محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

دوربین مداربسته اچ دی HD چیست؟

سوئیچ شبکه مناسب برای دوربين مداربسته
سوئیچ شبکه مناسب برای انواع دوربين مداربسته متفاوت است چرا که کاربری های هریک از انواع دوربين های مداربسته با یکديگر فرق می کند , برای راه اندازی دوربين مداربسته تحت شبکه حتما به این عناصر توجه کنید .
سوئیچ شبکه برای دوربين مداربسته : سوئیچ شبکه یکی از انواع تجهیزات مورد نیاز در نصب دوربين های مداربسته ديجیتال است , دوربين های مداربسته ديجیتال که با نام دوربين مداربسته تحت شبکه هم شناخته می شوند دوربی
زاویه نصب دوربين مداربسته در منزل
بهترین زاویه جهت نصب دوربين مداربسته در مکان‌های سرپوشیده که سقف و ديوارهای آن به‌هم‌پیوسته است گوشه‌های اتاق است. یکی از اامات نصب دوربين مداربسته اتصال آن­ها نزديک به منبع برق و در ارتفاع سه متری است به نحوی که آسیب زدن به آن ها کار راحتی نباشد. شما باید هنگام نصب دوربين مداربسته به نکاتی توجه کنید از جمله این که میدان ديد تمامی ورودي ها و خروجی های اتاق پوشش داده شود.
نکته مهم در این اقدام ا
زاویه نصب دوربين مداربسته در منزل
بهترین زاویه جهت نصب دوربين مداربسته در مکان‌های سرپوشیده که سقف و ديوارهای آن به‌هم‌پیوسته است گوشه‌های اتاق است. یکی از اامات نصب دوربين مداربسته اتصال آن­ها نزديک به منبع برق و در ارتفاع سه متری است به نحوی که آسیب زدن به آن ها کار راحتی نباشد. شما باید هنگام نصب دوربين مداربسته به نکاتی توجه کنید از جمله این که میدان ديد تمامی ورودي ها و خروجی های اتاق پوشش داده شود.
نکته مهم در این اقدام ا
زاویه نصب دوربين مداربسته در منزل
بهترین زاویه جهت نصب دوربين مداربسته در مکان‌های سرپوشیده که سقف و ديوارهای آن به‌هم‌پیوسته است گوشه‌های اتاق است. یکی از اامات نصب دوربين مداربسته اتصال آن­ها نزديک به منبع برق و در ارتفاع سه متری است به نحوی که آسیب زدن به آن ها کار راحتی نباشد. شما باید هنگام نصب دوربين مداربسته به نکاتی توجه کنید از جمله این که میدان ديد تمامی ورودي ها و خروجی های اتاق پوشش داده شود.
نکته مهم در این اقدام ا
زاویه نصب دوربين مداربسته در منزل
بهترین زاویه جهت نصب دوربين مداربسته در مکان‌های سرپوشیده که سقف و ديوارهای آن به‌هم‌پیوسته است گوشه‌های اتاق است. یکی از اامات نصب دوربين مداربسته اتصال آن­ها نزديک به منبع برق و در ارتفاع سه متری است به نحوی که آسیب زدن به آن ها کار راحتی نباشد. شما باید هنگام نصب دوربين مداربسته به نکاتی توجه کنید از جمله این که میدان ديد تمامی ورودي ها و خروجی های اتاق پوشش داده شود.
نکته مهم در این اقدام ا
زاویه نصب دوربين مداربسته در منزل
بهترین زاویه جهت نصب دوربين مداربسته در مکان‌های سرپوشیده که سقف و ديوارهای آن به‌هم‌پیوسته است گوشه‌های اتاق است. یکی از اامات نصب دوربين مداربسته اتصال آن­ها نزديک به منبع برق و در ارتفاع سه متری است به نحوی که آسیب زدن به آن ها کار راحتی نباشد. شما باید هنگام نصب دوربين مداربسته به نکاتی توجه کنید از جمله این که میدان ديد تمامی ورودي ها و خروجی های اتاق پوشش داده شود.
نکته مهم در این اقدام ا
دوربين مداربسته را از کجا بخریم؟ چه مارکی از دوربين مداربسته بهتر است؟ گارانتی دوربين مداربسته کدام شرکت بهتر است؟ گارانتی اصلی داهوا کدام شرکت است؟ آیا دوربين مداربسته هایک ویژن خوب است؟ داهوا بخرم یا هایک ویژن؟فروشگاه صدای شهر
دوربين مداربسته را از کجا بخریم؟ چه مارکی از دوربين مداربسته بهتر است؟ گارانتی دوربين مداربسته کدام شرکت بهتر است؟ گارانتی اصلی داهوا کدام شرکت است؟ آیا دوربين مداربسته هایک ویژن خوب است؟ داهوا بخرم یا هایک ویژن؟فروشگاه صدای شهر
"دوربين مداربسته" چيست؟واژه "دوربين مداربسته" برگردان فارسی کلمه انگلیسی  closet circuit television  یا به اختصار cctv می باشد. معنی لغوی آن جعبه جادویی مدار بسته است و به دوربين هایی گفته می شود که در جای خود ثابت اند.دوربين مداربسته به کلیه دوربين هایی اطلاق می گردد که در محل خود ثابت بوده و تصاویر را به یک یا چند محل ارسال می کنند. از آنجا که اغلب این دوربين ها در حفاظت، نظارت و سیستم های مانیتورینگ امنیت بکار می رود این واژه بیشتر به همین حیطه بر می
"دوربين مداربسته" چيست؟واژه "دوربين مداربسته" برگردان فارسی کلمه انگلیسی  closet circuit television  یا به اختصار cctv می باشد. معنی لغوی آن جعبه جادویی مدار بسته است و به دوربين هایی گفته می شود که در جای خود ثابت اند.دوربين مداربسته به کلیه دوربين هایی اطلاق می گردد که در محل خود ثابت بوده و تصاویر را به یک یا چند محل ارسال می کنند. از آنجا که اغلب این دوربين ها در حفاظت، نظارت و سیستم های مانیتورینگ امنیت بکار می رود این واژه بیشتر به همین حیطه بر می
"دوربين مداربسته" چيست؟واژه "دوربين مداربسته" برگردان فارسی کلمه انگلیسی  closet circuit television  یا به اختصار cctv می باشد. معنی لغوی آن جعبه جادویی مدار بسته است و به دوربين هایی گفته می شود که در جای خود ثابت اند.دوربين مداربسته به کلیه دوربين هایی اطلاق می گردد که در محل خود ثابت بوده و تصاویر را به یک یا چند محل ارسال می کنند. از آنجا که اغلب این دوربين ها در حفاظت، نظارت و سیستم های مانیتورینگ امنیت بکار می رود این واژه بیشتر به همین حیطه بر می
"دوربين مداربسته" چيست؟واژه "دوربين مداربسته" برگردان فارسی کلمه انگلیسی  closet circuit television  یا به اختصار cctv می باشد. معنی لغوی آن جعبه جادویی مدار بسته است و به دوربين هایی گفته می شود که در جای خود ثابت اند.دوربين مداربسته به کلیه دوربين هایی اطلاق می گردد که در محل خود ثابت بوده و تصاویر را به یک یا چند محل ارسال می کنند. از آنجا که اغلب این دوربين ها در حفاظت، نظارت و سیستم های مانیتورینگ امنیت بکار می رود این واژه بیشتر به همین حیطه بر می
"دوربين مداربسته" چيست؟واژه "دوربين مداربسته" برگردان فارسی کلمه انگلیسی  closet circuit television  یا به اختصار cctv می باشد. معنی لغوی آن جعبه جادویی مدار بسته است و به دوربين هایی گفته می شود که در جای خود ثابت اند.دوربين مداربسته به کلیه دوربين هایی اطلاق می گردد که در محل خود ثابت بوده و تصاویر را به یک یا چند محل ارسال می کنند. از آنجا که اغلب این دوربين ها در حفاظت، نظارت و سیستم های مانیتورینگ امنیت بکار می رود این واژه بیشتر به همین حیطه بر می
دوربين مداربسته برای اولین بار در سال ۱۹۴۲ در شهر آلمان توسط شرکت زیمنس به جهت رویت پرتاب موشک های v2 نصب گرديد. کلمه دوربين مداربسته برگرفته شده از کلمه closet circuit television است که به اختصار به آن CCTV گفته می شود از نظر معنای لغوی دوربين مداربسته یک جعبه جادویی هست، دوربين مدار بسته به تمام دوربين هایی گفته می شود که در جای خود ثابت بوده و تصویر را به یک یا چند محل ديگر می فرستد بطوریکه بیشتر این دوربين ها در حفاظت، نظارت و تحت نظر سیستم های مانیتوری
دوربين مداربسته برای اولین بار در سال ۱۹۴۲ در شهر آلمان توسط شرکت زیمنس به جهت رویت پرتاب موشک های v2 نصب گرديد. کلمه دوربين مداربسته برگرفته شده از کلمه closet circuit television است که به اختصار به آن CCTV گفته می شود از نظر معنای لغوی دوربين مداربسته یک جعبه جادویی هست، دوربين مدار بسته به تمام دوربين هایی گفته می شود که در جای خود ثابت بوده و تصویر را به یک یا چند محل ديگر می فرستد بطوریکه بیشتر این دوربين ها در حفاظت، نظارت و تحت نظر سیستم های مانیتوری
نصب سیستم امنیتی در خانه ها بسیار آسان است و باعث می شود اعضای خانواده احساس امنیت و آسایش بیشتری داشته باشند. دوربين های مداربسته چشم دومی هستند که به صورت شبانه روزی ساختمان را بررسی می کنند. علاوه بر بیرون  ساختمان امکان نظارت بر فضای داخلی ساختمان نیز وجود دارد.
تکنولوژی دوربين های مداربسته در دهه اخیر پیشرفت چشم گیری داشته است. امروزه صدها نوع دوربين، با ویژگی های مختلف در بازار وجود دارد. قبل از خرید دوربين مدار بسته باید بدانید که
نکات مهم نگهداری از دوربين مداربسته در مقابل حوادث طبیعی
برای نگهداری از دوربين مداربسته تمامی قطعات و اجزای آن هر چند وقت یکبار بایستی چک شوند بدين منظور توجه به نکات زیر اهمیت زیادي دارد .
نحوه نگهداری از دوربين مداربسته
همانطور که اشاره شد دوربين مداربسته و تجهیزات آن را هر چند وقت یکبار چک کرده و از سلامت قطعات آن اطمینان حاصل کنید , گاهی ممکن است تنها یک قطعه جزئی دچار مشکل شده باشد و با بی توجهی به آن دوربين خسارت ديده و یا حتی از کار
دوربين مداربسته مناسب برای هوای سرد 
کاربری دوربين مداربسته می تواند نحوه عملکرد آن را تعیین کند , دوربين هایی با قیمت های بالاتر مناسب برای محیط هایی صنعتی و خاص هستند اما دوربين های ارزان تر برای مصارف خانگی و اداری به کار گرفته می شوند .
نصب دوربين مداربسته مناسب برای هوای سرد
بعد از خرید دوربين مداربسته نوبت به نصب و راه اندازی آن است , محل نصب که در ابتدا تعیین شده است توسط تکنسین مربوطه بررسی می شود تا مانعی بر ديد دوربين مداربسته و
دریافت طرح کارت ویزیت دوربين مداربسته ( خدمات روشنایی)
با ما باشید و از مقالات پیرامون طرح کارت ویزیت دوربين مداربسته ( خدمات روشنایی) استفاده نمایید.
آیا میدانید معنی و مفهوم طرح کارت ویزیت دوربين مداربسته ( خدمات روشنایی) چيست؟
To download طرح کارت ویزیت دوربين مداربسته ( خدمات روشنایی), welcome to our site.
شما می توانید فایل طرح کارت ویزیت دوربين مداربسته ( خدمات روشنایی) را به صورت امن و به آسانی از این سایت دریافت نمایید.
دانلود فری فایل طرح کارت وی
با پیشرفت شبکه های کامپیوتری، دوربين مداربسته تحت شبکه نیز به عنوان عضوی از خانواده ی شبکه های کامپیوتری پا به عرصه گذاشتند. دوربين های تحت شبکه که توسط شرکت ایمن تصویر امرتات تامین می شوند، همگی دارای استانداردهای ONVIF بوده و میتوانند با دستگاه های تحت شبکه شامل NVR ها و سرورها ارتباط داشته باشند. دوربين مداربسته تحت شبکه از قابلیت های نرم افزاری بیشتری نسبت به دوربين های آنالوگ برخوردار بوده و همچنین قابلیت گسترش آن نیز بیشتر می باشد. برای
دوربين های مداربسته مینیاتوری رایج ترین نوع دوربين های مداربسته مخفی هستند که خصوصیت اصلی آنها اندازه کوچک آنهاست.کاربردهای دوربين مینیاتوریدوربين های مینیاتوری معمولا در محیط هایی استفاده می شوند که نیاز به مشاهده تصاویر به صورت غیر محسوس وجود داشته باشد. شاید بدنه خود دوربين مینیاتوری کوچک نباشد اما لنز این دوربين ها به اندازه ای کوچک است که معمولا می توان از طریق ایجاد سوراخی کوچک تصاویر را به وسیله این دوربين ها گرفت و دوربين را پشت
با پیشرفت شبکه های کامپیوتری، دوربين مداربسته تحت شبکه نیز به عنوان عضوی از خانواده ی شبکه های کامپیوتری پا به عرصه گذاشتند. دوربين های تحت شبکه که توسط شرکت ایمن تصویر امرتات تامین می شوند، همگی دارای استانداردهای ONVIF بوده و میتوانند با دستگاه های تحت شبکه شامل NVR ها و سرورها ارتباط داشته باشند. دوربين مداربسته تحت شبکه از قابلیت های نرم افزاری بیشتری نسبت به دوربين های آنالوگ برخوردار بوده و همچنین قابلیت گسترش آن نیز بیشتر می باشد. برای
هایک ویژن 5 حقیقت جالب را درباره دوربين های مداربسته به شما می گوید
در حال حاضر دوربين های مداربسته (مانند هایک ویژن) یکی از اساسی و مهم ترین ابزار های موجود برای افزایش امنیت در هر مکان می باشند. استفاده از دوربين مداربسته در سراسر جهان در حال افزایش است و مردم با استفاده از آن از مزایای زیادي برخوردار می شوند. اما اگر درباره دانش دوربين مداربسته صحبت کنیم تنها یک عده خاص درباره آن اطلاع دارند.
 
در این مقاله ما 5 حقیقت درباره دوربين های م
چگونه از هک شدن دوربين مداربسته جلوگیری کنیم
هکرها با سو استفاده از خلل و نقص در سیستم می توانند به سیستم عامل دوربين مداربسته نفوذ کرده و آن را هک کنند به این ترتیب تمامی اطلاعات و داده را بر سرقت ببرند .
نرم افزار هک با پیدا کردن آدرس IP شما و از طریق چک کردن چند پسوورد در دستگاه در صورت ساده بودن پسوورد شما امکان ورود به سیستم مداربسته شما را پیدا خواهد کرد. 
روش ديگر هک کردن سیستم مداربسته، ورود غیر مجاز به وبسایت ارائه دهنده به خدمات DDNS
نصب و راه اندازی دوربينهای مداربسته تخصص ماست. بهره گیری از پرسنل فنی و با تجربه و متخصصب رشته های برق و الکترونیک و حفاظت الکترونیک باعث شده تا این مرکز یکی از تخصصی ترین مراکز ارائه خدمات دوربينهای مداربسته و سیستمهای نظارت تصویری باشد.
اجرای پروژه های دوربين مداربسته در جاده ها ، اتوبانها و بزرگراهها ، مدارس ، دانشگاهها ، کارخانجات ، فروشگاههای بزرگ و هایپر مارکتها ، مراکز نظامی ، فرودگاهها ، مراکز عمومی و تجاری اداری ، فروشگاههای کوچ
دوربين مداربسته اچ دي (HD) چيست؟
HD مخفف عبارت High Definition که به سیستم مداربسته ای گفته می شود که دارای کیفیت تصویر بسیار بالایی است. سیستم مداربسته HD در مقابل سیستم مداربسته استاندارد یا SD دارای تفاوت کیفیت زیادي است.
 
استاندارد HD یا رزولوشن و خرید دوربين مداربسته اچ دي بالا محدود به کیفیت خاصی نمی شوند و دارای انواع متفاوتی می باشد که از متداول ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
 
۷۲۰p: رزولوشنی تا ۱۲۸۰×۷۲۰ پیکسل ایجاد می کنند. (
شاید به تازگی نام تکنولوژی POC به گوش شما خورده باشد. چه بسا هم قبلا در درازا نصب دوربين مداربسته به تشکیل چنین فناوری برای دوربين های مداربسته فکر کرده باشید. تکنولوژی POC برای دوربين های آنالوگ گرد از ایده هایی است که میتواند روند و تاثیر نصب دوربين های مداربسته را کاملا تغییر دهد. 
 
POC چيست؟
در ابتدایی ترین تعریف POC همان برابر POE در دوربين های مداربسته آنالوگ است. با به کارگیری تکنولوژی POC شما میتوانید دوربين های مداربسته خود را از طریق
برای افزایش طول عمر دوربين مداربسته و شبکه نکات زیر را رعایت کنید 
افزایش طول عمر دوربين مداربسته در گرو یکسری نکات است و شما با رعایت این نکات می توانید تا حد زیادي طول عمر و دوام سیستم را افزایش دهید .
در این مقاله، شما می توانید با چند روش ساده، حفظ و نگهداری و پشتیبانی سیستم های امنیتی را یاد بگیرید.
•محفظه ی دوربين حفاظتی خود را چک کنید
محفظه دوربين مدار بسته، اولین لایه حفاظتی دوربين های مداربسته است که دوربين در شرایط آب و هوایی
دانلود مجانی کارت ویزیت گیر اماکن و دوربين مداربسته - طرح شماره 3
First, pay online, and then receive کارت ویزیت گیر اماکن و دوربين مداربسته - طرح شماره 3.
جديد ترین نسخه فایل کارت ویزیت گیر اماکن و دوربين مداربسته - طرح شماره 3 را از سایت ما بخواهید.
چگونه با خرید فایل کارت ویزیت گیر اماکن و دوربين مداربسته - طرح شماره 3 از این سایت امتیاز کسب نمایم؟
Download corrected and approved کارت ویزیت گیر اماکن و دوربين مداربسته - طرح شماره 3 translation from here.
خرید و پردا
لینک دانلود کارت ویزیت گیر اماکن و دوربين مداربسته - طرح شماره 3
آیا دنبال خلاصه فایل کارت ویزیت گیر اماکن و دوربين مداربسته - طرح شماره 3 میگرديد؟
تنوع کار قدرت انتخاب شما را بالا می برد. ما در این وبسایت مقالات متنوعی درمورد کارت ویزیت گیر اماکن و دوربين مداربسته - طرح شماره 3 عرضه نموده ایم.
نگران پیدا کردن مطلب درمورد کارت ویزیت گیر اماکن و دوربين مداربسته - طرح شماره 3 نباشید. کافیست روی خرید کلیک کنید.
On this page, articles related to کار
لینک دانلود کارت ویزیت گیر اماکن و دوربين مداربسته - طرح شماره 4
پایان نامه ها و مقالات زیادي پیرامون کارت ویزیت گیر اماکن و دوربين مداربسته - طرح شماره 4 در این سایت افزوده شد.
If you intend to download کارت ویزیت گیر اماکن و دوربين مداربسته - طرح شماره 4, download here.
در سایت ما می توانید مقالات و پروژه هایی پیرامون موضوع کارت ویزیت گیر اماکن و دوربين مداربسته - طرح شماره 4 جستجو کنید.
آیا از خرید فایل کارت ویزیت گیر اماکن و دوربين مداربسته -
اگر صاحب کسب و کار یا سرمایه گذار در یک ملک تجاری هستید، دلایل متعددي برای خرید دوربين مداربسته برای محیط های تجاری وجود دارد. این سیستم های امنیتی با استفاده از فناوری پیشرفته و مدرن، مزایای مختلفی را برای کاربران خود فراهم می کنند و در عین حال ارزان و آسان کاربرد هستند.
با افزایش کارایی، شفافیت تصاویر و نصب آسان دوربين های مداربسته جديد، تفاوت آنها با نمونه های قديمی خود بسیار زیاد است. فناوری های نوین به کار رفته در این سیستم ها باعث می ش
دوربين مداربسته دام داهوا IPC-HDBW1320EP-AS-0360B  مشخصات فنی دوربين مداربسته دام داهوا IPC-HDBW1320EP-AS-0360B :مدل دوربين مداربسته : IP – تحت شبکهطراحی بدنه : مینی دامسنسور : CMOS ( با قطر ۱/۳ اینچ )رزولوشن تصویر : ۳ مگاپیکسلنوع لنز : ثابت ( با فاصله ی کانونی : ۲,۸ میلیمتر )قابلیت ديد در شب : دارد ( با برد ۳۰ متر )توان برق مصرفی : ۵ واتفن آوری ها : DWDR ,  ۳DNR , ICR , PoE , IP۶۷ابعاد : ۱۰,۹۹×۸.۱ سانتیمتروزن : ۰,۳۴ کیلوگرمبه منظور مشاهده اطلاعات کافی درباره این محصول و دریافت قیمت د
 نرم افزار طراحی دوربين مداربسته شبکه نرم افزار CCTV Design Tool برای طراحی سیستم های نظارت تصویری به کار می رود. با توجه به محبوبیت این نرم افزارمیان طراحان و نصابان سیستم های مداربسته، ورژن جديد این نرم افزار که IP Video System Design Tool نام دارد برای پشتیبانی از دوربين های IP جديد طراحی شده است.ورژن ۹٫۲ نرم افزار طراحی دوربين مداربسته که به نام IPDesignTool هم شناخته می شود هم از دوربين های آنالوگ و هم از دوربين های IP پشتیبانی می کند.با استفاده از IP Video System Design To
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی