محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

واگذاری اصلاح پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد به شورای سنجش پذیرش

به گفته معاون وزیر علوم اصلاح پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد به شوراي سنجش و پذيرش واگذار شد . علی خاکی صدیق گفت : اصلاح پذيرش دانشجو در دوره های کارشناسي ارشد به شوراي سنجش و پذيرش واگذار شد و وزارت علوم به صورت مستقیم در این زمینه فعال نیست . به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا طرح آ. ت. ت نیز از سوی یکی از دانشگاه ها در شوراي سنجش و پذيرش طرح و رد شد و اگر دانشگاه ها طرح دیگری داشته باشند بررسی می شود .
برای مطالعه متن کامل این خبر روی لینک زی
باتوجه به مصاحبه های متعدد افراد غیرمسؤول در امر سنجش و پذيرش دانشجو كه با قانون مصوب مجلس محترم شوراي اسلامی سال 1392 و اصلاحیه سال 95 و یا با مصوبات شوراي سنجش و پذيرش مغایرت دارد، به اطلاع داوطلبان عزیز می رساند تنها شرایط و ضوابطی كه از طریق اطلاعیه های رسمی این سازمان منتشر می گردد ملاك عمل بوده و موارد مطرح شده خارج از مفاد اطلاعیه ها معتبر نیست. لذا داوطلبان محترم جهت آگاهی از آخرین تغییرها و تصمیم ها درخصوص پذيرش رشته های با سوابق تحصیل
مشاوره تحصیلی تلفنی : صبح امروز جلسه فوق العاده شوراي سنجش و پذيرش برگزار شد و در این جلسه با تعویق زمان برگزاری کنکور کارشناسي ارشد سال ۹۸ به دلیل وقوع سیل در برخی نقاط کشور موافقت شد.
وی افزود: در این جلسه تصمیم گیری شد که جزئیات این مصوبه تا ظهر امروز از سوی سازمان سنجش کشور اطلاع رسانی شود.
به گزارش مهر، همچنین بر اساس تصمیم جلسه فوق العاده امروز مقرر شد این آزمون در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه برگزار شد.
پیش از این با توجه به درخواستهای داوطل
مشاوره تحصیلی تلفنی : صبح امروز جلسه فوق العاده شوراي سنجش و پذيرش برگزار شد و در این جلسه با تعویق زمان برگزاری کنکور کارشناسي ارشد سال ۹۸ به دلیل وقوع سیل در برخی نقاط کشور موافقت شد.
وی افزود: در این جلسه تصمیم گیری شد که جزئیات این مصوبه تا ظهر امروز از سوی سازمان سنجش کشور اطلاع رسانی شود.
به گزارش مهر، همچنین بر اساس تصمیم جلسه فوق العاده امروز مقرر شد این آزمون در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه برگزار شد.
پیش از این با توجه به درخواستهای داوطل
مشاوره تحصیلی تلفنی : صبح امروز جلسه فوق العاده شوراي سنجش و پذيرش برگزار شد و در این جلسه با تعویق زمان برگزاری کنکور کارشناسي ارشد سال ۹۸ به دلیل وقوع سیل در برخی نقاط کشور موافقت شد.
وی افزود: در این جلسه تصمیم گیری شد که جزئیات این مصوبه تا ظهر امروز از سوی سازمان سنجش کشور اطلاع رسانی شود.
به گزارش مهر، همچنین بر اساس تصمیم جلسه فوق العاده امروز مقرر شد این آزمون در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه برگزار شد.
پیش از این با توجه به درخواستهای داوطل
مشاوره تحصیلی تلفنی : صبح امروز جلسه فوق العاده شوراي سنجش و پذيرش برگزار شد و در این جلسه با تعویق زمان برگزاری کنکور کارشناسي ارشد سال ۹۸ به دلیل وقوع سیل در برخی نقاط کشور موافقت شد.
وی افزود: در این جلسه تصمیم گیری شد که جزئیات این مصوبه تا ظهر امروز از سوی سازمان سنجش کشور اطلاع رسانی شود.
به گزارش مهر، همچنین بر اساس تصمیم جلسه فوق العاده امروز مقرر شد این آزمون در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه برگزار شد.
پیش از این با توجه به درخواستهای داوطل
مشاوره تحصیلی تلفنی : صبح امروز جلسه فوق العاده شوراي سنجش و پذيرش برگزار شد و در این جلسه با تعویق زمان برگزاری کنکور کارشناسي ارشد سال ۹۸ به دلیل وقوع سیل در برخی نقاط کشور موافقت شد.
وی افزود: در این جلسه تصمیم گیری شد که جزئیات این مصوبه تا ظهر امروز از سوی سازمان سنجش کشور اطلاع رسانی شود.
به گزارش مهر، همچنین بر اساس تصمیم جلسه فوق العاده امروز مقرر شد این آزمون در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه برگزار شد.
پیش از این با توجه به درخواستهای داوطل
مشاوره تحصیلی تلفنی : صبح امروز جلسه فوق العاده شوراي سنجش و پذيرش برگزار شد و در این جلسه با تعویق زمان برگزاری کنکور کارشناسي ارشد سال ۹۸ به دلیل وقوع سیل در برخی نقاط کشور موافقت شد.
وی افزود: در این جلسه تصمیم گیری شد که جزئیات این مصوبه تا ظهر امروز از سوی سازمان سنجش کشور اطلاع رسانی شود.
به گزارش مهر، همچنین بر اساس تصمیم جلسه فوق العاده امروز مقرر شد این آزمون در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه برگزار شد.
پیش از این با توجه به درخواستهای داوطل
مشاوره تحصیلی تلفنی : صبح امروز جلسه فوق العاده شوراي سنجش و پذيرش برگزار شد و در این جلسه با تعویق زمان برگزاری کنکور کارشناسي ارشد سال ۹۸ به دلیل وقوع سیل در برخی نقاط کشور موافقت شد.
وی افزود: در این جلسه تصمیم گیری شد که جزئیات این مصوبه تا ظهر امروز از سوی سازمان سنجش کشور اطلاع رسانی شود.
به گزارش مهر، همچنین بر اساس تصمیم جلسه فوق العاده امروز مقرر شد این آزمون در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه برگزار شد.
پیش از این با توجه به درخواستهای داوطل
مشاوره تحصیلی تلفنی : صبح امروز جلسه فوق العاده شوراي سنجش و پذيرش برگزار شد و در این جلسه با تعویق زمان برگزاری کنکور کارشناسي ارشد سال ۹۸ به دلیل وقوع سیل در برخی نقاط کشور موافقت شد.
وی افزود: در این جلسه تصمیم گیری شد که جزئیات این مصوبه تا ظهر امروز از سوی سازمان سنجش کشور اطلاع رسانی شود.
به گزارش مهر، همچنین بر اساس تصمیم جلسه فوق العاده امروز مقرر شد این آزمون در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه برگزار شد.
پیش از این با توجه به درخواستهای داوطل
مشاوره تحصیلی تلفنی : صبح امروز جلسه فوق العاده شوراي سنجش و پذيرش برگزار شد و در این جلسه با تعویق زمان برگزاری کنکور کارشناسي ارشد سال ۹۸ به دلیل وقوع سیل در برخی نقاط کشور موافقت شد.
وی افزود: در این جلسه تصمیم گیری شد که جزئیات این مصوبه تا ظهر امروز از سوی سازمان سنجش کشور اطلاع رسانی شود.
به گزارش مهر، همچنین بر اساس تصمیم جلسه فوق العاده امروز مقرر شد این آزمون در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه برگزار شد.
پیش از این با توجه به درخواستهای داوطل
دانشگاه پیام نور در 3 مقطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. پذيرش در مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه پیام نور با دو روش انجام می پذیرد. روش اول از طریق کنکور کارشناسي ارشد سراسری است که مجری برگزاری آن سازمان سنجش آموزش کشور است. روش دوم از طریق آزمونی است که به طور اختصاصی دانشگاه پیام نور برگزار می کند. این آزمون تحت عنوان آزمون کارشناسي ارشد فراگیر پیام نور برگزار می شود. منابع سوالات آزمون کارشناسي ارشد فراگیر پیام نور، کتب در
???? نتیجه جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو درباره پذيرش پزشکی ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش:???? دستور اول مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد بود و بررسی کامل کارشناسي به شورا گزارش شد و مقرر شد نظارت شورا از منظر ضوابط و قوانین، پذيرش و کل فرآیند بیشتر شود و به دانشگاه آزاد ابلاغ شود تا ضوابط را رعایت کند تا این دانشگاه اشکالات سال گذشته را برطرف کند.???? همچنین با توجه به مصوبه شوراي عالی انقلاب فرهنگی درباره اختصاص سهمیه به داوطلبان منا
شوراي سنجش و پذيرش دانشجو با برگزاری تکمیل ظرفیت کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 98 موافقت کرد . به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا دکتر طهماسب کاظمی تأکید کرد : با موافقت شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مقرر شد ، دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی ، کارشناسي و کارشناسي ارشد تکمیل ظرفیت داشته باشد .
برای مطالعه متن کامل این خبر روی لینک زیر کلیک کنید :
 
 
www.heyvagroup.com/shownews2/3984/برگزاری-تکمیل-ظرفیت-کارشناسي-ارشد-دانشگاه-آزاد-98.html
 
 
اشتراک مطا
عمولا هر سال در بازه زمانی ثبت نام و یا پس از اتمام زمان ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد داوطلبان بسیاری در تماس با مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی تهران مشاوره تماس می گیرند و با نگرانی مشکلاتی را در رابطه با درج اشتباه اطلاعات خود در فرم ثبت نام کنکور کارشناسي ارشد مطرح می کنند. به همین دلیل لازم دانستیم امسال مطلبی را به موضوع اصلاح اطلاعات ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد 99 اختصاص دهیم. در این رابطه لازم به ذکر است که سازمان سنجش آموزش کشور معمولا در
 پیرو اطلاعیه مورخ 13/10/1397 و بر اساس مصوبه جلسه شانزدهم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 12/10/1397 بدین‌وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان علاقه‌مند به تحصیل در کدرشته‌محل‌های تحصیلی کارشناسي ناپیوسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی ـ غیر انتفاعی در سال 1397 (اعم از داوطلبانی که در پذيرش دوره‌های مذکور ثبت‌نام نموده یا ننموده‌اند) می‌رساند که برای اطلاع از رشته‌های تحصیلی مؤسسات پذیرنده، لازم است به جدول حاوی کد&
دانشگاه پیام نور در مقطعکارشناسي ارشد به دو روش دانشجو می پذیرد. روش اولپذيرش دانشگاه پیام نور از طریق کنکور کارشناسي ارشد سراسری و دیگری از طریق آزمونی تحت عنوانآزمون کارشناسي ارشد فراگیر پیام نور می باشد. از آن جا که آزمون فراگیر پیام نور به صورت کاملا مجزا از کنکور کارشناسي ارشد سراسری برگزار می گردد، این روش در بین داوطلبان به روش بدون کنکورمعروف است. تفاوت اصلی آزمون کارشناسي ارشد فراگیر پیام نور با کنکور کارشناسي ارشد سراسری، منابع
جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد دفترچه انتخاب رشته کارشناسي ارشد 98 با مشاوران مرکز تهران مشاوره تماس حاصل فرمایید.
تماس از سراسر کشور از طریق تلفن های ثابت 8 صبح تا 12 شبحتی ایام تعطیل29 20 70 70 – 021
زمان برگزاری آزمون کارشناسي ارشد 98 تاریخ 98/3/23 و 98/3/24 می باشد. پس از برگزاری آزمون داوطلبان بی صبرانه منتظر اعلام نتایج آزمون کارشناسي ارشد هستند، چرا که پس از مشخص شدن نتایج آزمون کارشناسي ارشد 98 زمان انتخاب رشته کارشناسي ارشد 98 فرا می رسد. البته س
جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسي ارشد 98 با مشاوران مرکز تهران مشاوره تماس حاصل فرمایید.
تماس از سراسر کشور از طریق تلفن های ثابت 8 صبح تا 12 شبحتی ایام تعطیل29 20 70 70 – 021
ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد 98 آذر ماه سال 97 انجام گرفت. به دلیل تعداد زیاد متقاضیان ثبت نام و بازماندن برخی از ثبت نام، سازمان سنجش بازه زمانی دیگری را از 28 بهمن لغایت 1 اسفند 97 جهت ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد 98 در نظر گرفت. زمان برگز
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: این هفته در جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو درباره اعلام تکمیل ظرفیت دانشگاه‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.
ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفت‌وگو با فارس، درباره اعلام پذيرش تکمیل ظرفیت کارشناسي از سوی دانشگاه آزاد گفت: از 2 سال گذشته اعلام.آگاهترین
 پیرو اطلاعیه مورخ 13/10/1397 و بر اساس مصوبه جلسه شانزدهم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 12/10/1397 بدین‌وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان علاقه‌مند به تحصیل در کدرشته‌محل‌های تحصیلی کارشناسي ناپیوسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش گروه آموزشی راه دانشگاه
شرایط پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتری اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس شرایط پذيرش بدون آزمون دانشجويان استعدادهای درخشان در مقطع دکتری، دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل ۲۰ درصد از ظرفیت پذيرش با آزمون شیوه آموزشی – پژوهشی دوره‌های روزانه و غیرانتفاعی دکتری خود در هر کدرشته محل تحصیلی را […]
نوشته اعلام میزان ظرفیت پذيرش استعداد درخشان در ارشد و دکتری 98 اولین بار در کنکور پدیدار شد.
جملات ش
جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد زمان انتخاب رشته کارشناسي ارشد با مشاوران مرکز تهران مشاوره تماس حاصل فرمایید.
تماس از سراسر کشور از طریق تلفن های ثابت 8 صبح تا 12 شبحتی ایام تعطیل29 20 70 70 – 021
حدودا 4 الی 6 هفته پس از زمان برگزاری آزمون کارشناسي ارشد 98، نتایج آزمون کارشناسي ارشد 98 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org منتشر می شود. چند روز پس از اعلام نتایج آزمون کارشناسي ارشد زمان انتخاب رشته کارشناسي ارشد سراسری فرا می رسد. ال
ثبت نام کنکور ارشد
ثبت نام کنکور ارشد 98 ، ثبت نام آزمون ورودی داوطلبان دوره کارشناسي ارشد به دانشگاه است که پذيرش در تمامی واحدهای دانشگاهی و دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نتایج این آزمون می باشد و علت آن با توجه به ادغام شدن آزمون دانشگاه های سراسری و آزاد مشخص می شود. ثبت نام کنکور ارشد یک بار و فقط برای یک آزمون انجام می شود.
مهلت ثبت نام کنکور ارشد
طبق جدول برنامه زمانی آزمون های سال 98 سازمان سنجش،      ثبت نام کن
رئیس دانشگاه شریف از برنامه وزارت علوم برای تغییر نحوه پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد خبر داد . به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا محمود فتوحی درباره اینکه آیا وزارت علوم از دانشگاه ها برای بررسی و تغییر نحوه پذيرش دانشجو در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتری پیشنهاداتی درخواست کرده است ، گفت : هنوز درخواستی دراین خصوص نداشته ایم اما تا جایی که من می دانم هم معاون سابق و هم معاون فعلی آموزشی وزارت علوم ، برنامه دارند که روش پذيرش دانشجو در دوره
سازمان سنجش اطلاعیه برگزاری تکمیل ظرفیت کارشناسي ارشد 98 را برای پذيرش بهمن ماه منتشر کرد . به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا بر اساس این اطلاعیه برنامه زمانی ثبت نام یا انتخاب رشته و نحوه پذيرش تکمیل ظرفیت کارشناسي ارشد 98 پس از هماهنگی با زیرنظام های آموزشی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی ، از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور متعاقباً اعلام خواهد شد .
برای مطالعه متن کامل این خبر روی لینک زیر کلیک کنید :
 
 
www.heyvagroup.com/shownews2/3991/اطلاعیه-ب
دانشگاه پیام نور به منظور پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد از روش های مختلفی استفاده می کند که یکی از این روش ها پذيرش از طریق تکمیل ظرفیت کارشناسي ارشد پیام نور 98 می باشد . به نقل از سایت مشاوره انتخاب رشته کارشناسي ارشد هیوا بر اساس مصوبات سال گذشته وزارت علوم ، احتمال برگزاری تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه پیام نور 98 بسیار کم بوده و علاقه مندان به تحصیل در این دانشگاه می توانند با شرکت در آزمون کارشناسي ارشد فراگیر پیام نور 98 شانس خود را بیاز
نتایج اولیه آزمون کارشناسي ارشد 98 روز دوشنبه 17 تیر ماه سال جاری منتشر شد. داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده بودند در بازه زمانی مقرر یعنی از تاریخ 98/4/19 الی 98/4/23 اقدام به انتخاب رشته کارشناسي ارشد نمودند. حال داوطلبان بی صبرانه منتظر مشخص شدن نتایج انتخاب رشته کارشناسي ارشد 98 هستند تا در صورت قبولی اقدام به ثبت نام در رشته و دانشگاه محل قبولی نمایند. به همین دلیل در این مطلب به طور مفصل به زمان و نحوه مشاهده نتایج انتخاب رشته کارشناسي ارشد 9
اطلاعیه سازمان سنجش اموزش کشور در خصوص مصوبات چهاردهمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/08/14 در رابطه با ازمون سراسری سال‌ 1398 و بعد از ان
1397/08/15

 بدین‌وسیله به اطلاع تمامی داوطلبان آزمون سراسری می‌رساند، مصوبات چهاردهمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 97/08/14 درخصوص میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی و نحوه پذيرش به شرح ذیل است:
1-در آزمون سراسری سال 1398، میزان تاثیر سوابق تحصیلی، حداكثر 30 درصد و با تاثیر مثبت اعمال می‌شود به‌ طوری
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری جلسه فوق العاده شوراي سنجش و پذيرش دانشجو برای بررسی وضعیت برگزاری کنکورهای سراسری به دلیل وقوع سیل در برخی نقاط کشور خبر داد دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به وقوع سیل در برخی استان‌های کشور و همچنین در پیش بودن آزمون کارشناسي ارشد […]
نوشته جلسه فوق العاده برای کنکورهای سراسری 98 با توجه به وقوع سیل اولین بار در کنکور پدیدار شد.
جملات شیرین
 
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، گفت: بر اساس مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، برای کنکور سال ۹۹ تنها یک نوع سوال از نظام جدید طراحی خواهد شد. معاون وزیر علوم گفت: بر اساس مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو که گروه آموزشی راه دانشگاه
سازمان سنجش برای پذيرش ارشد فراگیر در کارشناسي ارشد رشته جامعه شناسی در سال 96 را منتشر کرده است. جهت اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید.
تلفن: 22886447
ورود به کانال تلگرام موسسه 

عنوان رشته/ گرایش امتحانی
استان
نام مركز/واحد مجری
شیوه پذيرش
ظرفیت

حسابداری
بوشهر
مركز بین المللی عسلویه
آموزشی پژوهشی
20

بوشهر
مركز بین المللی عسلویه
الكترونیكی
40

تهران
مركز تهران غرب
آموزشی پژوهشی
20

تهران
مركز تهران غرب
الكترونیكی
40

خراسان رضوی
مركز مشهد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرذ: کلید سئوالات آزمون کارشناسي ارشد ۹۸ فردا سه شنبه ۲۸ خرداد ماه منتشر می‌شود. دکتر حسین توکلی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: آزمون کارشناسي ارشد، به همراه اولین مرحله المپیاد علمی دانشجويی کشور در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۱ کدرشته […]
نوشته انتشار پاسخ کلیدی ارشد 98 تا فردا اولین بار در کنکور پدیدار شد.
جملات شیرین
به دلیل ادغام کنکور کارشناسي ارشد سراسری و دانشگاه آزاد ثبت نام، برگزاری و اعلام نتایج آزمون کارشناسي ارشد سراسری و آزاد نیز با یکدیگر ادغام شده است. حال برای برخی از داوطلبان این ابهام بوجود می آید که آیا انتخاب رشته کارشناسي ارشد سراسری و انتخاب رشته کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد نیز با یکدیگر ادغام شده است؟ در پاسخ به این سوال لازم به ذکر است که تمامی مراحل کنکور ارشد تا قبل از انتخاب رشته، ادغام شده است و مسیر این دو از مرحله انتخاب رشته ا
 
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، گفت: بر اساس مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، برای کنکور سال ۹۹ تنها یک نوع سوال از نظام جدید طراحی خواهد شد. معاون وزیر علوم گفت: بر اساس مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو که وزیر علوم رئیس آن است، سال ۹۸ آخرین سالی است که دو سری سوال برای داوطلبان نظام قدیم و جدید طراحی می‌شود.گروه آموزشی راه دانشگاه
جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد اعتراض به نتایج آزمون کارشناسي ارشد 98 با مشاوران مرکز تهران مشاوره تماس حاصل فرمایید.
تماس از سراسر کشور از طریق تلفن های ثابت 8 صبح تا 12 شبحتی ایام تعطیل29 20 70 70 – 021
از آن جا که طی دوره های قبل نیز داوطلبان بسیاری پس از اعلام نتایج آزمون کارشناسي ارشد با مشاوران بخش مشاوره تحصیلی تلفنی تهران مشاوره تماس گرفته و سوالاتی در زمینه اعتراض به نتایج آزمون کارشناسي ارشد همچون امکان یا عدم امکان اعتراض به نتایج آز
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی