نتایج جستجو برای عبارت :

کارنامه حداقل درصد لازم برای قبولی پزشکی سراسری 98

داوطلبان کنکور سراسري که قصد پذیرفته شدن در رشته پزشکي دوره روزانه را دارند براي برنامه ریزی کنکور خود به دنبال درصد دروس براي قبولی پزشکي سراسري ۹۸ ، حداقل درصد لازم براي قبولی  پزشکي دولتی 99 هستند . سامانه مشاوره تحصیلی هیوا ، به منظور مساعدت داوطلبان در برنامه ریزی خود کارنامه قبولی پزشکي 98 را جمع آوری و در اختیار متقاضیان این رشته قرار داده است .
براي مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک نمایید :
 
 
 
www.heyvagroup.com/shownews/
داوطلبان کنکور سراسري تجربی که قصدشون تحصیل در رشته پزشکيه سعی در برنامه ریزی دقیق و منحصر به فرد براي قبولی در این رشته دارند و به دنبال کارنامه و حداقل درصد لازم واسه قبولی پزشکي دولتی روزانه کنکور 97 - 98 و کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکي کنکور 97 هستند که سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با قرار دادن کارنامه و حداقل درصد لازم واسه قبولی پزشکي روزانه کنکور ۹۷ - ۹۸ داوطلبان متقاضی این رشته را همراهی کرده اند .
براي مطالعه متن
حداقل و حداکثر رتبه و درصد لازم براي قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکي تهران را براي شما عزیزان کنکوری آماده کرده ایم. در این مطلب حداقل رتبه مورد نیاز براي قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکي تهران در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است. همچنین میانگین درصد قبولی داوطلبان کنکور براي […]
نوشته رتبه و درصد لازم براي قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکي تهران اولین بار در کنکور پدیدار شد.
جملات شیرین
داوطلبان کنکور سراسري که قصد پذیرفته شدن در رشته پزشکي دوره پردیس خودگردان را دارند براي برنامه ریزی کنکور خود به دنبال درصد دروس براي قبولی پزشکي پردیس خودگردان ۹۸ ، درصد دروس براي قبولی پزشکي ظرفیت مازاد ۹۸ هستند . سامانه مشاوره تحصیلی هیوا ، به منظور مساعدت داوطلبان در برنامه ریزی خود حداقل درصد لازم براي قبولی پزشکي پردیس خودگردان 99 را جمع آوری و در اختیار متقاضیان این رشته قرار داده است .
براي مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک
داوطلبان کنکور سراسري که قصد پذیرفته شدن در رشته دندانپزشکي دوره روزانه را دارند براي برنامه ریزی کنکور خود به دنبال درصد دروس براي قبولی دندانپزشکي سراسري ۹۸ ، حداقل درصد لازم براي قبولی دندانپزشکي دولتی 99 هستند . سامانه مشاوره تحصیلی هیوا ، به منظور مساعدت داوطلبان در برنامه ریزی خود کارنامه قبولی دندانپزشکي روزانه 98 را جمع آوری و در اختیار متقاضیان این رشته قرار داده است .
براي مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک نمایید :
 
داوطلبان کنکور سراسري تجربی که قصدشون تحصیل در رشته داروسازی سعی در برنامه ریزی دقیق و منحصر به فرد براي قبولی در این رشته دارند و به دنبال کارنامه و حداقل درصد لازم واسه قبولی پرتوشناسی رادیولوژی دولتی روزانه کنکور 97 - 98 و کارنامه آخرین رتبه قبولی پرتوشناسی رادیولوژی کنکور 97 هستند که سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با قرار دادن کارنامه و حداقل درصد لازم واسه قبولی پرتوشناسی رادیولوژی روزانه کنکور ۹۷ - ۹۸ داوطلبان متقاض
داوطلبان کنکور سراسري تجربی که قصدشون تحصیل در رشته بهداشت عمومی سعی در برنامه ریزی دقیق و منحصر به فرد براي قبولی در این رشته دارند و به دنبال کارنامه و حداقل درصد لازم واسه قبولی بهداشت عمومی دولتی روزانه کنکور 97 - 98 و کارنامه آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی کنکور 97 هستند که سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با قرار دادن کارنامه و حداقل درصد لازم واسه قبولی بهداشت عمومی روزانه کنکور ۹۷ - ۹۸ داوطلبان متقاضی این رشته را همراه
داوطلبان کنکور سراسري تجربی که قصدشون تحصیل در رشته اعضای مصنوعی سعی در برنامه ریزی دقیق و منحصر به فرد براي قبولی در این رشته دارند و به دنبال کارنامه و حداقل درصد لازم واسه قبولی اعضای مصنوعی دولتی روزانه کنکور 97 - 98 و کارنامه آخرین رتبه قبولی اعضای مصنوعی کنکور 97 هستند که سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با قرار دادن کارنامه و حداقل درصد لازم واسه قبولی اعضای مصنوعی روزانه کنکور ۹۷ - ۹۸ داوطلبان متقاضی این رشته را همراه
داوطلبان کنکور سراسري تجربی که قصدشون تحصیل در رشته شنوایی شناسی سعی در برنامه ریزی دقیق و منحصر به فرد براي قبولی در این رشته دارند و به دنبال کارنامه و حداقل درصد لازم واسه قبولی شنوایی شناسی دولتی روزانه کنکور 97 - 98 و کارنامه آخرین رتبه قبولی شنوایی شناسی کنکور 97 هستند که سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با قرار دادن کارنامه و حداقل درصد لازم واسه قبولی شنوایی شناسی روزانه کنکور ۹۷ - ۹۸ داوطلبان متقاضی این رشته را همراه
داوطلبان کنکور سراسري تجربی که قصدشون تحصیل در رشته بینایی سنجی سعی در برنامه ریزی دقیق و منحصر به فرد براي قبولی در این رشته دارند و به دنبال کارنامه و حداقل درصد لازم واسه قبولی بینایی سنجی دولتی روزانه کنکور 97 - 98 و کارنامه آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی کنکور 97 هستند که سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با قرار دادن کارنامه و حداقل درصد لازم واسه قبولی بینایی سنجی روزانه کنکور ۹۷ - ۹۸ داوطلبان متقاضی این رشته را همراهی کرد
داوطلبان کنکور سراسري تجربی که قصدشون تحصیل در رشته مهندسی بهداشت محیط  سعی در برنامه ریزی دقیق و منحصر به فرد براي قبولی در این رشته دارند و به دنبال کارنامه و حداقل درصد لازم واسه قبولی مهندسی بهداشت محیط  دولتی روزانه کنکور 97 - 98 و کارنامه آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط  کنکور 97 هستند که سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با قرار دادن کارنامه و حداقل درصد لازم واسه قبولی مهندسی بهداشت محیط  روزانه کنکور ۹۷ - ۹۸
حداقل و حداکثر رتبه و درصد لازم براي قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف را براي شما عزیزان کنکوری آماده کرده ایم. در این مطلب حداقل رتبه مورد نیاز براي قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است. همچنین میانگین درصد قبولی داوطلبان کنکور براي قبولی […]
نوشته رتبه و درصد لازم براي قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف اولین بار در کنکور پدیدار شد.
جملات شیرین
بعد از برگزار شدن کنکور سراسري داوطلبا به دنبال نمونه کارنامه قبولی واسه قبولی در کنکور سراسري 97 - 98  و حداقل درصد دروس لازم براي قبولی کنکور سراسري 97 - 98 هستند که سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو آمار رتبه قبولی کنکور سراسري 97 - 98 را براي 3 گروه آزمایشی تجربی ، انسانی و ریاضی آماده کرده است .
براي مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

www.tahsilico.com/web/articles/view/750/کارنامه-و-حداقل-درصد-دروس-لازم-براي-قبولی-دانشگاه-سراسري.ht
به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، متقاضیان کنکور 98 براي آنکه  انتخاب رشته دقیق تری در کنکور 98 داشته باشند به دنبال آمار حداقل درصد لازم براي قبولی مدیریت بازرگانی روزانه کنکور ۹۷ - ۹۸ ، کارنامه آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی روزانه کنکور 97 ، حداقل درصد قبولی مدیریت بازرگانی روزانه کنکور 98 هستند ، در دست داشتن آمار درصد قبولی کنکور سراسري در سال گذشته می تواند براي متقاضیان انتخاب رشته کنکور 98 جهت داشتن
به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، متقاضیان کنکور 98 براي آنکه  انتخاب رشته دقیق تری در کنکور 98 داشته باشند به دنبال آمار حداقل درصد لازم براي قبولی مهندسی برق روزانه کنکور ۹۷ - ۹۸ ، کارنامه آخرین رتبه قبولی مهندسی برق روزانه کنکور 97 ، حداقل درصد قبولی مهندسی برق روزانه کنکور 98 هستند ، در دست داشتن آمار درصد قبولی کنکور سراسري در سال گذشته می تواند براي متقاضیان انتخاب رشته کنکور 98 جهت داشتن دید بهتری نسبت
داوطلبان کنکور سراسري که قصد پذیرفته شدن در رشته دندانپزشکي دوره پردیس خودگردان را دارند براي برنامه ریزی کنکور خود به دنبال درصد دروس براي قبولی دندانپزشکي پردیس خودگردان ۹۸ ، درصد دروس براي قبولی دندانپزشکي ظرفیت مازاد ۹۸ هستند . سامانه مشاوره تحصیلی هیوا ، به منظور مساعدت داوطلبان در برنامه ریزی خود حداقل درصد لازم براي قبولی دندانپزشکي پردیس خودگردان 99 را جمع آوری و در اختیار متقاضیان این رشته قرار داده است .
براي مطالعه متن کامل خب
به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، متقاضیان کنکور 98 براي آنکه  انتخاب رشته دقیق تری در کنکور 98 داشته باشند به دنبال آمار حداقل درصد لازم براي قبولی روانشناسی نوبت دوم کنکور ۹۷ - ۹۸ ، کارنامه آخرین رتبه قبولی روانشناسی شبانه کنکور 97 ، حداقل درصد قبولی روانشناسی شبانه کنکور 98 هستند ، در دست داشتن آمار درصد قبولی کنکور سراسري در سال گذشته می تواند براي متقاضیان انتخاب رشته کنکور 98 جهت داشتن دید بهتری نسبت به ا
به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، متقاضیان کنکور 98 براي آنکه  انتخاب رشته دقیق تری در کنکور 98 داشته باشند به دنبال آمار حداقل درصد لازم براي قبولی روانشناسی دولتی روزانه کنکور ۹۷ - ۹۸ ، کارنامه آخرین رتبه قبولی روانشناسی روزانه کنکور 97 ، حداقل درصد قبولی روانشناسی روزانه کنکور 98 هستند ، در دست داشتن آمار درصد قبولی کنکور سراسري در سال گذشته می تواند براي متقاضیان انتخاب رشته کنکور 98 جهت داشتن دید بهتری نس
به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، متقاضیان کنکور 98 براي آنکه  انتخاب رشته دقیق تری در کنکور 98 داشته باشند به دنبال آمار حداقل درصد لازم براي قبولی مدیریت بازرگانی نوبت دوم کنکور ۹۷ - ۹۸ ، کارنامه آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی شبانه کنکور 97 ، حداقل درصد قبولی مدیریت بازرگانی شبانه کنکور 98 هستند ، در دست داشتن آمار درصد قبولی کنکور سراسري در سال گذشته می تواند براي متقاضیان انتخاب رشته کنکور 98 جهت داشتن د
تحلیل کارنامه نتایج اولیه کنکور سراسري 98 چگونه است؟
کارنامه نتایج کنکور سراسري 98 شامل درصد های اکتسابی داوطلب در هر درس، رتبه کشوری، تراز نمره در زیر گروه ها،رتبه در سهمیه، تاثیر مثبت سوابق، رتبه منطقه، رتبه آخرین نفر مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسري، تراز قبولی براي انتخاب رشته دانشگاه آزاد و اطلاعات ثبت نامی داوطلب می باشد که همانند عکس زیر نمونه کارنامه قبولی پزشکي در انتخاب رشته کنکور سراسري 98 قرار داده ایم.
تاریخ اعلام نتایج اولیه
تحلیل کارنامه نتایج اولیه کنکور سراسري 98 چگونه است؟
کارنامه نتایج کنکور سراسري 98 شامل درصد های اکتسابی داوطلب در هر درس، رتبه کشوری، تراز نمره در زیر گروه ها،رتبه در سهمیه، تاثیر مثبت سوابق، رتبه منطقه، رتبه آخرین نفر مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسري، تراز قبولی براي انتخاب رشته دانشگاه آزاد و اطلاعات ثبت نامی داوطلب می باشد که همانند عکس زیر نمونه کارنامه قبولی پزشکي در انتخاب رشته کنکور سراسري 98 قرار داده ایم.
تاریخ اعلام نتایج اولیه
 
به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، متقاضیان تحصیل در رشته پزشکي دانشگاه فسا ، براي آنکه شانس بیشتری در پذیرش این داشنگاه داشته باشند می توانند حداقل درصد و آخرین رتبه قبولی پزشکي روزانه دانشگاه فسا کنکور 97 - 98 ، حداقل درصد قبولی پزشکي دانشگاه فسا کنکور 97 و رتبه و درصد قبولی پزشکي روزانه دانشگاه فسا کنکور 97 را بررسی کنند . در دست داشتن آمار درصد قبولی کنکور سراسري در سال گذشته می تواند براي متقاضیان انتخ
 
به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، متقاضیان تحصیل در رشته پزشکي دانشگاه زابل ، براي آنکه شانس بیشتری در پذیرش این داشنگاه داشته باشند می توانند حداقل درصد و آخرین رتبه قبولی پزشکي روزانه دانشگاه زابل کنکور 97 - 98 ، حداقل درصد قبولی پزشکي دانشگاه زابل کنکور 97 و رتبه و درصد قبولی پزشکي روزانه دانشگاه زابل کنکور 97 را بررسی کنند . در دست داشتن آمار درصد قبولی کنکور سراسري در سال گذشته می تواند برا
به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ،  متقاضیان تحصیل در رشته پرستاری دولتی دانشگاه بهبهان ، براي آنکه شانس بیشتری در پذیرش این دانشگاه داشته باشند می توانند حداقل درصد و آخرین رتبه قبولی پرستاری دولتی دانشگاه بهبهان کنکور 97 - 98 ، حداقل درصد قبولی پرستاری دولتی دانشگاه بهبهان کنکور 97 و رتبه و درصد قبولی پرستاری دولتی دانشگاه بهبهان کنکور 97 را بررسی کنند . در دست داشتن آمار درصد قبولی کنکور سراسري در سال گذشته می تو
کارنامه نهایی کنکور 98
کارنامه نهایی کنکور یا کارنامه محرمانه روز  28 شهریور 98 منتشر می شود. در فرایند اعلام نتایج کنکور ابتدا کارنامه اولیه منتشر می شود بعد از آن داوطلبان مجاز به انتخاب رشته انتخاب بر اساس اولویت های انتخابی خود انتخاب رشته می کنند و می توانند تا 150 اولویت انتخاب کنند. دقت در این مرحله اهمیت زیادی دارد چون باید اولویتها را بر اساس شانس قبولی خود در فرم انتخاب رشته خود وارد نمایند. بدین معنی رشته ای را که در آن امکان قبول ش
به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، متقاضیان تحصیل در رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه قم ، براي آنکه شانس بیشتری در پذیرش این دانشگاه داشته باشند می توانند حداقل درصد و آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دولتی دانشگاه قم کنکور 97 - 98 ، حداقل درصد قبولی اتاق عمل دولتی دانشگاه قم کنکور 97 و رتبه و درصد قبولی اتاق عمل دولتی دانشگاه قم کنکور 97 را بررسی کنند . در دست داشتن آمار درصد قبولی کنکور سراسري در سال گذشته می تواند براي متقاضیان ا
به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، متقاضیان تحصیل در رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه شوشتر ، براي آنکه شانس بیشتری در پذیرش این دانشگاه داشته باشند می توانند حداقل درصد و آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دولتی دانشگاه شوشتر کنکور 97 - 98 ، حداقل درصد قبولی اتاق عمل دولتی دانشگاه شوشتر کنکور 97 و رتبه و درصد قبولی اتاق عمل دولتی دانشگاه شوشتر کنکور 97 را بررسی کنند . در دست داشتن آمار درصد قبولی کنکور سراسري در سال گذشته می تواند بر
به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، متقاضیان تحصیل در رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه جهرم ، براي آنکه شانس بیشتری در پذیرش این دانشگاه داشته باشند می توانند حداقل درصد و آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دولتی دانشگاه جهرم کنکور 97 - 98 ، حداقل درصد قبولی اتاق عمل دولتی دانشگاه جهرم کنکور 97 و رتبه و درصد قبولی اتاق عمل دولتی دانشگاه جهرم کنکور 97 را بررسی کنند . در دست داشتن آمار درصد قبولی کنکور سراسري در سال گذشته می تواند براي م
به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، متقاضیان تحصیل در رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه ایلام ، براي آنکه شانس بیشتری در پذیرش این دانشگاه داشته باشند می توانند حداقل درصد و آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دولتی دانشگاه ایلام کنکور 97 - 98 ، حداقل درصد قبولی اتاق عمل دولتی دانشگاه ایلام کنکور 97 و رتبه و درصد قبولی اتاق عمل دولتی دانشگاه ایلام کنکور 97 را بررسی کنند . در دست داشتن آمار درصد قبولی کنکور سراسري در سال گذشته می تواند بر
نتایج اولیه کنکور سراسري 98 چهارشنبه اعلام می شود
نتایج اولیه کنکور سراسري ۹۸ چهارشنبه 16 مرداد ماه در سایت سنجش و آموزش کشور اعلام می شود داوطلبان می توانند کارنامه نتایج سراسري 98 خود را روز چهارشنبه مشاهده نمایند توصیه می شود براي مشاهده کارنامه، تحلیل کارنامه، انتخاب رشته تخصصی بر اساس رتبه در سهمیه، بومی و قطبی گزینی، رتبه در زیر گروه و انتخاب رشته تخصصی هر کدام از رشته ها با افزایش شانس قبولی با مشاوران درخت دانش از طریق شماره گیری
به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، متقاضیان تحصیل در رشته هوشبری دولتی دانشگاه نیشابور ، براي آنکه شانس بیشتری در پذیرش این دانشگاه داشته باشند می توانند حداقل درصد و آخرین رتبه قبولی هوشبری دولتی دانشگاه نیشابور کنکور 97 - 98 ، حداقل درصد قبولی هوشبری دولتی دانشگاه نیشابور کنکور 97 و رتبه و درصد قبولی هوشبری دولتی دانشگاه نیشابور کنکور 97 را بررسی کنند . در دست داشتن آمار درصد قبولی کنکور سراسري در سال گذشته می تواند
به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، متقاضیان تحصیل در رشته هوشبری دولتی دانشگاه ساوه ، براي آنکه شانس بیشتری در پذیرش این دانشگاه داشته باشند می توانند حداقل درصد و آخرین رتبه قبولی هوشبری دولتی دانشگاه ساوه کنکور 97 - 98 ، حداقل درصد قبولی هوشبری دولتی دانشگاه ساوه کنکور 97 و رتبه و درصد قبولی هوشبری دولتی دانشگاه ساوه کنکور 97 را بررسی کنند . در دست داشتن آمار درصد قبولی کنکور سراسري در سال گذشته می تواند براي متقاضیا
به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، متقاضیان تحصیل در رشته مامایی  دولتی دانشگاه کرمان ، براي آنکه شانس بیشتری در پذیرش این دانشگاه داشته باشند می توانند حداقل درصد و آخرین رتبه قبولی مامایی دولتی دانشگاه کرمان کنکور 97 - 98 ، حداقل درصد قبولی مامایی دولتی دانشگاه کرمان کنکور 97 و رتبه و درصد قبولی مامایی دولتی دانشگاه کرمان کنکور 97 را بررسی کنند . در دست داشتن آمار درصد قبولی کنکور سراسري در سال گذشته می تواند براي
به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، متقاضیان تحصیل در رشته مامایی  دولتی دانشگاه شاهرود ، براي آنکه شانس بیشتری در پذیرش این دانشگاه داشته باشند می توانند حداقل درصد و آخرین رتبه قبولی مامایی دولتی دانشگاه شاهرود کنکور 97 - 98 ، حداقل درصد قبولی مامایی دولتی دانشگاه شاهرود کنکور 97 و رتبه و درصد قبولی مامایی دولتی دانشگاه شاهرود کنکور 97 را بررسی کنند . در دست داشتن آمار درصد قبولی کنکور سراسري در سال گذشته می تواند ب
به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، متقاضیان تحصیل در رشته مامایی  دولتی دانشگاه کرمانشاه ، براي آنکه شانس بیشتری در پذیرش این دانشگاه داشته باشند می توانند حداقل درصد و آخرین رتبه قبولی مامایی دولتی دانشگاه کرمانشاه کنکور 97 - 98 ، حداقل درصد قبولی مامایی دولتی دانشگاه کرمانشاه کنکور 97 و رتبه و درصد قبولی مامایی دولتی دانشگاه کرمانشاه کنکور 97 را بررسی کنند . در دست داشتن آمار درصد قبولی کنکور سراسري در سال گذشته م
به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، متقاضیان تحصیل در رشته مامایی  دولتی دانشگاه ارومیه ، براي آنکه شانس بیشتری در پذیرش این دانشگاه داشته باشند می توانند حداقل درصد و آخرین رتبه قبولی مامایی دولتی دانشگاه ارومیه کنکور 97 - 98 ، حداقل درصد قبولی مامایی دولتی دانشگاه ارومیه کنکور 97 و رتبه و درصد قبولی مامایی دولتی دانشگاه ارومیه کنکور 97 را بررسی کنند . در دست داشتن آمار درصد قبولی کنکور سراسري در سال گذشته می تواند ب
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها