نتایج جستجو برای عبارت :

کفش نه تسمه ای آذاردو مدل W07906

خرید کفش نه تسمه اي آذاردو مدل W07906 قیمت : 39000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه تسمه اي آذاردو مدل W07906 قیمت کفش نه تسمه اي آذاردو مدل W07906 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. کفش اسپرت جزو نیازهاي اساسی امروز خانم هاست.انتخاب یک کفش اسپرت مناسب می تواند فشار وارد شده بر پاها را کاهش دهد.گروه تولیدی آذاردو اين نوع کفش را با مد روز طراحی و با جنس چرم مصنو
خرید کفش نه آذاردو مدل W06006 قیمت : 39000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W06006 قیمت کفش نه آذاردو مدل W06006 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. کفش اسپرت جزو نیازهاي اساسی امروز خانم هاست.انتخاب یک کفش اسپرت مناسب می تواند فشار وارد شده بر پاها را کاهش دهد.گروه تولیدی آذاردو اين نوع کفش را با مد روز طراحی و با جنس چرم مصنوعی تولید کرده است.اين مح
خرید کفش نه آذاردو مدل W062105 قیمت : 39600 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W062105 قیمت کفش نه آذاردو مدل W062105 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. کفش اسپرت جزو نیازهاي اساسی امروز خانم هاست.انتخاب یک کفش اسپرت مناسب می تواند فشار وارد شده بر پاها را کاهش دهد.گروه تولیدی آذاردو اين نوع کفش را با مد روز طراحی و با جنس چرم مصنوعی و پارچه تولید کرده
خرید کفش نه آذاردو مدل W03807 قیمت : 39000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W03807 قیمت کفش نه آذاردو مدل W03807 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. کفش اسپرت جزو نیازهاي اساسی امروز خانم هاست.انتخاب یک کفش اسپرت مناسب می تواند فشار وارد شده بر پاها را کاهش دهد.گروه تولیدی آذاردو اين نوع کفش را با مد روز طراحی و با جنسچرم مصنوعی تولید کرده است.اين مح
خرید کفش نه آذاردو مدل W04604 قیمت : 39000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W04604 قیمت کفش نه آذاردو مدل W04604 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. کفش اسپرت جزو نیازهاي اساسی امروز خانم هاست.انتخاب یک کفش اسپرت مناسب می تواند فشار وارد شده بر پاها را کاهش دهد.گروه تولیدی آذاردو اين نوع کفش را با مد روز طراحی و با جنس چرم مصنوعی تولید کرده است.اين مح
خرید کفش نه آذاردو مدل W04604 قیمت : 39000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W04604 قیمت کفش نه آذاردو مدل W04604 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. کفش اسپرت جزو نیازهاي اساسی امروز خانم هاست.انتخاب یک کفش اسپرت مناسب می تواند فشار وارد شده بر پاها را کاهش دهد.گروه تولیدی آذاردو اين نوع کفش را با مد روز طراحی و با جنس چرم مصنوعی تولید کرده است.اين مح
خرید کفش نه آذاردو مدل W04704 قیمت : 39000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W04704 قیمت کفش نه آذاردو مدل W04704 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. کفش اسپرت جزو نیازهاي اساسی امروز خانم هاست.انتخاب یک کفش اسپرت مناسب می تواند فشار وارد شده بر پاها را کاهش دهد.گروه تولیدی آذاردو اين نوع کفش را با مد روز طراحی و با جنس چرم مصنوعی تولید کرده است.اين مح
خرید کفش نه آذاردو مدل W08421 قیمت : 39000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W08421 قیمت کفش نه آذاردو مدل W08421 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. کفش اسپرت جزو نیازهاي اساسی امروز خانم هاست.انتخاب یک کفش اسپرت مناسب می تواند فشار وارد شده بر پاها را کاهش دهد.گروه تولیدی آذاردو اين نوع کفش را با مد روز طراحی و با جنس پارچه سوزنی تولید کرده است.اين م
خرید کفش نه آذاردو مدل W08421 قیمت : 39000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W08421 قیمت کفش نه آذاردو مدل W08421 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. کفش اسپرت جزو نیازهاي اساسی امروز خانم هاست.انتخاب یک کفش اسپرت مناسب می تواند فشار وارد شده بر پاها را کاهش دهد.گروه تولیدی آذاردو اين نوع کفش را با مد روز طراحی و با جنس پارچه سوزنی تولید کرده است.اين م
خرید کفش نه آذاردو مدل W08421 قیمت : 39000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W08421 قیمت کفش نه آذاردو مدل W08421 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. کفش اسپرت جزو نیازهاي اساسی امروز خانم هاست.انتخاب یک کفش اسپرت مناسب می تواند فشار وارد شده بر پاها را کاهش دهد.گروه تولیدی آذاردو اين نوع کفش را با مد روز طراحی و با جنس پارچه سوزنی تولید کرده است.اين م
خرید کفش نه آذاردو مدل W061 قیمت : 69000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W061 قیمت کفش نه آذاردو مدل W061 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. کفش اسپرت جزو نیازهاي اساسی امروز خانم هاست.انتخاب یک کفش اسپرت مناسب می تواند فشار وارد شده بر پاها را کاهش دهد.گروه تولیدی آذاردو اين نوع کفش را با مد روز طراحی و با جنس چرم مصنوعی و پارچه تولید کرده است.ا
خرید کفش نه آذاردو مدل W061 قیمت : 69000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W061 قیمت کفش نه آذاردو مدل W061 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. کفش اسپرت جزو نیازهاي اساسی امروز خانم هاست.انتخاب یک کفش اسپرت مناسب می تواند فشار وارد شده بر پاها را کاهش دهد.گروه تولیدی آذاردو اين نوع کفش را با مد روز طراحی و با جنس چرم مصنوعی و پارچه تولید کرده است.ا
خرید کفش نه آذاردو کد W02711 قیمت : 49000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو کد W02711 قیمت کفش نه آذاردو کد W02711 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. کفش پاشنه دار نه، از جنس چرم مصنوعی فرم جلوی کفش نیم گرد می باشد پاشنه هاي کفش سوزنی و داراي سرپاشنه قابل تعویض می باشد ارتفاع پاشنه 10 سانتی متر است داراي استايل نیمه رسمی و مناسب استفاده روزمره وهمچنین
خرید کفش نه آذاردو مدل W09708 قیمت : 49000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W09708 قیمت کفش نه آذاردو مدل W09708 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.    خرید کفش نه آذاردو مدل W09708 ارزان , کفش نه آذاردو مدل W09708 با قیمت ارزان , خرید AZARDO ارزان , AZARDO با قیمت ارزان , خرید پستی
خرید کفش نه آذاردو مدل W05502 قیمت : 49000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W05502 قیمت کفش نه آذاردو مدل W05502 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. قالب اين نوع کفش کوچک پا می باشد.پیشنهاد می شود یک سايز بزرگتر انتخاب شود.اولین سوالی که در ذهن خانم ها در هنگام دعوت به مهمانی به جود می آید ، انتخاب پوشاک مناسب است زیرا انتخاب کفش مجلسی مناسب می تواند
خرید کفش نه آذاردو مدل W05524 قیمت : 49000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W05524 قیمت کفش نه آذاردو مدل W05524 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. قالب اين نوع کفش کوچک پا می باشد.پیشنهاد می شود یک سايز بزرگتر انتخاب شود.اولین سوالی که در ذهن خانم ها در هنگام دعوت به مهمانی به جود می آید ، انتخاب پوشاک مناسب است زیرا انتخاب کفش مجلسی مناسب می تواند
خرید کفش نه آذاردو مدل W10114 قیمت : 49000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W10114 قیمت کفش نه آذاردو مدل W10114 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. اولین سوالی که در ذهن خانم ها در هنگام دعوت به مهمانی به وجود می آید ، انتخاب پوشاک مناسب است زیرا انتخاب کفش مجلسی مناسب می تواند ست لباس ، کیف و کفش خانم هايی که به شیک پوشی اهمیت می دهند را کامل کند.مل
خرید کفش نه آذاردو مدل W07202 قیمت : 68000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W07202 قیمت کفش نه آذاردو مدل W07202 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. اولین سوالی که در ذهن خانم ها در هنگام دعوت به مهمانی به جود می آید ، انتخاب پوشاک مناسب است زیرا انتخاب کفش مجلسی مناسب می تواند ست لباس ، کیف و کفش خانم هايی که به شیک پوشی اهمیت می دهند را کامل کند.ملاک
خرید کفش نه آذاردو مدل W07202 قیمت : 68000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W07202 قیمت کفش نه آذاردو مدل W07202 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. اولین سوالی که در ذهن خانم ها در هنگام دعوت به مهمانی به جود می آید ، انتخاب پوشاک مناسب است زیرا انتخاب کفش مجلسی مناسب می تواند ست لباس ، کیف و کفش خانم هايی که به شیک پوشی اهمیت می دهند را کامل کند.ملاک
خرید کفش نه آذاردو مدل W07202 قیمت : 68000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W07202 قیمت کفش نه آذاردو مدل W07202 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. اولین سوالی که در ذهن خانم ها در هنگام دعوت به مهمانی به جود می آید ، انتخاب پوشاک مناسب است زیرا انتخاب کفش مجلسی مناسب می تواند ست لباس ، کیف و کفش خانم هايی که به شیک پوشی اهمیت می دهند را کامل کند.ملاک
خرید کفش نه آذاردو مدل W07202 قیمت : 68000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W07202 قیمت کفش نه آذاردو مدل W07202 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. اولین سوالی که در ذهن خانم ها در هنگام دعوت به مهمانی به جود می آید ، انتخاب پوشاک مناسب است زیرا انتخاب کفش مجلسی مناسب می تواند ست لباس ، کیف و کفش خانم هايی که به شیک پوشی اهمیت می دهند را کامل کند.ملاک
خرید کفش نه آذاردو مدل W00724 قیمت : 39000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W00724 قیمت کفش نه آذاردو مدل W00724 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. اولین سوالی که در ذهن خانم ها در هنگام دعوت به مهمانی به جود می آید ، انتخاب پوشاک مناسب است زیرا انتخاب کفش مجلسی مناسب می تواند ست لباس ، کیف و کفش خانم هايی که به شیک پوشی اهمیت می دهند را کامل کند.ملاک
تسمه جغجغه داراي مکانیزم کاری ساده می می باشد و با گرداندن اهرم جغجغه در یک سیم موجب کشش و جمع شدن تسمه بار در یک طرف و افزايش تنش اتصال می شود. با گرداندن اهرم تسمه جغجغه در طرف دیگر بصورت آزاد و غیر درگیر با تسمه عمل کرده و در واقع تنها در گردش اهرم در یک طرف است که درگیری با تسمه صورت می پذیرد. تسمه جغجغه تحت نام تسمه باربندی نیز مورد استفاده قرار می گیرد چرا که کاربری اصلی آن در ثابت نگهداشتن بار در شرايط خاص می باشد. تسمه بار بکار گرفته شده د
خرید کفش نه آذاردو مدل W09824 قیمت : 49000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش نه آذاردو مدل W09824 قیمت کفش نه آذاردو مدل W09824 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. اولین سوالی که در ذهن خانم ها در هنگام دعوت به مهمانی به جود می آید ، انتخاب پوشاک مناسب است زیرا انتخاب کفش مجلسی مناسب می تواند ست لباس ، کیف و کفش خانم هايی که به شیک پوشی اهمیت می دهند را کامل کند.ملاک
با عرض سلام خدمت دوستان گرامی
تسمه چیست؟
تسمه یک پروفیل فولادی است که به شکل مستطیل است اين پروفیل دراراي یک عرض و یک ضخامت است.همانطور که در بلاگ درباره محصولات آهنی مینویسیم بايد اضافه کنیم که جنس اين محصول از آهن بوده و داراي مشخصات فیزیکی مطابق با منبع تولید آن است.اين محصول خودش در دونوع است :
تسمه نوردی
تسمه ماشینکاری
تسمه فابریک
تسمه فابریک که اصلاً مورد بحث ما نیست و در مورد آن صحبت نمیکنیم.ولی در پست هاي آتی در مورد تسمه نوردی و تس
تسمه صنعتی یک اسم عمومی است که به انواع مختلفی از ابزار آلات صنعتی اطلاق میشود. تسمه می تواند از جنس نايلون و پلی استر باشد و یا از جنس پلی آمید و لاستیکی و هر یک براي کاربری خاصی طراحی شده اند. تسمه صنعتی بصورت کلی به مجموعه اي از تسمه ها که نه با هدف لیفتینگ بلکه با حدف انتقال قدرت، بار و نیروی دورانی مورد استفاده قرار میگیرند. تسمه صنعتی داراي حساسیت هاي مختلفی می باشد. تسمه تايمینگ در اين میان داراي حساسیت بالايی در تولید بوده طبق استاندار
تسمه برزنتی بر مبناهاي متفاوتی دسته بندی می شوند. گاهی دسته بندی بر حسب شکل تسمه، رنگ تسمه، ظریب امنیتی و معیارهاي دیگر براي دسته بندی صورت می پذیرد. اما اصلی ترین نوع دسته بندی تسمه برزنتی بر حسب شکل و نوع اتصال می باشد که به قرار زیر می باشد.
تسمه برزنتی تخت در واقه پر کاربرد ترین نوع تسمه برزنتی در تهران و ايران می باشد که در دو طرف داراي حلقه هاي بافته شده بصورت پارچه اي براي اتصال می باشد.
تسمه برزنتی گرد یا تسمه اسلینگ که بصورت یکپارچه و
خرید کفش دخترانه آذاردو مدل B01905 قیمت : 106000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش دخترانه آذاردو مدل B01905 قیمت کفش دخترانه آذاردو مدل B01905  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمايید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمايید. کودکان را معمولا به بازی گوشی و جنب و جوش زیاد می شناسند اما والدین در انتخاب کفش تنها به زیبايی اهمیت می دهند. گروه تولیدی آذاردو براي اين منظور کفشی را به شما معرفی می کند تا علاوه بر زیبايی به محافظت از پاي کودکان شما نی
تسمه حمل بار ابزاری پارچه اي از جنس الیاف می باشد که دو سر آن بصورت اسلینگ دوخته شده است و از آن براي لیفتینگ بار بالخص بارهايی با گوشه هاي حساس استفاده می شود. تسمه حمل بار بصورت تخت و گرد یا اسلینگ تولید شده و داراي جنسی پلی استری و پلاستیکی می باشد. تسمه حمل بار در سايز هاي مختلف با ضخامت مختلف بصورت تک لا و 2 لا موجود بوده و اغلب تا تناژ 50 تن مورد استفاده قرار می گیرد. سیم بکسل جنرال
خرید کفش بچه گانه آذاردو مدل B02605 قیمت : 98500 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش بچه گانه آذاردو مدل B02605 قیمت کفش بچه گانه آذاردو مدل B02605  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمايید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمايید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمايید.   تصاویر بیشتر براي کفش بچه گانه آذاردو مدل B02605گزارش شدگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین‌آمیز را گزارش دهید. ل
خرید کفش بچه گانه آذاردو مدل B02605 قیمت : 98500 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش بچه گانه آذاردو مدل B02605 قیمت کفش بچه گانه آذاردو مدل B02605  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمايید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمايید.   تصاویر بیشتر    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمايید.   تصاویر بیشتر براي کفش بچه گانه آذاردو مدل B02605گزارش شدگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین‌آمیز را گزارش دهید. ل
خرید کفش دخترانه آذاردو مدل B02023 قیمت : 58500 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش دخترانه آذاردو مدل B02023 قیمت کفش دخترانه آذاردو مدل B02023  براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمايید.    براي خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمايید. کودکان را معمولا به بازی گوشی و جنب و جوش زیاد می شناسند اما والدین در انتخاب کفش تنها به زیبايی اهمیت می دهند. گروه تولیدی آذاردو براي اين منظور کفشی را به شما معرفی می کند تا علاوه بر زیبايی به محافظت از پاي کودکان شما نی
خرید کفش بچه گانه آذاردو مدل B01705 قیمت : 35000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش بچه گانه آذاردو مدل B01705 قیمت کفش بچه گانه آذاردو مدل B01705 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. کودکان را معمولا به بازی گوشی و جنب و جوش زیاد می شناسند اما والدین در انتخاب کفش تنها به زیبايی اهمیت می دهند.گروه تولیدی آذاردو براي اين منظور کفشی را به شما معرفی می کند تا علاوه بر زیبايی به م
خرید کفش بچه گانه آذاردو مدل B00903 قیمت : 53100 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش بچه گانه آذاردو مدل B00903 قیمت کفش بچه گانه آذاردو مدل B00903 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. کودکان را معمولا به بازی گوشی و جنب و جوش زیاد می شناسند اما والدین در انتخاب کفش تنها به زیبايی اهمیت می دهند.گروه تولیدی آذاردو براي اين منظور کفشی را به شما معرفی می کند تا علاوه بر زیبايی به م
خرید کفش دخترانه آذاردو مدل B01923 قیمت : 35000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش دخترانه آذاردو مدل B01923 قیمت کفش دخترانه آذاردو مدل B01923 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. کودکان را معمولا به بازی گوشی و جنب و جوش زیاد می شناسند اما والدین در انتخاب کفش تنها به زیبايی اهمیت می دهند. گروه تولیدی آذاردو براي اين منظور کفشی را به شما معرفی می کند تا علاوه بر زیبايی به مح
خرید کفش دخترانه آذاردو مدل B02002 قیمت : 35000 تومانبرند : AZARDOخرید پستی کفش دخترانه آذاردو مدل B02002 قیمت کفش دخترانه آذاردو مدل B02002 براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید.     براي خرید و مشاهده جزئیات محصول در دیجی کالا کلیک نمايید. کودکان را معمولا به بازی گوشی و جنب و جوش زیاد می شناسند اما والدین در انتخاب کفش تنها به زیبايی اهمیت می دهند. گروه تولیدی آذاردو براي اين منظور کفشی را به شما معرفی می کند تا علاوه بر زیبايی به مح
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها