محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

کسب کار با اناگرام

متحوّل کننده های تیپ چهار شخصیتی اینیاگرام
 1- من اکنون رها می­کنم
تمایل به خشم و حمله بر علیه خودم را.
 ٢- در ایناگرام من اکنون رها می­کنم
نفرت از خود، و تحقیر خود را.
 ۳- من اکنون رها می­کنم
تمام احساسات ناامیدی و یأس را.
 ۴- من اکنون رها می­کنم
تمام اعمال و افكار تخریبی بر علیه خود را.
 ۵- من اکنون رها می­کنم
این احساس را که من ناتوان و فاقد صلاحیت هستم.
 ۶- من اکنون رها می­کنم
این ترس را که من غیر مهم و دوست نداشتنی
متحوّل کننده های تیپ چهار شخصیتی اینیاگرام
 1- من اکنون رها می­کنم
تمایل به خشم و حمله بر علیه خودم را.
 ٢- در ایناگرام من اکنون رها می­کنم
نفرت از خود، و تحقیر خود را.
 ۳- من اکنون رها می­کنم
تمام احساسات ناامیدی و یأس را.
 ۴- من اکنون رها می­کنم
تمام اعمال و افكار تخریبی بر علیه خود را.
 ۵- من اکنون رها می­کنم
این احساس را که من ناتوان و فاقد صلاحیت هستم.
 ۶- من اکنون رها می­کنم
این ترس را که من غیر مهم و دوست نداشتنی
متحول کننده های تیپ شخصیتی یک اینیاگرام
 1- من اکنون رها می­کنم
مقید کردن خودم و دیگران را به رعایت استانداردهای غیر ممکن.
٢- من اکنون رها می­کنم
ترس خود را از کنترل نکردن خود و دیگران و ناراحت شدن از این موضوع.
 ٣- در ایناگرام من اکنون رها می­کنم
ترس خود را از سرزنش شدن بابت اعمال اشتباه.
 ۴- من اکنون رها می­کنم
مردود کردن وجود تناقضات در رفتار خودم راه
 ۵- من اکنون رها می­کنم
عقلانی کردن همه ی رفتارهای خودم را.
 ۶- من ا
متحول کننده های تیپ شخصیتی یک اینیاگرام
 1- من اکنون رها می­کنم
مقید کردن خودم و دیگران را به رعایت استانداردهای غیر ممکن.
٢- من اکنون رها می­کنم
ترس خود را از کنترل نکردن خود و دیگران و ناراحت شدن از این موضوع.
 ٣- در ایناگرام من اکنون رها می­کنم
ترس خود را از سرزنش شدن بابت اعمال اشتباه.
 ۴- من اکنون رها می­کنم
مردود کردن وجود تناقضات در رفتار خودم راه
 ۵- من اکنون رها می­کنم
عقلانی کردن همه ی رفتارهای خودم را.
 ۶- من ا
تشخیص تیپ شخصیتی اینیاگرام 
 
هر کدام از ما یک نقش اساسی در زندگی بازی می­کنیم که ته نقش معرفی شده­ ی بعدی در اکثر مواقع نشان دهنده­ ی آن است.یک حوزه­ ی وسیعی از رفتارها و انگیزه ­ها به هر کدام از این نقش ­ها نسبت داده شده­ اند. در ادامه چهار رفتار کلیدی برای هر تیپ شخصیتی آورده می­شود، آنها فقط نکات برجسته  هستند و طیف رفتاری کامل هر تیپ را مشخص نمی­کنند. با توجه به این داده­ ها ببینید که آیا تیپ شخصیتی که برای خود برگز
تشخیص تیپ شخصیتی اینیاگرام 
 
هر کدام از ما یک نقش اساسی در زندگی بازی می­کنیم که ته نقش معرفی شده­ ی بعدی در اکثر مواقع نشان دهنده­ ی آن است.یک حوزه­ ی وسیعی از رفتارها و انگیزه ­ها به هر کدام از این نقش ­ها نسبت داده شده­ اند. در ادامه چهار رفتار کلیدی برای هر تیپ شخصیتی آورده می­شود، آنها فقط نکات برجسته  هستند و طیف رفتاری کامل هر تیپ را مشخص نمی­کنند. با توجه به این داده­ ها ببینید که آیا تیپ شخصیتی که برای خود برگز
  تغییر و تحول اینیاگرام
 
این تغییر و تحوّل دهنده ­ها (که من در این کتاب، آنها را رهایی­ ها و تصدیق کننده­ ها برای هر تیپ شخصیتی نامیده ­ام، چیزی نیستند مگر یک جواب به سؤالی که اغلب از سوی کسانی که جدید با انیاگرام آشنا شده­ اند، پرسیده می­شود:
«اکنون که من تیپ خود را شناختم، با آن چه کار می توانم بکنم؟»یک جواب مهم این است که فهمیدن تیپ خود به ما کمک می­کند که بیدار و خود آگاه شویم و اگر می­خواهیم از عکس ­العمل ­های
در این ویدیو شما با جدیدترین علم برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه آشنا خواهید شد و یاد میگیرید که با تکنیک های مختلف می توان مواردی چون استرس، ترس، خاطرات تلخ گذشت.نیاز کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
در این ویدیو شما با جدیدترین علم برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه آشنا خواهید شد و یاد میگیرید که با تکنیک های مختلف می توان مواردی چون استرس، ترس، خاطرات تلخ گذشت.هشتگ کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
در این ویدیو شما با جدیدترین علم برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه آشنا خواهید شد و یاد میگیرید که با تکنیک های مختلف می توان مواردی چون استرس، ترس، خاطرات تلخ گذشت.یارا کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
رابطه تیپ های شخصیتی اینیاگرام با یکدیگر 
 
وقتی تیپ سه­ های ایناگرام متعادل به سمت تیپ شش حرکت می­کنند، آنها شروع می­کنند به همراهی کردن با دیگران، و در می­یابند که با ثبات قدم و متعهد بودن، می­توانند عمیقاً رشد یابند، در این صورت، آنها دیگر خود را در مسابقه با دیگران نمی­یابند، و بنابراین، می­توانند دیگران را حمایت کنند و انگیزه بخش آنها باشند، و بنیانگذار رابطه­ ای صمیمی و مداوم با دیگران باشند.وقتی تیپ شش ­های م
رابطه تیپ های شخصیتی اینیاگرام با یکدیگر 
 
وقتی تیپ سه­ های ایناگرام متعادل به سمت تیپ شش حرکت می­کنند، آنها شروع می­کنند به همراهی کردن با دیگران، و در می­یابند که با ثبات قدم و متعهد بودن، می­توانند عمیقاً رشد یابند، در این صورت، آنها دیگر خود را در مسابقه با دیگران نمی­یابند، و بنابراین، می­توانند دیگران را حمایت کنند و انگیزه بخش آنها باشند، و بنیانگذار رابطه­ ای صمیمی و مداوم با دیگران باشند.وقتی تیپ شش ­های م
متحوّل کننده­ های تیپ شخصیتی هفت اینیاگرام
 1- من اکنون رها می­کنم
همه­ی انگیزش­ های ناگهانی ویرانگر و بی باکانه را.
٢- من اکنون رها می­کنم
این احساس را که در تشویش و اضطراب غرق خواهم شد.
٣- در ایناگرام من اکنون رها می­کنم
همه ­وسواس ­های عملی و خو گرفته­ ی خود را.
۴- من اکنون رها می­کنم
به تحلیل بردن خودم را با تلاش­ هایی که برای رسیدن به تمام آرزوهای خود باید بکنم.
۵- من اکنون رها می­کنم
فرار کردن از نتایج و پیامدهای
متحوّل کننده­ های تیپ شخصیتی هفت اینیاگرام
 1- من اکنون رها می­کنم
همه­ی انگیزش­ های ناگهانی ویرانگر و بی باکانه را.
٢- من اکنون رها می­کنم
این احساس را که در تشویش و اضطراب غرق خواهم شد.
٣- در ایناگرام من اکنون رها می­کنم
همه ­وسواس ­های عملی و خو گرفته­ ی خود را.
۴- من اکنون رها می­کنم
به تحلیل بردن خودم را با تلاش­ هایی که برای رسیدن به تمام آرزوهای خود باید بکنم.
۵- من اکنون رها می­کنم
فرار کردن از نتایج و پیامدهای
آموزش مهارتهای ارتباطی
قسمت اول: اهمیت مهارتهای ارتباطی
مهارتهای_ارتباطی
(#Communication_skills)

دکتر#رضا_همایونی
رازهای #شخصیت_شناسی
ونگ#اناگرام #تس.سانیا دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
✔✔✔آموزش مهارتهای ارتباطی
.
✔ قسمت دوم: تعریف ارتباط
.
✔ مهارتهای_ارتباطی
(#Communication_skills)
.
دکتر#رضا_همایونی
رازهای #شخصیت_شناسی
ونگ#اناگرام #تست.ملینا دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
متحوّل کننده­ های تیپ  پنج شخصیتی اینیاگرام
1- من اکنون رها می کنم
تمام باورهای ترسناک بودن دنیای پیرامون خود را.
٢- من اکنون رها می­کنم
تمام احساس­های خود از ناتوان بودن و نا امید بودن را.
 ٣- من اکنون رها می­کنم
ترس خود از مورد تجاوز قرار گرفتن و پایمال شدن از سوی دیگران را. 
۴- من اکنون رها می­کنم
خیالبافی­های تاریک و ویرانگر خود را.
۵- در ایناگرام من اکنون رها می­کنم
منزوی کردن خودم را با طرد کردن دیگران.
 ۶- من ا
متحوّل کننده­ های تیپ  پنج شخصیتی اینیاگرام
1- من اکنون رها می کنم
تمام باورهای ترسناک بودن دنیای پیرامون خود را.
٢- من اکنون رها می­کنم
تمام احساس­های خود از ناتوان بودن و نا امید بودن را.
 ٣- من اکنون رها می­کنم
ترس خود از مورد تجاوز قرار گرفتن و پایمال شدن از سوی دیگران را. 
۴- من اکنون رها می­کنم
خیالبافی­های تاریک و ویرانگر خود را.
۵- در ایناگرام من اکنون رها می­کنم
منزوی کردن خودم را با طرد کردن دیگران.
 ۶- من ا
تیپ شخصیتی سه اینیاگرام : تیپ انگیزه بخش
 موفقیت طلب، عملگرا
 به خاطر داشته باشید که تیپ سه ها ایناگرام سعی می­کنند از ترس خود از مردود شدن، فرار کنند، به این خاطر در جستجوی تأیید از دیگران به واسطه­ ی توانایی های عالی شخصی خود هستند.آنها خود را شایسته و ارزشمند می­بینند، اگر چه ممکن است دیگران آنها را آدم های متکبری ببینند که دائما در جستجوی جلب توجه دیگران هستند. اگر تیپ سه ها احساس بکنند که دیگران با آنها در این مورد همراهی ن
تیپ شخصیتی سه اینیاگرام : تیپ انگیزه بخش
 موفقیت طلب، عملگرا
 به خاطر داشته باشید که تیپ سه ها ایناگرام سعی می­کنند از ترس خود از مردود شدن، فرار کنند، به این خاطر در جستجوی تأیید از دیگران به واسطه­ ی توانایی های عالی شخصی خود هستند.آنها خود را شایسته و ارزشمند می­بینند، اگر چه ممکن است دیگران آنها را آدم های متکبری ببینند که دائما در جستجوی جلب توجه دیگران هستند. اگر تیپ سه ها احساس بکنند که دیگران با آنها در این مورد همراهی ن
دکتر رضا همایونی - متخصص شخصیت شناسی
شخصیت شناسی بر اساس تلفیق سه نظریه 1- نظریه یونگ
 2-نظریه اناگرام 3 - تست mbti
به دلیل تسلط بر موضوع , لطفا فایل ها ر.هیراد دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
هیچ کدام از این راه­ها آسان نیستند و تلاش برای عدم شناسایی باود" باید بارها و بارها تکرار شود. رهایی و خود آگاهی واقعی با مبارزه­ ی دائمی با تمام نیروهای واکنشی و غیر ارادی درون ما به دست می­ آیند. ما باید مبارزه کنیم مخصوصاً با آن نیروی تاریک در درون خودمان که نمی­خواهد ما آزاد شویم و یا از نیروهای والای خودمان آگاهی پیدا کنیم. بخشی از وجود ما می­خواهد که ما در خواب باقی بمانیم و با خوشحالی مانع می­شود که ما درک بکنیم که چیزی بیشت
تیپ های شخصیتی اینیاگرام و انواع آن
شما می­توانید ببینید که چگونه این توضیح با جهت­ گیری پیکان­ ها در تصویر اینیاگرام صفحه­ ی بعد نشان داده شده است.شرح مختصر بعدی اطلاعاتی ارائه می­کند که وقتی یک تیپ در جهت از هم گسیختگی حرکت می­کند، چه اتفاقی می­افتد. برای توضیح بیشتر به "تیپ­ های شخصیتی ایناگرام  " مراجعه کنید.تیپ یک ­های ناسالم اناگرام ، وقتی که می­بینند امیدی ندارند که کمال را به دست بیاورند، از ایده­ آل­ های خود د
تیپ های شخصیتی اینیاگرام و انواع آن
شما می­توانید ببینید که چگونه این توضیح با جهت­ گیری پیکان­ ها در تصویر اینیاگرام صفحه­ ی بعد نشان داده شده است.شرح مختصر بعدی اطلاعاتی ارائه می­کند که وقتی یک تیپ در جهت از هم گسیختگی حرکت می­کند، چه اتفاقی می­افتد. برای توضیح بیشتر به "تیپ­ های شخصیتی ایناگرام  " مراجعه کنید.تیپ یک ­های ناسالم اناگرام ، وقتی که می­بینند امیدی ندارند که کمال را به دست بیاورند، از ایده­ آل­ های خود د
در غرق شده‌اند عمده مشکلات رفتاری آنها عبارتند از:
ارزیابی دیگران جهت مشاهده اینکه آیا آنها نزد او خواهد ماند یا نه
پذیرش تعهد و مسئولیت زیاد باعث احساس فشار انیاگرام در آنها شده و آنها را وادار می‌کند که حداکثر استفاده را ببرند.
یا آنقدر خود دار هستند که احساس خود را بروز نمی دهند و یا برعکس موجی از اضطراب را بیرون می ریزند
این احساس وابستگی و نیاز از یک طرف ها اناگرام احساس جسارت و تمرد از طرف دیگر در نوسان هستند
به راحتی
تغییر و تحول در اینیاگرام
 
افراد راه­ های مختلفی پیدا کرده ­اند تا این آموزه ­های تغییر و تحول را با زندگی خود ترکیب کنند. بعضی مفید می­دانند که هر صبح آنها را به عنوان بخشی از نیایش یا مراقبه­ های روزانه بخوانند، در صورتی که بعضی دیگر، ثمر بخش می­دانند که هر شب قبل از خواب آنها را مطالعه کنند. هر زمانی که شما برای خواندن آنها انتخاب می­کنید، سعی کنید زمانی باشد که حواستان پرت نمی­شود و پذیرای آن چیزی هستید که آنها در شما بید
تغییر و تحول در اینیاگرام
 
افراد راه­ های مختلفی پیدا کرده ­اند تا این آموزه ­های تغییر و تحول را با زندگی خود ترکیب کنند. بعضی مفید می­دانند که هر صبح آنها را به عنوان بخشی از نیایش یا مراقبه­ های روزانه بخوانند، در صورتی که بعضی دیگر، ثمر بخش می­دانند که هر شب قبل از خواب آنها را مطالعه کنند. هر زمانی که شما برای خواندن آنها انتخاب می­کنید، سعی کنید زمانی باشد که حواستان پرت نمی­شود و پذیرای آن چیزی هستید که آنها در شما بید
رابطه تیپ های شخصیتی اینیاگرام با یکدیگر 
 
وقتی تیپ سه­ های متعادل به سمت تیپ شش حرکت می­کنند، آنها شروع می­کنند به همراهی کردن با دیگران، و در می­یابند که با ثبات قدم و متعهد بودن، می­توانند عمیقاً رشد یابند، در این صورت، آنها دیگر خود را در مسابقه با دیگران نمی­یابند، و بنابراین، می­توانند دیگران را حمایت کنند و انگیزه بخش آنها باشند، و بنیانگذار رابطه­ ای صمیمی و مداوم با دیگران باشند.وقتی تیپ شش ­های متعادل به سمت
اینیاگرام و بهبود آن
و ما در جای کوچکی روی زمین نهاده شده­ ایم، که می­توانیم یاد بگیریم پرتوهای عشق را تحمل کنیم. (ویلیام بلیک­)یاد گرفتن «تحمل پرتوهای عشق» یکی از سخت ترین چیزهایی است که ما می­توانیم انجام دهیم. مشکل این است که ما واقعاً نمی­فهمیم عشق چیست – درخواست ­های عشق و قدرت شگرف عشق - و بیشتر از این آنکه چگونه آن را تحمل کنیم. برعکس، ما خودمان را متقاعد می­کنیم که اگر عشق بیشتری داشته باشیم بیشتر خوشحال خواهیم بود
اینیاگرام و بهبود آن
و ما در جای کوچکی روی زمین نهاده شده­ ایم، که می­توانیم یاد بگیریم پرتوهای عشق را تحمل کنیم. (ویلیام بلیک­)یاد گرفتن «تحمل پرتوهای عشق» یکی از سخت ترین چیزهایی است که ما می­توانیم انجام دهیم. مشکل این است که ما واقعاً نمی­فهمیم عشق چیست – درخواست ­های عشق و قدرت شگرف عشق - و بیشتر از این آنکه چگونه آن را تحمل کنیم. برعکس، ما خودمان را متقاعد می­کنیم که اگر عشق بیشتری داشته باشیم بیشتر خوشحال خواهیم بود
به اگرانگیزه هایشان  را در نظر نگیرید. به همین علت است که تمرکز تنها
روی یک صفت و تشخیص بر اساس آن اینیاگرام صفت کافی نیست. قبل از این که بتوانید به
طور پایا تیپ شخصیتی فردی را تعیین کنید لازم است هر تیپ را به عنوان یک کل
ببینید. این یک روال و قاعده کلی است که می‌بایستی عناصر بسیار زیادی از جمله
روش تک از به حصوص انگیزه‌های اساسی آن ایناگرام را قبل از این که مطمئن شوید فردی
را به درستی تیپ‌بندی کرده‌اید. با هم مد نظر قرا
جهت مندی های یکپارچگی (امنیت) و از هم گسستگی (فشار روانی)
همانطور که درسطوح رشد مشاده کردیم 9 تیپ شخصیتی اینیاگرام ،بقیه بندی های آماری نیستند ؛آنها  در بیشتر مواقع دگرگونی و تغییرات ما را منعکس می کنند. به علاوه توای یا زنجیره ی تیپ ها ایناگرام و چینش و ترتیب خطوط درونی ،یک سمبل و نماد دلبخواه نیست . خطوط داخلی اینیاگرام تیپ هارا به یک زنجیره ی متصل می کنند و دلالت بر این دارند که هرتیپی تحت شرایط متفتوتی عمل خواهد کرد. دو خط به ه
جهت مندی از هم گسستگی یا فشار روانی برای هر تیپ از طریق توالی یا زنجیره ای از شماره  های 1-7-5-8-2-1و 9-3-6-9 نشان داده شده است. به آن معنا که تحت فشار روانی افراد تیپ یک که در سطوح رشدی انیاگرام بین متوسط و بیمارگونه ی پیوستار قرار دارند،همانند افراد تیپ چهار که در سطوح رشدی بین متوسط بیمارگونه ی پیوستار قرار دارند ،همانند افراد تیپ دو به فشار روانی و واکنش نشان خواهند داد؛ افراد تیپ دو که در سطوح رشدی بین متوسط و بیمارگونه ی پیوستار قرار دار
متحوّل کننده های تیپ چهار شخصیتی اینیاگرام
 1- من اکنون رها می­کنم
تمایل به خشم و حمله بر علیه خودم را.
 ٢- من اکنون رها می­کنم
نفرت از خود، و تحقیر خود را.
 ۳- من اکنون رها می­کنم
تمام احساسات ناامیدی و یأس را.
 ۴- من اکنون رها می­کنم
تمام اعمال و افكار تخریبی بر علیه خود را.
 ۵- من اکنون رها می­کنم
این احساس را که من ناتوان و فاقد صلاحیت هستم.
 ۶- من اکنون رها می­کنم
این ترس را که من غیر مهم و دوست نداشتنی هستم.
 ۷-
 
در پایان به دلیل این که این دسته افراد این تصور اینیاگرام هولناک را دارند که ممکن است اشتباه کنند این موضوع می‌تواند باعث شود که در رابطه با مشکلات واقعی آمادگی کمتری داشته باشند آنها هرچه بیشتر مضطرب شوند و هر چه بیشتر ذهن خود را به تشویش بیاندازند کمتر می‌توانند به آرامش برسند و کمتر به این آگاهی درونی می رساند که آنچه انجام خواهند داد درست است یا نادرست.
احساس غالب در افراد تیپش می‌تواند به صورت شک و تردید خود را نشان دهد
متحول کننده های تیپ شخصیتی یک اینیاگرام
 1- من اکنون رها می­کنم
مقید کردن خودم و دیگران را به رعایت استانداردهای غیر ممکن.
٢- من اکنون رها می­کنم
ترس خود را از کنترل نکردن خود و دیگران و ناراحت شدن از این موضوع.
 ٣- من اکنون رها می­کنم
ترس خود را از سرزنش شدن بابت اعمال اشتباه.
 ۴- من اکنون رها می­کنم
مردود کردن وجود تناقضات در رفتار خودم راه
 ۵- من اکنون رها می­کنم
عقلانی کردن همه ی رفتارهای خودم را.
 ۶- من اکنون رها می&sh
در میان مکاتب سنتی مختلف انیاگرام , "در مورد این که افراد یک یا دوبال دارند
اختلاف نظر است. قاطعانه می‌گوییم که هر فردی دو بال دارد. با این اطمینان که هر دو
بال کناری تیپ اصلی شخصیت‌تان  اناگرام به محض این که توانایی, کسب ویژگی‌های تمامی 9 تیپ شخصیت را پیدا می کنید،شکل می گیرد و به کار می افتد.اما این چیزی نیست که معمولا از داشتن از «داشتن دو بال» منظور می‌شود و طرفداران نظریة به اصطلاح دو بال باور داند که هردو بال در ش
اگر چه اینیاگرام احتمالا صادقانه ترین و پویاترینتیپسماسی را دارد ،ولی نمی تواند دلیل بر این باشد که قادر است هرچیز اینیاگرامگفتنی را در باره ی انسان به ما بگوید .افراد تا حد معنی قابل فهم هستند و فراتر از آن مرموز و غیر قابل پیش بینی می شوند. به رغم این که نمی توان تببین ساده ای برای افراد انسانی اراعه کرد، ولی باز هم می توان چیز هایی درباره ی آنها ایناگرام گفت که درست باشد.اینیاگرام در تحلیل نهایی به ما کمک می کند که چنین کاری( و فقط ه
تیپ شناسی شخصیتی اینیاگرام 
 
ممکن است خوانندگان این اثر بپرسند که من با موضوع انیاگرام از کجا آشنا شده­ ام؛ بخصوص که می­بینند تحصیلات و شغل من در این رابطه نبوده است. جعفر واعظی، دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیسی و فارسی، و کارآفرین کوچک در عرصه­ ی کسب و کار است. در یکی از روزهای سال ۱۳۸۹ به مناسبت مدیریت کسب و کار در الدورا (ELDORA) در زمینه ی لوازم یدکی خودرو، افتخار حضور در کلاس­های دوره ی جامع مدیریت بازاریابی در مؤسسه­ ی آموز
افراد تیپ ۵ با غریزه اجتماعی که از سلامت روانی کمتری برخوردار هستند می توانند نخبه سالار شوند و احساس کنند اینیاگرام که دیگران در فهم افکار و صمیمیت شان هوشیاری کافی ندارند و همچنین می‌توانند به طور خشونت آمیزی اهل بحث و مجادله جنجال‌برانگیز باشند این باعث می شود که روابط اجتماعی خود را به علت اثبات واکنشی دیدگاه‌های نابسنده و نامناسب دیگران از دست بدهند به عبارتی زمانی که این دسته افراد متوجه صحبت‌های بی احساس طرف مقابل می
 
-سیستم چگونه کار می کند ؟
 
توضیح وتفسیر زیر بیشتر اصولی را که شما برای اینیاگرام فهمیدن چگونگی کار اینیاگرام نیاز دارید در بر میگیرد. ما امیدواریم که این توضیح به خصوص برای مبتدیان مفید باشد، گرچه مطالبی که در این جا بدست آمده است، برای دانشجویان سال آخر نیز کمک کننده است. همان طور که مشاهده خواهید کرد ،فقط مفاهیم ساده بسیار کمی برای شروع مورد نیاز است. این سیستم در نهیت پیچیده شده و وارد جزئیات ریز می شود ایناگرام به طوری که شما از ک
تشخیص تیپ شخصیتی اینیاگرام 
 
هر کدام از ما یک نقش اساسی در زندگی بازی می­کنیم که ته نقش معرفی شده­ ی بعدی در اکثر مواقع نشان دهنده­ ی آن است.یک حوزه­ ی وسیعی از رفتارها و انگیزه ­ها به هر کدام از این نقش ­ها نسبت داده شده­ اند. در ادامه چهار رفتار کلیدی برای هر تیپ شخصیتی آورده می­شود، آنها فقط نکات برجسته  هستند و طیف رفتاری کامل هر تیپ را مشخص نمی­کنند. با توجه به این داده­ ها ببینید که آیا تیپ شخصیتی که برای خود برگز
متحوّل کننده­ های تیپ شخصیتی هفت اینیاگرام
 1- من اکنون رها می­کنم
همه­ی انگیزش­ های ناگهانی ویرانگر و بی باکانه را.
٢- من اکنون رها می­کنم
این احساس را که در تشویش و اضطراب غرق خواهم شد.
٣- من اکنون رها می­کنم
همه ­وسواس ­های عملی و خو گرفته­ ی خود را.
۴- من اکنون رها می­کنم
به تحلیل بردن خودم را با تلاش­ هایی که برای رسیدن به تمام آرزوهای خود باید بکنم.
۵- من اکنون رها می­کنم
فرار کردن از نتایج و پیامدهای اعمال خودم ر
متحوّل کننده­ های تیپ  پنج شخصیتی اینیاگرام
1- من اکنون رها می کنم
تمام باورهای ترسناک بودن دنیای پیرامون خود را.
٢- من اکنون رها می­کنم
تمام احساس­های خود از ناتوان بودن و نا امید بودن را.
 ٣- من اکنون رها می­کنم
ترس خود از مورد تجاوز قرار گرفتن و پایمال شدن از سوی دیگران را. 
۴- من اکنون رها می­کنم
خیالبافی­های تاریک و ویرانگر خود را.
۵- من اکنون رها می­کنم
منزوی کردن خودم را با طرد کردن دیگران.
 ۶- من اکنون رها می­ک
تیپ شخصیتی سه اینیاگرام: تیپ انگیزه بخش
 موفقیت طلب، عملگرا
 به خاطر داشته باشید که تیپ سه ها سعی می­کنند از ترس خود از مردود شدن، فرار کنند، به این خاطر در جستجوی تأیید از دیگران به واسطه­ ی توانایی های عالی شخصی خود هستند.آنها خود را شایسته و ارزشمند می­بینند، اگر چه ممکن است دیگران آنها را آدم های متکبری ببینند که دائما در جستجوی جلب توجه دیگران هستند. اگر تیپ سه ها احساس بکنند که دیگران با آنها در این مورد همراهی نمی کنند، آ
در ورای تصویری از کفایت هوشمندانه که افراد تیپ پنج به دنیا ارائه می‌دهند
احساس کوچکی و درماندگی وجود دارد. گویی احساس می‌کنند نمی‌توانند به قدر
کافی با کسی نشست و برخاست کتند  انیاگرام و این‌که نیازهای دیگران می‌تواند آنها رابه راحتی از پای بیندازد. درنتیجه افراد تیب پنج (پژوهشگر) به دنبال به حداقل رساندن تعامل‌شان با دیگران و محیط هستند و فکر می‌کنند برای حفظ امکانات موره نیاز باید به تنهایی دست به کار شون
تیپ های شخصیتی اینیاگرام و انواع آن
شما می­توانید ببینید که چگونه این توضیح با جهت­ گیری پیکان­ ها در تصویر اینیاگرام صفحه­ ی بعد نشان داده شده است.شرح مختصر بعدی اطلاعاتی ارائه می­کند که وقتی یک تیپ در جهت از هم گسیختگی حرکت می­کند، چه اتفاقی می­افتد. برای توضیح بیشتر به "تیپ­ های شخصیتی" مراجعه کنید.تیپ یک ­های ناسالم، وقتی که می­بینند امیدی ندارند که کمال را به دست بیاورند، از ایده­ آل­ های خود دلسرد شده و وقتی که به س
یک مشاهده ی دیگر درباره بال ها شایان ذکر است. بسیاری از افراد در نیمه ی دوم عمر خود گزارشی از رشد و تکامل بال به اصطلاح انیاگرام دوم خود ارایه داده اند و ما نیز در کسانی که (دانشجویانی) که کار روی موضوعات روحی و روانی خود را دنبال می کردند شواهدی دیدیم  که صحت ان را تایید می کردند.ولی نمی دانیم آنچه که این افراد
گزارش کرده‌اند. صرفاً رشد توان‌مندی‌های بالقوة کل نه تیپ شخصیتی آنها بوده است:
که هم‌زمان با رسیدن به سنین بالاتر شک
 
بعداز اینکه نمره های خود را روی برگ نیم رخ تیپ های شخصیت نه گانه اینیاگرام ثبت و نمودار آن را ترسیم کردید توضیح و توصیف مناسب تیپ خود را در بخش دوم بیابد
 
 
-شاخص تیپ های شخصیتی نه گانه ریسو و هادسون(ویراست 2.5)
 
این شاخص حاوی 36 جفت گزینه در خصوص ویژگی های شخصیت ایناگرام شما است که از شماره ی 1 الی 36 امتداد دارد.در هر شماره ،دو گزینه ی «الف و ب » ارائه شده است
 


شماره

گزینه ها

پاسخ ها

نماد ها


1

الف:خیال گرا
تیپ های شخصیتی اینیاگرام و انواع آن
تیپ سه­ های ناسالم، که با احساسات خصمانه ی خود کاملاً تحلیل رفته­ اند و دیگر در محیط خود قادر به عمل نیستند، وقتی به سمت تیپ نُه حرکت می­کنند، با تمام احساسات خود خداحافظی می­کنند و کاملاً متوقف می­شوند.جهت­ بندی­ های یکپارچگی و رشد (امن و آسایش) با ترتیب بر عکس جهت­ بندی­ های از هم گسیختگی و زوال (فشار عصبی و استرس) برای هر تیپ شخصیتی نشان داده می­شوند. هر تیپ در جهت مخالف سمت ناسالم خود به
تغییر و تحول در اینیاگرام
 
افراد راه­ های مختلفی پیدا کرده ­اند تا این آموزه ­های تغییر و تحول را با زندگی خود ترکیب کنند. بعضی مفید می­دانند که هر صبح آنها را به عنوان بخشی از نیایش یا مراقبه­ های روزانه بخوانند، در صورتی که بعضی دیگر، ثمر بخش می­دانند که هر شب قبل از خواب آنها را مطالعه کنند. هر زمانی که شما برای خواندن آنها انتخاب می­کنید، سعی کنید زمانی باشد که حواستان پرت نمی­شود و پذیرای آن چیزی هستید که آنها در شما بید
اینیاگرام و بهبود آن
و ما در جای کوچکی روی زمین نهاده شده­ ایم، که می­توانیم یاد بگیریم پرتوهای عشق را تحمل کنیم. (ویلیام بلیک­)یاد گرفتن «تحمل پرتوهای عشق» یکی از سخت ترین چیزهایی است که ما می­توانیم انجام دهیم. مشکل این است که ما واقعاً نمی­فهمیم عشق چیست – درخواست ­های عشق و قدرت شگرف عشق - و بیشتر از این آنکه چگونه آن را تحمل کنیم. برعکس، ما خودمان را متقاعد می­کنیم که اگر عشق بیشتری داشته باشیم بیشتر خوشحال خواهیم بود
 
در هر شماره تنها یک گزینه که بهترین توصیف از خصوصیات شما اناگرام در طول زندگی تان است را مشخص سازید. برای تکمیل این شاخص ،کافی است در  ستون پاسخ ها گزینه ی دلخواه را * بزنید. اگر هر دو گزینه در مورد شما صدق می کند در این حالت اجباراً گزینه ای را انتخاب کنید که بیشتر و دقیق تر نگر ها و رفتار های کلی شمارا منعکس می کند. برای پاسخ دهی ،خود را هما نطور که بوده اید و هستید، در نظر داشته باشید . در تکمیل شاخص اینیاگرام  به ستون نماد ه
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی