان می باشد. برای تهیه ی نقشه "آبراهه هاي" منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه ی استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید.مشخصات سیستم تصویر:Geographic
دانلود شيپ فايل آبراهه هاي استان کرمانشاه فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 486 کیلوبایت قیمت: 5500 تومانتوضیحات:شيپ فايل رودخانه هاي استان کرمانشاه. این فايل شامل لایه جی آی اسی آبراهه هاي استان می باشد. برای تهیه ی نقشه "آبراهه هاي" منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه ی استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید.مشخصات سیستم تصویر:Geographic
پاورپوینت بررسی روستای باباجان از توابع استان کرمانشاه - 57 اسلاید را چگونه دانلود کنیم؟
This site is equipped with all articles around پاورپوینت بررسی روستای باباجان از توابع استان کرمانشاه - 57 اسلاید.
By entering the site, you can get enough information about پاورپوینت بررسی روستای باباجان از توابع استان کرمانشاه - 57 اسلاید.
If you intend to download پاورپوینت بررسی روستای باباجان از توابع استان کرمانشاه - 57 اسلاید, download here.
The search robot on our channel can easily search the file پاورپوینت بررسی روستای باباجان از
✍️ #بیانیه، شماره ۲♨️ کانون سراسری انجمن‌هاي صنفی مترجمان تأسیس شد.با گذشت حدود ۴ سال از تأسیس نخستین انجمن صنفی مترجمان تحت مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متعاقباً تأسیس انجمن‌هاي صنفی مترجمان استانهاي البرز، مازندران، گیلان و کرمانشاه؛ حالا کانون کشوری انجمن‌هاي صنفی مترجمان تأسیس شد.
برای مطالعه بیانیه دوم لطفا به ادامه مطلب برویدصنف مترجمان استان کرمانشاه
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه چهار شهروند اهل استانهاي کرمانشاه و کردستان به نامهاي اردشیر ، مصطفی باقری آشنا، ارسلان هدایتی و شهریار طهماسبی” در تاریخ ۱۵ و ۱۶ اسفندماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمانشاه برگزار شد. این شهروندان در تیرماه سال جاری بازداشت و پس از حدود دو ماه با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بودند.
معرفی مهدکودک / موسسه
مهدکودک آسمان با مدیریت فاطمه ناصری هرسینی در سال 1396 با مجوز رسمی از بهزیستی استان کرمانشاه ،شهر هرسین تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

فاطمه ناصری هرسینی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1396

مجوز مهدکودک / موسسه
بهزیستی

گروه سنی مهدکودک / موسسه
شیرخوار تا پیش دبستان

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:30 صبح الی 17:00 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان کرمانشاه
ب
معرفی مهدکودک / موسسه
مهدکودک آسمان با مدیریت فاطمه ناصری هرسینی در سال 1396 با مجوز رسمی از بهزیستی استان کرمانشاه ،شهر هرسین تاسیس گردید.

نام مدیر مهدکودک / موسسه

فاطمه ناصری هرسینی


سال تاسیس مهدکودک / موسسه
1396

مجوز مهدکودک / موسسه
بهزیستی

گروه سنی مهدکودک / موسسه
شیرخوار تا پیش دبستان

ساعت کاری مهدکودک / موسسه
07:30 صبح الی 17:00 غروب
درباره این مهدکودک / موسسه بیشتر بدانید

مهدکودک هاي دارای امکانات
بهترین مهدکودک هاي استان کرمانشاه
ب
رازگشایی از پرونده قتل عام خانوادگی در کرمانشاه / فقط مادر زنده ماند شوک آنلاین: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری فردی که چندی پیش اقدام به قتل ۳ عضو یک خانواده کرمانشاهی در روستای کله هو ” کرده بود، خبر داد.سردار منوچهر امان اللهی” در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اواسط آذرماه امسال فردی به درب منزل یکی از اهالی روستای کله هو مراجعه و پس از ورود به منزل، همه اعضای این خانواده را به رگبار بست. وی یادآور شد: در این حادثه پدر ۴۸ ساله
دانلود شيپ فايل زمین لغزشهاي استان کرمانشاه فرمت فايل دانلودی: .7zفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 51 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانتوضیحات:شيپ فايل زمین لغزش هاي استان کرمانشاهاين فايل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است. اسرا نوین
دانلود شيپ فايل زمین لغزشهاي استان کرمانشاه فرمت فايل دانلودی: .7zفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 51 کیلوبایت قیمت: 4300 تومانتوضیحات:شيپ فايل زمین لغزش هاي استان کرمانشاهاين فايل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است.اسرا44
سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه مراسم نمادین جشن تولد درخت چنار کهنسال تاق بستان را برگزار کرد.به گزارش  میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، امید قادری مدیر کل میراث فرهنگی این استان امروز دوشنبه 13 اسفند 97 در حاشیه این مراسم اظهار داشت: درخت رحمت نامی است که مردم این منطقه به درخت چنار ۷۰۰ ساله‌ای می‌دهند که
پاورپوینت روستای حاجی اباد از توابع استان کرمانشاه - 105 اسلاید را چگونه دانلود کنیم؟
لیست قیمت مقالات پیرامون پاورپوینت روستای حاجی اباد از توابع استان کرمانشاه - 105 اسلاید را از اینجا ببینید.
نتیجه آزمایشات دیگران پیرامون پاورپوینت روستای حاجی اباد از توابع استان کرمانشاه - 105 اسلاید را در اینجا مشاهده نمایید.
همه مقالات پیرامون پاورپوینت روستای حاجی اباد از توابع استان کرمانشاه - 105 اسلاید به فروش می رسند.
Variety of content about پاورپوینت روستا
تجمع معلمان مقابل اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاهچرا در بودجه جایی نداریم؟! صبح امروز (شانزدهم اسفند) جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته کرمانشاه مقابل اداره آموزش و پرورش این استان تجمع کردند.  این معلمان که نسبت به ناکافی بودن بودجه‌هاي آموزشی، سطح پایین خدمات بیمه‌ای و درمانی و پایین بودن حقوق و مستمری فرهنگیان اعتراض دارند، می‌گویند : علیرغم اعتراضات بسیار، دولت و مجلس صدای ما را نمی‌شنوند و ما در بودجه‌هاي سالانه جایی نداریم.معلم
دانلود نقشه بخش هاي شهرستان کرمانشاه فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 32 کیلوبایت قیمت: 3900 توماندانلود نقشه بخش هاي شهرستان کرمانشاه (واقع در استان کرمانشاه)این فايل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.در جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام هر بخش- نام قسمت مرکزی هر بخش- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر- مساحت و محیط هر بخش به مترپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است
تیرآهن کرمانشاه
در سال ۱۳۸۲ مجتمع فولاد کرمانشاه در ۳۵ کیلومتری این استان تاسیس شد و در سال ۱۳۸۷ به بهره برداری رسید. مجتمع فولاد کرمانشاه با سیستم نورد گرم به تولید تیرآهن، نبشی و ناودانی می‌پردازد. در این میان    تیرآهن کرمانشاه      یکی از تیرآهن‌هاي مطرح و معتبر کشور است.
تیرآهن کرمانشاه از کیفیت مناسبی برخوردار است. شمش ورودی به کارخانه کرمانشاه از لحاظ خواص فیزیکی و شیمیایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مجتمع فولادی کرم
دانلود شيپ فايل مرز شهرستان کرمانشاه فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 1حجم فايل: 22 کیلوبایت قیمت: 3300 تومانشيپ فايل مرز شهرستان کرمانشاهدر جدول توصیفی این شيپ فايل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتارپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است.ایگل44
کِرْمانْشاهْ (کردی: کرماشان) نهمین شهر پرجمعیت و یکی از کلان شهرهاي ایران و مرکز استان کرمانشاه در ایران می‌باشد که دارای جمعیتی بالغ بر947٬000 نفردرسال1395و.سانا دانلود بانک لینک هاي دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
 سازمان اطلاعات سپاه کرمانشاه، جبار حاجی مرادی»، کیومرث واعظی» و هادی باقری» را در شهرستان سنقر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده است.ساس» با ورود و تفتیش منازل هر سه فرد بازداشت شده، لوازم کامپیوتری و گوشی‌هاي موبایل آنها را توقیف‌ کرده است.فعالان ی یاد شده از نیروهاي ی و اعضای ستادهاي سابق انتخاباتی بوده‌اند.هنوز از علت بازداشت این افراد اطلاعی در دست نیست.
استان همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران، در غرب کشور قرار گرفته است. این استان از شمال با استانهاي زنجان و قزوین، از جنوب با استان لرستان، از شرق با استان مرکزی و از غرب با استانهاي کردستان و کرمانشاه همسایه است. همدان با وجود انواع جاذبه‌هاي مذهبی، طبیعی و تاریخی، گروه‌هاي مختلف مردم را با هر نوع سلیقه و ذائقه‌ای به خود جذب می‌کند. مرکز این استان شهر همدان است که در زمان مادها بنا شده است و در آن زمان به نام هگمتانه&n
موسسه ژئوفیزیک تهران اعلام کرد: ­زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 و چهار دهم ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین در مرز استانهاي کرمانشاه و ایلام - حوالی سومار به وقوع پیوس.متین کلیپ بانک لینک هاي دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
یک سال پیش، زله‌ای به بزرگی 7٫3 در مقیاس ریشتر شامگاه یکشنبه 21 آبان 1396 در نزدیکی ازگله، استان کرمانشاه در نزدیکی مرز ایران و عراق در 32 کیلومتری جنوب غر.چیستا کلیپ بانک لینک هاي دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
استاندار کرمانشاه پس از وقوع زله بامداد امروز بازوند گفت : بلافاصله ستاد بحران تشکیل شد و مراکز درمانی در منطقه و مرکز استان به حالت آماده باش در آمده است.
ماه کلیپ بانک لینک هاي دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
اگر به دنبال آدرس خانه سالمندان استان کرمانشاه هستید، بهتر است قبل از تصمیم گیری علاوه بر مکان‌ قرارگیری آن‌ها، به امکانات، نحوه برخورد پرسنل، برنامه هاي روزانه و.  دقت کنید. سالمندی دوره بسیار سخت و حساسی است و به دلیل شرایط جسمی و روحی خاص ن و مردان مسن، نگهداری از آنان در خانه کار راحتی نیست. از طرف دیگر سپردن والدین مسن به خانه سالمندان تصمیم بسیار سخت و پرچالشی است چرا که هم والدین و هم فرزندان به یکدیگر وابسته هستند و هیچ یک
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: در جلسه کمیته حریم آثار ملی غیرمنقول، حریم 3 تپه تاریخی این استان مورد تصویب کارشناسان ارشد سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت.»به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، امید قادری مدیر کل میراث فرهنگی این استان، امروز چهارشنبه 15 اسفند، با اعلام این خبر افزود: در جلسه روز گذشته در سازمان میراث فرهنگی حریم سه اثر تاریخی استان کرمانشاه که پرو
خرید و مزایا درب پنجره دوجداره upvc در کرمانشاه :شرکت پنجره ماندگار تصمیم دارد در این نوشته به موضوع خرید و مزایا درب پنجره دوجداره upvc در کرمانشاه برای شما عزیزان بپردازد چنانچه نیاز به اطلاعات بیشتر داشتید با کارشناسان ما تماس بگیرید شرکت پنجره ماندگار در کرمانشاه آماده خدمت رسانی به شمار مردم عزیز در سراسر ایران است برای سفارشات و مشاوره با کارشناس فروش ما با شماره 09127298086 تماس بگیرید شرکت پنجره ماندگار تولید کننده انواع درب و پنجره دوجدا
دانلود شيپ فايل روستاهاي استان کرمانشاه فرمت فايل دانلودی: .rarفرمت فايل اصلی: shpتعداد صفحات: 2حجم فايل: 156 کیلوبایت قیمت: 4700 تومانتوضیحات:این شيپ فايل، روستاهاياستان کرمانشاه را نشان می دهد. برای برش روستاهاي محدوده مورد مطالعه تان، ازدستور clip در GIS استفاده کنید.مشخصات سیستمتصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum: D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degreeپرداخت با کلیه کارتهاي عضو شتاب امکان پذیر است.دانلودیک
آژانس الیت کرمانشاه با سابقه و رکورد برگزاری 400 تور گروهی در طی چهار سال و همینطور با کسب تندیس مدیر نخبه ی ملی و لوح تقدیر از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کرمانشاه برگ زرینی در افتخارات خود ثبت کرده است
آژانس الیت با هدف فعالیت در حوزه تورگردانی تخصصی در غرب کشور با تمرکز بر روی روستا هاي گمنام و اما دارای پتانسیل گردشگری بعد از فرهنگ سازی و آموزش شروع به برگزاری تورهاي بوم گردی کرد و استارت این کار را با جشن انار سال 94 در روستای ساتیاری در
#قابل_توجه_ایثارگران توضیحات تکمیلی #سید_قاسم_جاسمی نماینده مردم شریف کرمانشاه در خصوص ✅دریافت حقوق بیش از #پنج_هزار نفر از بسیجیان جامانده #طرح_معسرین سراسر کشور که با پیگیری هاي مستمر بیش از #هزاروپانصد سهمیه به استان کرمانشاه داده شده است و در ماه آینده حقوق بگیر خواهند شد ✅به #سربازانی که در دوران دفاع مقدس در جبهه حضور داشته اند #مستمری داده خواهد شد ✅ به #شش_میلیون از رزمندگانی که بیش از #سه_ماه در جبهه بودند #کارت_ایثار داده خواهد شد
ا
حوزه انتخابیه کرمانشاه یکی از حوزه‌هاي استان کرمانشاه  برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این حوزه به مرکزیت کرمانشاه شامل شهرستان کرمانشاه با بخش هاي بخش مرکزی، بخش فیروزآباد، بخش ماهیدشت و بخش کوزران می باشد.حوزه انتخاباتی کرمانشاه با جمعیتی بالغ بر ۱,۰۸۳,۸۳۳ نفر ۳ کرسی از مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داده است. انتخابات مجلس 98انتخابات مجلس
#قابل_توجه_ایثارگران توضیحات تکمیلی #سید_قاسم_جاسمی نماینده مردم شریف کرمانشاه در خصوص ✅دریافت حقوق بیش از #پنج_هزار نفر از بسیجیان جامانده #طرح_معسرین سراسر کشور که با پیگیری هاي مستمر بیش از #هزاروپانصد سهمیه به استان کرمانشاه داده شده است و در ماه آینده حقوق بگیر خواهند شد ✅به #سربازانی که در دوران دفاع مقدس در جبهه حضور داشته اند #مستمری داده خواهد شد ✅ به #شش_میلیون از رزمندگانی که بیش از #سه_ماه در جبهه بودند #کارت_ایثار داده خواهد شد
ا
استخدام شرکت مد و صنعت آرکا شعبه کرمانشاه شرکت مد و صنعت آرکا شعبه کرمانشاه جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: ردیف عنوان شغلی شرایط و توضیحات 1 چرخکار (نیروی دوزنده) شرایط احراز: – آشنایی با چرخکاری صنعتی – دارای سابقه کار مفید – کیفیت دوخت – جنسیت: خانم و […]
نوشته استخدام چرخکار، میان کار و تزئین کار جهت یک شرکت در کرمانشاه اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir
دانلود کتاب
استخدام شرکت مد و صنعت آرکا شعبه کرمانشاه شرکت مد و صنعت آرکا شعبه کرمانشاه جهت تکمیل کادر خود به همکاری رده شغلی زیر نیازمند است: ردیف عنوان شغلی شرایط و توضیحات 1 اتو کار صنعتی شرایط احراز: – سابقه فعالیت در بخش اتوکاری تولیدی و صنعتی – آشنایی با اتو و ابزار اتو هاي […]
نوشته استخدام اتو کار صنعتی آشنایی با اتو و ابزار اتو هاي صنعتی در کرمانشاه اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir
دانلود کتاب
دهکده اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه
دهکده اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه به سمبل حمایت از تولید داخل تبدیل شده است تا کارآفرینان بتوانند با مهارت‌هاي لازم تولی.جانا دانلود بانک لینک هاي دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
 
نام و نام خانوادگی نماینده استان: جناب آقای سید احمد فتحی
دان پنج
مربی و داور ملی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران
رئیس هیئت کاراته شهرستان سنقروکلیایی
شماره تماس:  093330439
باشگاه 1:
آدرس: کرمانشاه - شهرستان سنقر- شهرک شهدا - باشگاه سقف کوتاه شهدا
زمان: روزهاي فرد (یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه) ساعت - 20
باشگاه 2:
آدرس: کرمانشاه، شهرستان سنقر -  پشت استادیوم تختی - باشگاه غدیر
زمان: روزهاي زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) ساعت - 20
 ر
ازدواج موقت و دائم کرمانشاه در تلگرام


ازدواج
موقت و دائم کرمانشاه در تلگرام,همسریابی تلگرام کرمانشاه , همسریابی
موقت,همسریابی دائم, صیغه یابی کرمانشاه, صیغه ساعتی در کرمانشاه,


بهمراه سایت ، کانال تلگرام و گروه و ربات همسریابی


ما هر آنچه را شما برای یک همسریابی موفق نیاز دارید فراهم کرده ایم


https://www.sigheyar.xyz/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%db%8c%d8%ba%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%
به علت بارش برف و برودت هوا دانشگاه‌هاي برخی از استانهاي کشور تعطیل شده‌اند که در این گزارش اسامی این دانشگاه‌ها اعلام می‌شود. دانشگاه هاي زنجان فردا تعطیل شد به علت برودت هوا، کاهش شدید دما و یخبندان، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان زنجان روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸ تعطیل است. دانشگاه گیلان چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل شد به علت شرایط جوی و بارش برف، همه ی کلاس هاي آموزشی دانشجویان دانشگاه گیلان فردا چهارشنبه، ۲۳ بهمن و پنجشنب
به علت بارش برف و برودت هوا دانشگاه‌هاي برخی از استانهاي کشور تعطیل شده‌اند که در این گزارش اسامی این دانشگاه‌ها اعلام می‌شود. دانشگاه هاي زنجان فردا تعطیل شد به علت برودت هوا، کاهش شدید دما و یخبندان، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان زنجان روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸ تعطیل است. دانشگاه گیلان چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل شد به علت شرایط جوی و بارش برف، همه ی کلاس هاي آموزشی دانشجویان دانشگاه گیلان فردا چهارشنبه، ۲۳ بهمن و پنجشنب
با توجه به درخواست شما همراهان گرامی  در خصوص آموزش طرز تهیه  غذاهاي محلی  من امروز تصمیم گرفتم طرز تهیه  غذای محلی پرطرفدار رابه شما آموزش دهم.
طرز تهیه آش ترخینه
آش ترخینه یا سوپ ترخینه از غذاهاي محلی استان همدان و استان لرستان و استان کرمانشاه است. سابق بر این ترخینه را در فصل تابستان درست می‌کردند و برای آش زمستان آماده می‌کردند. ترخینه آش نیمه آماده‌ای بوده که برای سریع‌تر آماده شدن در هنگام پخت، آن‌را به صورت نیمه
پایان نشست جلسه  سال ۱۳۹۷ شبکه خانه خیرین ایرانپایان  هم اندیشی وهم افزایی  جلسه هیات مدیره در سال ۱۳۹۷ شبکه خانه خیرین ایران با حضور آقای علیخانی از استان اصفهان  .اقای شمس از استان فارس .اقای  میر ابوالقاسمی از استان یزد .اقای شرافت استان مرکزی . خانم امین اسلامی استان کردستان .اقای روشنایی مدیر عامل .آقای عشقی ثانی مشاورعالی  در تهران آقای شمس ( نمایندگی رسمی ار حاج آقا توکلی  استان تهران )دفتر خانه خیرین در مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ با مصوبات خ
 پایان نشست جلسه  سال ۱۳۹۷ شبکه خانه خیرین ایرانپایان  هم اندیشی وهم افزایی  جلسه هیات مدیره در سال ۱۳۹۷ شبکه خانه خیرین ایران با حضور آقای علیخانی از استان اصفهان  .اقای شمس از استان فارس .اقای  میر ابوالقاسمی از استان یزد .اقای شرافت استان مرکزی . خانم امین اسلامی استان کردستان .اقای روشنایی مدیر عامل .آقای عشقی ثانی مشاورعالی  در تهران آقای شمس ( نمایندگی رسمی ار حاج آقا توکلی  استان تهران )دفتر خانه خیرین در مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ با مصوبات
پایان نشست جلسه  سال ۱۳۹۷ شبکه خانه خیرین ایرانپایان  هم اندیشی وهم افزایی  جلسه هیات مدیره در سال ۱۳۹۷ شبکه خانه خیرین ایران با حضور آقای علیخانی از استان اصفهان  .اقای شمس از استان فارس .اقای  میر ابوالقاسمی از استان یزد .اقای شرافت استان مرکزی . خانم امین اسلامی استان کردستان .اقای روشنایی مدیر عامل .آقای عشقی ثانی مشاورعالی  در تهران آقای شمس ( نمایندگی رسمی ار حاج آقا توکلی  استان تهران )دفتر خانه خیرین در مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ با مصوبات خ
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از زخمی شدن محیط‌بان گیلانغربی در درگیری با شکارچیان غیرمجاز خبر داد و گفت: این شکارچیان مشغول شکار غیرمجاز پرندگان بودند که محیط‌بانان جلوی تخلف آنها را گرفتند.فردین الفتی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه اعلام کرد: صبح روز گذشته (30 آذر) محیط‌بانان در هنگام گشت‌زنی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست در شهرستان گیلانغرب متوجه یک گروه شکارچی غیرمجاز شدند.این شکارچیان مشغول شکار غیرمجاز
آگهی استخدام بنیاد نیکوکاری دستهاي مهربان بنیاد نیکوکاری دستهاي مهربان در کرمانشاه جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: ردیف عنوان شغلی جنسیت توضیحات استان و شهرهاي مورد نیاز 1 کارمند (نیروی مشارکتی) خانم و آقا جهت بازاریابی با حقوق مناسب و بیمه. (کار به صورت پاره وقت می باشد) کرمانشاه […]
نوشته استخدام کارمند خانم و آقا جهت بازاریابی در بنیاد نیکوکاری دستهاي مهربان اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir
دانل
استخدام شرکت مد و صنعت آرکا شعبه کرمانشاه شرکت مد و صنعت آرکا شعبه کرمانشاه جهت تکمیل کادر خود به همکاری رده شغلی زیر نیازمند است: ردیف عنوان شغلی شرایط و توضیحات 1 دانش جویان و علاقه مندان به حرفه طراحی لباس (مجالس ، اسپرت و اداری) شرایط احراز : – علاقه مند و فعال […]
نوشته استخدام دانش جویان و علاقه مندان به حرفه طراحی لباس در کرمانشاه اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir
دانلود کتاب
پیش بینی بارندگی در 14 استان
بر اساس نقشه‌هاي همدیدی و آینده‌نگری در ساعات بعدازظهر امروز و اوایل شب در برخی مناطق چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد،‌ غرب و جنوب استانهاي اصفهان و فارس، ارتفاعات البرز مرکزی در غرب استانهاي مازندران و تهران،‌ بخش‌هايی از استانهاي لرستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی، ارتفاعات شمال خوزستان، جنوب کرمان، غرب و شمال هرمزگان رشد ابر، رگبار پراکنده باران گاهی رعد و برق
تعداد ۲ طرح اشتغاایی و یک طرح مسکن روستایی با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در پنجمین روز از هفته دولت با حضور معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، فرماندار سنقرو کلیایی و معاونین ایشان و دیگر مسئولین استان و شهرستان افتتاح و کلنگ زنی شداین طرح ها شامل کلنگ زنی باغ گل محمدی در روستای لنجاب با ۶۰ میلیارد ریال اعتبار، افتتاح گلخانه خارج از فصل در روستای آبباریک سفلی با ۶ میلیاردو ۸۰۰ میلیون ریال و تعداد ۲۴ دستگاه مسکن روستایی مدد جویا
امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره اقدامات امدادی ارتش در مناطق سیل زده لرستان با بیان اینکه در چند نقطه استان مشکل اساسی داشتیم، اظهار کرد:در شهرستان نورآباد لرستان که دچار آبگرفتگی شده بود بلافاصله از استان کرمانشاه ۲ نفربر آبی خاکی و چند خودروی کرایس وینچ دار سنگین به منطقه ارسال کردیم و همچنان کمک رسانی‌ها ادامه دارد.
بخشی از فعالیتهاي سال۹۶ و ۹۷ انجمن افق سلامت کرمانشاه: ۱-جشن یلدای برای بچه هاي معلول بهزیستی۲-جشن هفته وحدت برای بچه هاي بی سرپرست بهزیستی۳-کمک به موسسات نگهداری بچه هاي بی سرپرت استان۴-کارگاهاي آموزشی برای مددجویان کمیته امداد کرمانشاه،تهران،همدان،قزوین،شمال۵-کارگاه آموزش استعدادیابی و کاریابی برای عموم مردم۶-آموزش شناسایی و پیشگیری از اعتیاد در مدارس راهنمایی و دبیرستان دخترانه بیش از پنجاه و پنج هزار نفر هم برای دانش آموزان و هم و
 
دریافت فايل
جامع ترین فايل pdf گزارش کار آموزی پالایشگاه نفت کرمانشاه
قابل توجه کاربران و دانشجویان عزیز و گرامی: فايلی که هم اکنون معرف حضور شماست جامع ترین و کامل ترین فايل pdf گزارش کار آموزی پالایشگاه نفت کرمانشاه می باشد. این فايل شامل 64 صفحه می باشد. و در غالب فرمت pdf تهیه شده و هم اکنون آماده دانلود است. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل و نیاز می توانید این فايل ارزشمند و مفید را از
روش جدید و سریع برای تهیه خورش تره کرمانشاهی خوشمزه
 
خورش تره از خورش هاي معروف استان کرمانشاه است که دوست داران بسیار در این استان دارد و نکته جالب در مورد این خورش این است که خورش تره در این استان از خورش هايی مثل خورش قیمه یا قورمه سبزی هم محبوب تر است. در ادامه این مطلب با دستور پخت خورش تره با وبلاگ یادگاری همراه باشید.وب تفریحی یادگاری
به گزارش  گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه،  صفری مدیر روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از اجرای طرح کشت گیاهان دارویی و خوراکی در سطح مراتع 50 هکتار از اراضی کنگاور خبر داد.
او گفت:  اجرای طرح کشت گیاهان دارویی و خوراکی در سطح مراتع از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و با عنوان مدیریت بوم سازگان زاگرس با اجرای عملیات بیولوژیک کشت گیاهان دارویی در سطح 50 هکتار ار اراضی مستعد منابع
مسابقات طناب کشی کارگران کشور با حضور ۷۰ ورزشکار در قالب هفت تیم از استان هاي تهران، گیلان، قزوین، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و سمنان در تاریخ 1 الی 4 بهمن ماه 97 در شاهرود برگزار گردید. در پایان این رقابت‌هاي جذاب و دیدنی تیم‌هاي آتش نشانان گیلان، ایدم آذربایجان شرقی و صنایع پتروشیمی کرمانشاه موفق شدند مقام‌هاي اول تا سوم این دوره از مسابقات را به دست بیاورند.
بازرسی_صنف_مترجمان_کرمانشاه
  حساب کاربری افراد زیر به علت معرفی نادرست فعالیت هاي صنف مترجمان کرمانشاه،ارایه اطلاعات غیر واقع،اعلام سوء استفاده از مترجمان توسط هیئت مدیره در مراکز وزارت علوم و همچنین عدم پاسخگویی مناسب بعد از پیگیری هیئت مدیره مسدود گردید.
کد مترجمی:1716
کد مترجمی:1726
کد مترجمی:1731
کد مترجمی:1737
کد مترجمی:1740
کد مترجمی:1741
و
کد مترجمی1722 تا تصمیم نهايی هیئت مدیره به حالت تعلیق درآمده و از دسترس خارج گردیده است.
لطفاً نسب
 آژانس الیت  کرمانشاه علاوه بر  اجرای تورهاي  داخلی و خارجی پا را فراتر نهاده و به صورت تخصصی تورهاي مدون و برنامه ریزی شده ی کیش را به صورت انفرادی و گروهی برای استانهاي غرب کشور و کردستان عراق برگزار میکند
 
آژانس الیت کرمانشاه با سابقه و رکورد برگزاری 400 تور گروهی در طی چهار سال با بالاترین کیفیت و همینطور با کسب تندیس مدیر نخبه ی ملی و لوح تقدیر از سارمان میراث فرهنگی و گردشگری کرمانشاه, برگ زرینی در افتخارات خود ثبت کرده
  از بعدازظهر پنجشنبه با ورود سامانه بارشی، بارش باران و برف و در بعضی ساعات وزش باد شدید در استانهاي واقع در شمال غرب و غرب کشور و غرب سواحل دریای خزر پیش‌بینی می‌شود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بر اساس تحلیل آخرین داده‌ها و نقشه‌هاي پیشیابی هواشناسی، امروز در برخی از مناطق شمال خلیج فارس، غرب و جنوب غرب استان کرمان، شمال هرمزگان، دامنه هاي زاگرس جنوبی و دامنه هاي البرز مرکزی بارش پراکنده و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.روز پن
سلام رفقا امید وارم مثل همیشه حالتان خوب باشه وقتی فهمیدم کرمانشاه هم قرار TED برگزار بشه خیلی خوشحال شدم بیشتر برای این که ساخت تیزرش رو به من پیشنهاد دادن .شیده دانلود بانک لینک هاي دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
خرید پاورپوینت استان ایلام
ترجمه مورد تایید و بدون اشتباه درمورد پاورپوینت استان ایلام را از اینجا خریداری نمایید.
چگونه پاورپوینت استان ایلام را برای موبایل دانلود کنیم.
اگر در خصوص پاورپوینت استان ایلام اطلاعاتی نیاز دارید اینجا کلیک کنید.
By entering the site, you can get enough information about پاورپوینت استان ایلام.
Click to download Word file پاورپوینت استان ایلام
فايل ورد پاورپوینت استان ایلام
فايل هاي هم موضوع علوم انسانی.
You can easily create special articles entitled پاورپوینت ا
توی این ویدیوتمرینات ماه سوم گذاشتم و توی این ویدیو انتخاب شدم برای بدنسازی استان کرمانشاه توی نوجوانان و مقدار وزن بالاسینه و پرس سینه٨٠کیلو بود و همچنین ٢ .دنیای کلیپ بانک لینک هاي دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
مختصر پاورپوینت آبیاری عمومی تعیین نیاز آبی گیاهان (تبخير و تعرق)
لیست قیمت مقالات پیرامون پاورپوینت آبیاری عمومی تعیین نیاز آبی گیاهان (تبخير و تعرق) را از اینجا ببینید.
Buy پاورپوینت آبیاری عمومی تعیین نیاز آبی گیاهان (تبخير و تعرق) from us cheaper.
کی گفته مطالبی پیرامون پاورپوینت آبیاری عمومی تعیین نیاز آبی گیاهان (تبخير و تعرق) وجود نداره؟ پس معلومه اینجا رو نگشتی!
با خرید هر مقاله پیرامون پاورپوینت آبیاری عمومی تعیین نیاز آبی گیاهان (تبخير
دوره سه روزه آموزش تربیت مربی مخاطرات مین در کردستان برگزار گردید.در این دوره،که طی روزهاي 10 تا 12 شهریور و در محل باشگاه فرهنگیان شهر سنندج برگزار گردید،حدود 40 نفر از داوطلبان امداد و نجات سازمان هلال احمر کردستان در آن شرکت داشتند.در این دوره مربیان مرکز مین زدایی مستقر در کردستان کار تدریس را بر عهده داشتند.لازم به ذکر است دوره هاي آموزش مخاطرات مین در استان کردستان با همکاری صلیب سرخ جهانی و سازمان هلال احمر در کردستان اجرا می گردد.در طی
تماشای یادگارهاي باستانی و شاهکارهاي هنری پیشینیان از تجربه هاي ناب و دلنشین زندگی در عصر ماست. ایران از معدود کشورهايی است که تقریبا در اکثر نواحی و مناطق مختلف آن، می‌توان رد پایی از تاریخ را مشاهده کرد. در این بین استان کرمانشاه و مجموعه‌ی تاریخی طاق بستان ، از جمله مناطقی است که تمجید بازدیدکنندگان را برانگیخته است. چرا که با مشاهده سنگ نوشته ها و نقوش برجسته شکوهمند آن، حس غروری از جنس هویت، اصالت و تمدن غنی ایرانی در ما برانگیخته م
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


شيپ فايل زمین شناسی استان زنجان

شيپ فايل زمین شناسی استان زنجان شامل سن و لیتولوژی کل استان است. هر نقطه از استان را بخواهید میتوانید سن رسوبات و جنس زمین شناسی آنرا براحتی بدست بیاورید. این مجموعه شامل: * شيپ فايل زمین شناسی استان زنجان * شيپ فايل زمین شناسی سراسر ایر
ایسنا/کرمانشاه معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: امسال ارتقای دو پله‌ای جایگاه استان از نظر آمار قبولیِ کنکوری‌ها در آزمون سراسری را شاهد بودیم.
محمدرضا بسامی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به صعود دو پله‌ای کنکوری‌هاي استان کرمانشاه از حیث قبولی در آزمون سراسری در کنکور امسال، گفت: در حالی که در سال هاي 1396 و 1397 و سال هاي قبل از آن کنکوری‌هاي استان کرمانشاه همواره رتبه آخر را از حیث قبولی در آزمون سر
رئیس پلیس راه استان سمنان گفت : این حادثه در جاده دامغان - سمنان و به علت تخطی راننده از سرعت مطمئنه و ناتوانی وی در کنترل وسلیه نقلیه رخ داده است .
سرهنگ ت.بوته دانلود بانک لینک هاي دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
خلاصه فايل پاورپوینت آشنایی با همدان
آیا از خرید فايل پاورپوینت آشنایی با همدان از اینجا راضی بودید؟
You can easily create special articles entitled پاورپوینت آشنایی با همدان.
دانلود پاورپوینت آشنایی با همدان برای موبایل با لینک مستقیم.
آیا پیشنهاد ما را درخصوص پاورپوینت آشنایی با همدان قبول دارید؟
موضوع فايل پاورپوینت آشنایی با همدان چیست؟
فايل ورد پاورپوینت آشنایی با همدان
آیا پاورپوینت آشنایی با همدان را رایگان می خواهید؟
You can download پاورپوینت آشنایی
آژانس الیت کرمانشاه با سابقه و رکورد برگزاری 400 تور گروهی در طی چهار سال و همینطور با کسب لوح تقدیر از سارمان میراث فرهنگی و گردشگری کرمانشاه برگ زرینی در افتخارات خود ثبت کرده است
ما با برگزاری تورهاي گروهی و انفرادی مشهد از کرمانشاه سهم بالایی از فروش پروازهاي کرمانشاه به مشهد در غرب کشور داریم
الیت با بهترین هتل ها و هتل آپارتمان هاي نزدیک به حرم قرارداد دارد و مطابق با سلیقه مسافران عزیر برای آنها تور رزرو میکند
تور هوایی کرمانشاه به م
گزارش مستند
حسینیه ریحانه الحسین(ع) کرمانشاه، در آتش دشمنی آشوبگران با مردم و مقدسات مردم سوخت.
روایتی از شعله ها و اشک ها.
#روایت_کرمانشاه
#از زبان مردمبنیتا دانلود بانک لینک هاي دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
گزارش مستند
حسینیه ریحانه الحسین(ع) کرمانشاه، در آتش دشمنی آشوبگران با مردم و مقدسات مردم سوخت.
روایتی از شعله ها و اشک ها.
#روایت_کرمانشاه
#از زبان مردمجاوید دانلود بانک لینک هاي دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها