نتایج جستجو برای عبارت :

نشانه سه جوغن حکاکی گرد در گنج یابی

حکاکي های مربع و مستطیلی (جوغن مربعی و مستطیلی ) به طور حتم نشانه مقبره می باشد.
این نشانه ها به معنای گوردخمه ، مقبره اتاقی ، کلیسا و مهمترینشان احتمال اینکه قبر زن هم باشد زیاد است.
ابعاد حکاکي مربعی و مستطیل (جوغن مربعی و مستطیلی ) به ما درباره اینکه چگونه مزاری می باشد، اطلاعات می دهد.
حکاکي مربعی و مستطیل (جوغن مربعی و مستطیلی ) به عمق ۴- ۵ سانتیمتر، به معنای قبرستان کلیسا می باشد.
جوغن مربعی با این ابعاد، با عمق قبر رابطه مستقیم دارد .
۴- ۵
حکاکي های مربع و مستطیلی (جوغن مربعی و مستطیلی ) به طور حتم نشانه مقبره می باشد.
این نشانه ها به معنای گوردخمه ، مقبره اتاقی ، کلیسا و مهمترینشان احتمال اینکه قبر زن هم باشد زیاد است.
ابعاد حکاکي مربعی و مستطیل (جوغن مربعی و مستطیلی ) به ما درباره اینکه چگونه مزاری می باشد، اطلاعات می دهد.
حکاکي مربعی و مستطیل (جوغن مربعی و مستطیلی )  به عمق ۴- ۵ سانتیمتر، به معنای قبرستان کلیسا می باشد.
جوغن مربعی با این ابعاد، با عمق قبر رابطه مستقیم دارد .
خرید و فروش فیاب
نشانه پای سگ در گنج يابي و دفینه يابي بیان کننده چیست
نشانه پای سگ در گنج يابي یا پنجه سگ یا گرگ ، این نشانه یکی از نشانه های یونانیان است ، در سر قبر ها و مزار ها معمولا از این نشانه استفاده نمیکردند . در اکثر موارد از نشانه پای سگ بر روی تخته سنگ ها به صورت بر آمده حکاکي کرده اند . گاها پنجه های گرگ بر روی دیوار ها هم حکاکي شده است . در گنج يابي ، نشانه پای سگ به چه چیزی اشاره دارد ، نشانه پای سگ ، در آن محیط باید به دنبال یک در
خرید و فروش فیاب
نشانه پای سگ در گنج يابي و دفینه يابي بیان کننده چیست
نشانه پای سگ در گنج يابي یا پنجه سگ یا گرگ ، این نشانه یکی از نشانه های یونانیان است ، در سر قبر ها و مزار ها معمولا از این نشانه استفاده نمیکردند . در اکثر موارد از نشانه پای سگ بر روی تخته سنگ ها به صورت بر آمده حکاکي کرده اند . گاها پنجه های گرگ بر روی دیوار ها هم حکاکي شده است . در گنج يابي ، نشانه پای سگ به چه چیزی اشاره دارد ، نشانه پای سگ ، در آن محیط باید به دنبال یک در
نشانه سه جوغن ( حکاکي گرد) در گنج يابي و دفینه يابي
نشانه سه جوغن اگر وجود داشت باید در نظر گرفت شکل قرار گیری این جوغن ها خیلی مهم است .
اگر نشانه سه جوغن مخلوط وجود داشت ، جوغن تنها ،
و یا حکاکي گرد (جوغن) نزدیک به انتهای تخته سنگ جهت را نشان می دهد .
اگر نشانه سه جوغن  به شکل مثلث  درست شده باشند ،
به همان اندازه که این را به عنوان نماد مثلث در نظر می گیریم ،
باید به عنوان نماد V در نظر بگیریم .
در اینجا نشانه سه جوغن را به شکل V در نظر گرف
جوغن گرد نشانه چاه
 
جوغن گرد نشانه چاه نشانه چیست ؟
جوغن گرد نشانه دقیقا بیان کننده این است که
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید،
این جوغن گرد نشانه چاه نشانه قبرنیست بلکه نشانه چاه پلمپ شده است،
همانظور که در کتاب نمادها ونشانه هم نوشتم هر جوغن گردی نشانه قبر نیست
و بعضی موقع ها نشانه چاه پلمپ شده می باشد.
 
خوب چه خصوصیاتی این نشانه را با نشانه قبر جدا می کند پس بدون معطلی وارد جزئیات می شویم
مهمترین مساله این است که با
خرید و فروش فیاب
نشانه لوزی در گنج يابي و دفینه يابي بیان کننده چیست ؟ نشانه لوزی در اکثر موارد نشانه مزار زن می باشد . این نشانه جزوه نشانه های گنج است . باید محوطه رو به خوبی بگردید .
گاهی هم ممکن است نشانه مزاری نباشد . در جامعه های مسیحیت خیلی زیاد استفاده می کردند ، امکان اینکه برای زیبایی از نشانه لوزی نیز استفاده شود هست .
نشانه لوزی یا نشانه مربع برجسته نماد مسیحیت و مزار زن می باشد . مزار در اطراف نشان پیدا شده روی سنگی که این نشانه قب
خرید و فروش فیاب
نشانه حکاکي گرد و بزرگ بیان کننده چیست
نشانه حکاکي گرد و بزرگ معمولاً در دریا و یا در سنگهایی که از هر طرف به راحتی قابل رویت بوده ،
و کندن آن راحت باشد حک می شود.
نشانه حکاکي گرد و بزرگ به اندازه باور نکردنی بزرگ هستند.
صخره ایی که نشانه حکاکي گرد و بزرگ رویش حک شده نباید ترک خوردگی داشته باشد .
بخاطر اینکه از سنگهای ترک خورده آب به داخل قبر نفوذ پیدا می کند این سنگ را ترجیح نمی دهند.
در قبرهای اتاقی استفاده می شود و ممک
خرید و فروش فیاب
نشانه حکاکي گرد و بزرگ بیان کننده چیست
نشانه حکاکي گرد و بزرگ معمولاً در دریا و یا در سنگهایی که از هر طرف به راحتی قابل رویت بوده ،
و کندن آن راحت باشد حک می شود.
نشانه حکاکي گرد و بزرگ به اندازه باور نکردنی بزرگ هستند.
صخره ایی که نشانه حکاکي گرد و بزرگ رویش حک شده نباید ترک خوردگی داشته باشد .
بخاطر اینکه از سنگهای ترک خورده آب به داخل قبر نفوذ پیدا می کند این سنگ را ترجیح نمی دهند.
در قبرهای اتاقی استفاده می شود و ممک
خرید و فروش فیاب
فرق بین حکاکي ردیفی و برش سنگ چه چیز هایی هست ؟فرق بین حکاکي ردیفی و برش سنگ ، با توجه به تصاویر شباهت حکاکي های ردیفی و برش سنگ در دوران قدیم را خواهید دید.اگر نشانه حکاکي های ردیفی با نظم باشد ،و اگر اسکنه کناره های حکاکي را خراب نکرده باشد ،در اطرف نشانه سطح زمین و دیگر عناصر مساعد باشد نشانه قبر است.
ویا اگر کناره های حکاکي ردیفی ترک و خراب شده باشد.مانده های برش سنگ از قدیم می باشد و نباید حفاری انجام داد .اکنون حکاکي ها
خرید و فروش فیاب
فرق بین حکاکي ردیفی و برش سنگ چه چیز هایی هست ؟فرق بین حکاکي ردیفی و برش سنگ ، با توجه به تصاویر شباهت حکاکي های ردیفی و برش سنگ در دوران قدیم را خواهید دید.اگر نشانه حکاکي های ردیفی با نظم باشد ،و اگر اسکنه کناره های حکاکي را خراب نکرده باشد ،در اطرف نشانه سطح زمین و دیگر عناصر مساعد باشد نشانه قبر است.
ویا اگر کناره های حکاکي ردیفی ترک و خراب شده باشد.مانده های برش سنگ از قدیم می باشد و نباید حفاری انجام داد .اکنون حکاکي ها
خرید و فروش فیاب
نشانه کشتی در گنج يابي و دفینه يابي بیان کننده چیستنشانه کشتی در این مواقع باید به دنبال سه جای مختلف برای پیدا کردن گنج بگردید .اگر کشتی به شکل قایق باشد نشانه قطعی راهن می باشد .معمولا به تعداد بادبان های کشتی نقطه گنج وجود دارد ،اگر نشانه کشتی با سنگهای بزرگ درست شده باشد به طور حتمی بیان کننده مزار است ،مزار داخل همان نشانه کشتی است .در گمانه دیگر نشان کشتی به دو صورت طراحی می شده هم فرو رفته هم به صورت حکاکي .در برخی
خرید و فروش فیاب
نشانه کشتی در گنج يابي و دفینه يابي بیان کننده چیستنشانه کشتی در این مواقع باید به دنبال سه جای مختلف برای پیدا کردن گنج بگردید .اگر کشتی به شکل قایق باشد نشانه قطعی راهن می باشد .معمولا به تعداد بادبان های کشتی نقطه گنج وجود دارد ،اگر نشانه کشتی با سنگهای بزرگ درست شده باشد به طور حتمی بیان کننده مزار است ،مزار داخل همان نشانه کشتی است .در گمانه دیگر نشان کشتی به دو صورت طراحی می شده هم فرو رفته هم به صورت حکاکي .در برخی
خرید و فروش فیاب
 
نشانه حکاکي گرد و بزرگ بیان کننده چیست
نشانه حکاکي گرد و بزرگ معمولاً در دریا و یا در سنگهایی که از هر طرف به راحتی قابل رویت بوده ،
و کندن آن راحت باشد حک می شود.
نشانه حکاکي گرد و بزرگ به اندازه باور نکردنی بزرگ هستند.
صخره ایی که نشانه حکاکي گرد و بزرگ رویش حک شده نباید ترک خوردگی داشته باشد .
بخاطر اینکه از سنگهای ترک خورده آب به داخل قبر نفوذ پیدا می کند این سنگ را ترجیح نمی دهند.
در قبرهای اتاقی استفاده می شود
<a href="http://gpx-detector.ir/">خرید و فروش فیاب </a>نشانه دایره تو در تو در گنج يابي و دفینه يابي بیان کننده چیست؟نشانه دایره تو در تو در گمانه اولیه معمولا بیان کننده تله هست و در زمان حفاری باید خیلی احتیاط کنید .گمانه دو راجب نشانه دایره تو در تو  این نشانه رتبه بالا ، زیباترین آن یعنی پادشاهی را نشان می دهد .پیچیدن و یا بغل کردن منطقه خاصی را نیز نماد می کند . مانند نشانه های دیگر دایرها ،به معنی قدرت می باشد .گمانه سوم  در مورد نشانه دایره&nb
خرید و فروش فیاب
 
نشانه تفنگ در گنج يابي و دفینه يابي بیان کننده چیست؟تا 25 قدمی سمته نشانه تفنگ دنبال اشیاء غیر طبیعی باشید.گنج به دوران صفوی تعلق دارد.اگر تفنگ ترکیده نشده باشد 25 تا 27 قدم سمته تفنگ رو بگردید اگر تفنگ ترکیده شده نیز 44 تا 45 قدم می باشد.در جهت لوله تفنگ، باید کاوش انجام شود.اگر نقش تفنگ منفجر شده وجود داشته باشد،دفینه در مسافت های دورتر بوده، اگر نقش تفنگ منفجر نشده وجود داشته باشد،دفینه در مسافتهای نزدیکتر می باشد.اگر ن
تعدادی جوغن (جوغان و کاسه) بر روی سنگ نشانه چیست؟,تعدادی جوغن بر روی سنگ نشانه چیست,چند عدد جوغن جوغان روی سنگ نشانه چیست,جوغن یا جوغان بر روی سنگها,علامت تعدادی جوغن جوغان روی سنگ,آیا تعدادی جوغن بر روی سنگ نشانه وجود تعدادی قبر دسته جمعی هست؟,تعدادی جوغن جوغان نشانه تعدادی قبر خانوادگی است,جوغن جوغان نشانه وجود قبر و گورستان در محل و مکان است,رمزيابي و رمزگشایی نشانه های تعدادی جوغن جوغان بر روی سنگ,علامت جوغن جوغان نشانه قبر و دنیای مردگا
خرید و فروش فیاب
نشانه بز در گنج يابي و دفینه يابي بیان کننده چیست؟ نشانه بز به تعبیری بیان کننده مزار شخصیه بزرگی است در دوران قدیم بوده است . احتمال این هست که قبر یک افسر عالی رتبه نیز باشد ، نشانه بز روی سنگ قبر حکاکي می شده است ، نشانه بز در زمان زرتشتیان بیشتر استفاده می شده است .
معمولا گنج در ارتفاع 70 سانتی در زیر خاک قرار دارد . هر چه شاخ نشانه بز بزرگتر باشد رتبه و مقام شخصی که در مزار است بالاتر است ، همچنین گنجش هم بزرگتر است . در اک
خرید و فروش فیاب
نشانه بز در گنج يابي و دفینه يابي بیان کننده چیست؟ نشانه بز به تعبیری بیان کننده مزار شخصیه بزرگی است در دوران قدیم بوده است . احتمال این هست که قبر یک افسر عالی رتبه نیز باشد ، نشانه بز روی سنگ قبر حکاکي می شده است ، نشانه بز در زمان زرتشتیان بیشتر استفاده می شده است .
معمولا گنج در ارتفاع 70 سانتی در زیر خاک قرار دارد . هر چه شاخ نشانه بز بزرگتر باشد رتبه و مقام شخصی که در مزار است بالاتر است ، همچنین گنجش هم بزرگتر است . در اک
خرید و فروش فیاب
نشانه بز در گنج يابي و دفینه يابي بیان کننده چیست؟ نشانه بز به تعبیری بیان کننده مزار شخصیه بزرگی است در دوران قدیم بوده است . احتمال این هست که قبر یک افسر عالی رتبه نیز باشد ، نشانه بز روی سنگ قبر حکاکي می شده است ، نشانه بز در زمان زرتشتیان بیشتر استفاده می شده است .
معمولا گنج در ارتفاع 70 سانتی در زیر خاک قرار دارد . هر چه شاخ نشانه بز بزرگتر باشد رتبه و مقام شخصی که در مزار است بالاتر است ، همچنین گنجش هم بزرگتر است . در اک
خرید و فروش فیاب
 
نشانه زرافه در گنج يابي و دفینه يابي بیان کننده چیست؟نشانه زرافه رو برای اینکه را بفهمید به چه معناست ،البته نشانه زرافه از نشانه های نادر در گنج يابي است .طول و خم شدگی گردن نشانه زرافه به ما جهت و مسافت می دهد ،ما باید به ویژه گی های فیزیکی زرافه دقت کنیم،
خوراک مورد علاقه ی زرافه درخت اقاقیا می باشد ،در جهت داده شده یقیناً باید درخت اقاقیا و یا نشانه آن باشد ( بغیر از اقاقیا درخت دیگری هم می تواند باشد ) .
در نشانه زرا
خرید و فروش فیاب
 
نشانه مارمولک در گنج يابي و دفینه يابي بیان کننده چیست؟نشانه مارمولک با توجه به پیکری که دارد سمته مکان گنج رو به ما نشان می دهد .قسمت سر و دو نشانه مارمولک رو دقت نمایید ببینید کدام سمت را نشان میدهد .به صورت کنده کاری و برجستگی ، به دو نوع تقسیم میشود .در بعضی برجستگی ها نشانه ها ، مشاهده شده که سربار از سر نشانه مارمولک بیرون آمده است .در اکثر موارد نشانه مارمولک ها به نکات زیر باید توجه کرد .
اگر سر نشانه مارمولک به ط
علم نشانه و نماد (علم کتیبه) به چه صورتی هست
علم نشانه یک روشی برای رمزگذاری میباشد.
رمزگذاری برای حفاظت از وسایل پنهان کرده شده آنهم از خطرات گوناگون بوده بسیار مفید و کارآمد نیز بوده است ،
چرا که یا در جایی خودش باقی می ماند یا بعدا میتوانستند.
دفینه مدفون شده را دوباره برداشته و مورد استفاده قرار دهند ، بدون آنکه گزنده ای متوجه آن گردیده باشد.
نشانه ها بهمراه راه حل و تدبیرشان نوعی زبان برای فهماندن منظور و موضوعی می باشد .
نشانه ها بصور
علم نشانه و نماد (علم کتیبه) به چه صورتی هست
علم نشانه یک روشی برای رمزگذاری میباشد.
رمزگذاری برای حفاظت از وسایل پنهان کرده شده آنهم از خطرات گوناگون بوده بسیار مفید و کارآمد نیز بوده است ،
چرا که یا در جایی خودش باقی می ماند یا بعدا میتوانستند.
دفینه مدفون شده را دوباره برداشته و مورد استفاده قرار دهند ، بدون آنکه گزنده ای متوجه آن گردیده باشد.
نشانه ها بهمراه راه حل و تدبیرشان نوعی زبان برای فهماندن منظور و موضوعی می باشد .
نشانه ها بصور
نشانه الاغ در گنج يابي و دفینه يابي بیان کننده چیست
 
نشانه الاغ نمادی مقدس است. در محل یافت نشانه الاغ در زمین های صاف یک قبرستون است. با توجه به نشانه های دوره نشانه متفاوت است.
 
 
ولی سنگ قرمز و خاک قرمز از مهمترین آنهاست. این سنگ و خاک قرمز کجا می تواند باشد. به قسمت رو به رو الاغ توجه کنید جایی که درختان سن بالا هستن. خاک قرمز بوده و یا هر 7 قدمی یک سنگی می باشد که دفینه در آنجاست.
 
 
 
 
 
 
 
 
ممکن است در آنجا چن
خرید و فروش فیاب
 
نشانه کمان در گنج يابي و دفینه يابي بیان کننده چیستنشانه کمان را دنبال کنید در مسیر پرتاب تیر توجه کنید باید نشانه های غیرطبیعی دیده شود .نشانه کمان هم می تواند تنها باشد می تواند با تیر همراه باشد .طبق گمانه هایی که هست این نشانه نشانه آخر نیست .
در دو طرف تیر نشانه کمان جستجو کنید درخت کهنسالی وجود دارد یا خیر ،طبق کمانه هایی که ما داریم احتمالا درختان کهنسال نشانه آخر هستند.
هیچ وقت به اثار های هنری و یا کتیبه ها یا
کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي چیست؟
بروزترین پایان نامه ها و تحقیقات کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي با فرمت doc تنها در این سایت.
جدید ترین نسخه فایل کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي را از سایت ما بخواهید.
To get کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي high quality scientific click above.
Welcome to our site to buy کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي
نتیجه آزمایشات دیگران پیرامون کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي را در اینجا مشاهده نمایید.
پی دی اف کتاب نمادها و نشانه
خرید و فروش فیاب
نشانه صلیب لنگر در گنج يابي و دفینه يابي بیان کننده چیستنشانه صلیب لنگر جزوه  نماد های اولیه مسیحیت است ،لنگری که دریانوردان از آن در کشتی ها استفاده میکنند شبیه صلیب لنگر است .نشانی است پنهانی که ایمانیان به حضرت عیسی در دوران اوایل شروع مسیحیت می باشد .در برخی گمانه ها بیان همین دلیل نماد کلیساهای زیر زمینی ساخته شده هم می باشد .
نشانه صلیب لنگر به مرور زمان از آن به عنوان نشانه قبر هم استفاده شده است .از عبارت دیگر ای
توضیح درباره کتاب ، جزوه
درباره فایل کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي میخواهید اطلاعات بدست آورید.
You can only subscribe to this website کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي.
Download the best articles on the website below with the subject کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي.
Translate the original version کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي along with the original text.
چگونه با خرید فایل کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي از این سایت امتیاز کسب نمایم؟
خلاصه فایل کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي
آیا پیشنهاد ما
خرید و فروش فیاب
نشانه شیر در قرون وسطا یک بخش از نمادگرایی است. نشانه شیر نشانه ای از حضرت عیسی می باشد. حضرت عیسی پی در پی در نقاشی ها و مجسمه ها با افکار شیر اصیل و انسان شیرنما وصف میشد . به دلیل شناخته شدن به عنوان پسر خدا، با عناوین جسارت، قدرت و پادشاهی شرح میشد . مجسمه شیر، در قصرگونه های دوران باستان ، در ورودی و یا راهروها قابل مشاهده می باشد . اگر چنین علامتی را مشاهده کردید ( راهی که نشانه شیر در آن وجود داشت ) به این معنی است که در در
<a href="http://gpx-detector.ir/">خرید و فروش فیاب</a>نشانه شمشیر در گنج يابي و دفینه يابي بیان کننده چیست؟نشانه شمشیر  در گمانه اول  اگر طول نشانه شمشیر کوتاه باشد ،باید محیط نزدیک شمشیر بررسی شود .به همین میزان اگر نشانه شمشیر بلندتر باشد باید محیط دورتر رو بررسی کنید .در گمانه دوم در مورد نشانه شمشیر گاهی نشانه مزار بوده و در برخی مواقع نشانه تکمیل کننده است .در گمانه سوم نشانه شمشیر در اکثر موارد  بیانگر مزار مرد جنگجو است  .برای نشان د
<a href="http://gpx-detector.ir/">خرید و فروش فیاب</a>نشانه شمشیر در گنج يابي و دفینه يابي بیان کننده چیست؟نشانه شمشیر  در گمانه اول  اگر طول نشانه شمشیر کوتاه باشد ،باید محیط نزدیک شمشیر بررسی شود .به همین میزان اگر نشانه شمشیر بلندتر باشد باید محیط دورتر رو بررسی کنید .در گمانه دوم در مورد نشانه شمشیر گاهی نشانه مزار بوده و در برخی مواقع نشانه تکمیل کننده است .در گمانه سوم نشانه شمشیر در اکثر موارد  بیانگر مزار مرد جنگجو است  .برای نشان د
نشانه انبردست در گنج يابي بیان کننده چیست
نشانه انبردست در دفینه يابي از ابزار میخ کشی می باشد. به همراه میخ، سوزن و چکش استفاده می شود.
پول زیادی ندارد. اما اشیای عجیب میتواند داشته باشد.
نشانه انبردست در دفینه يابي گاها اینها از پول ارزشمندتر می باشند.
 
 
نشانه انبردست در گنج يابي ، می تواند از یک راه در نزدیکی اش خبر دهد،
همچنین دو دره و یا یک رودخانه را نشان میدهد. خود انبردست دفینه اصیلی می باشد.
سوزن و میخ و … که در کنارش کار شد
بخشی از کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي
Download scientific material about کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي
آیا قصد خرید فایل کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي را دارید؟ روی لینک خرید کلیک نمایید.
هدف ما راحتی شماست. ما هر آنچه که شما در مورد کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي نیازمندید را برایتان فراهم ساخته ایم.
با مشاهده فایل های پیرامون کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي لذت ببرید.
دریافت ترجمه دوره کامل کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي
کتاب نما
با یک نمونه مزار که از حکاکي های گرد یافت شده شروع کنیم. می بینیم که در کنار حکاکي گرد، مزاری وجود دارد. فراموش نکنیم که تعداد مزارها یکی نمی باشد. مشاهده شده که از این حکاکي های منظم، مزارهای تابوتی و زیر زمینی یافت شده است. باید به این موضوع دقت شود.
نشانه ایی می باشد که در ایران به وفور دیده می شود و نشانه قبر است. مشابه آن به طور طبیعی یافت می شود. تفاوتش این است که با نظم کار شده.
حکاکي های گرد در اصل، قربانگاههای متعلق به یک مزار کوچک می باش
دریافت کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي
پرسرعت ترین سایت برای دانلود کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي سایت ماست.
By subscribing to the site for download کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي Also get acquainted with new articles.
دانلود فایل کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي از سرور های ایران فقط در سایت ماست.
دریافت فایل کتاب نمادها و نشانه ها در گنج يابي بعد از پرداخت اینترنتی میسر می شود.
به کانال تلگرام فروش مقاله خوش آمدید. شما می توانید کتاب نمادها و نشانه ها در گنج یا
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها