محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

اشعار زیبا خواندنی درباره خواهر

  متن زيبا برای خواهر متن برای خواهر عکس پروفایل خواهری عکس نوشته درباره خواهر جملات زيبا در مورد خواهر را در سایت فتوکده می خوانید   عکس نوشته و متن برای خواهر     خواهر جانم تو نهایت عشقی و نهایت دوست داشتن و من چه خوشبختم که از داشتنت به نهایت رسیده ام […]
The post متن برای خواهر | عکس نوشته و جملات زيبا در مورد خواهر appeared first on .
دانلود برنامه
شعر در مورد خواهر
 
خواهری دارم که از چشمه عشق ملکوت آمده است
چشمهایش به شفافی سرچشمه زيبایهاست
نفسهایش زندگیست
نامش رضوان است
روحش از جنس لطافت
دلش از جنس صبور
دیجی‌مطلب (DigiMATLAB) - پورتال جامع مطالب جدید روز دیجی مطلب (Digi MATLAB)
ادبیات و شعر
اشعار زيبا درباره خواهر | شعرهای خواندنی در مورد خواهر
در اینبخش از سایت روبکا مجموعه اشعار در مورد خواهر را برای شما گردآوری کرده ایم. در ادامه همراه ما باشید.
چند شعر زيبا برای خواهر
خواهر
دارنده نگاه زيبا
پشتوانه خوبی
مهربان
دوستت دارم
صاحب هنر القای تاثیرات خوب
مجذوب کلامت
بگو تا سیراب شوم از بیانت
سبدصمغ اندود نفوذ ناپذیر
خواهر
یادآور استنشاق عطرگل یاس
احساس مشترک
آرام می شوم بایادت
آزاد می شوم درکنارت
رها می شوم
ادبیات و شعر
اشعار زيبا درباره خواهر | شعرهای خواندنی در مورد خواهر
در اینبخش از سایت روبکا مجموعه اشعار در مورد خواهر را برای شما گردآوری کرده ایم. در ادامه همراه ما باشید.
چند شعر زيبا برای خواهر
خواهر
دارنده نگاه زيبا
پشتوانه خوبی
مهربان
دوستت دارم
صاحب هنر القای تاثیرات خوب
مجذوب کلامت
بگو تا سیراب شوم از بیانت
سبدصمغ اندود نفوذ ناپذیر
خواهر
یادآور استنشاق عطرگل یاس
احساس مشترک
آرام می شوم بایادت
آزاد می شوم درکنارت
رها می شوم
ادبیات و شعر
اشعار زيبا درباره خواهر | شعرهای خواندنی در مورد خواهر
در اینبخش از سایت روبکا مجموعه اشعار در مورد خواهر را برای شما گردآوری کرده ایم. در ادامه همراه ما باشید.
چند شعر زيبا برای خواهر
خواهر
دارنده نگاه زيبا
پشتوانه خوبی
مهربان
دوستت دارم
صاحب هنر القای تاثیرات خوب
مجذوب کلامت
بگو تا سیراب شوم از بیانت
سبدصمغ اندود نفوذ ناپذیر
خواهر
یادآور استنشاق عطرگل یاس
احساس مشترک
آرام می شوم بایادت
آزاد می شوم درکنارت
رها می شوم
ادبیات و شعر
اشعار زيبا درباره خواهر | شعرهای خواندنی در مورد خواهر
در اینبخش از سایت روبکا مجموعه اشعار در مورد خواهر را برای شما گردآوری کرده ایم. در ادامه همراه ما باشید.
چند شعر زيبا برای خواهر
خواهر
دارنده نگاه زيبا
پشتوانه خوبی
مهربان
دوستت دارم
صاحب هنر القای تاثیرات خوب
مجذوب کلامت
بگو تا سیراب شوم از بیانت
سبدصمغ اندود نفوذ ناپذیر
خواهر
یادآور استنشاق عطرگل یاس
احساس مشترک
آرام می شوم بایادت
آزاد می شوم درکنارت
رها می شوم
ادبیات و شعر
اشعار زيبا درباره خواهر | شعرهای خواندنی در مورد خواهر
در اینبخش از سایت روبکا مجموعه اشعار در مورد خواهر را برای شما گردآوری کرده ایم. در ادامه همراه ما باشید.
چند شعر زيبا برای خواهر
خواهر
دارنده نگاه زيبا
پشتوانه خوبی
مهربان
دوستت دارم
صاحب هنر القای تاثیرات خوب
مجذوب کلامت
بگو تا سیراب شوم از بیانت
سبدصمغ اندود نفوذ ناپذیر
خواهر
یادآور استنشاق عطرگل یاس
احساس مشترک
آرام می شوم بایادت
آزاد می شوم درکنارت
رها می شوم
ادبیات و شعر
اشعار زيبا درباره خواهر | شعرهای خواندنی در مورد خواهر
در اینبخش از سایت روبکا مجموعه اشعار در مورد خواهر را برای شما گردآوری کرده ایم. در ادامه همراه ما باشید.
چند شعر زيبا برای خواهر
خواهر
دارنده نگاه زيبا
پشتوانه خوبی
مهربان
دوستت دارم
صاحب هنر القای تاثیرات خوب
مجذوب کلامت
بگو تا سیراب شوم از بیانت
سبدصمغ اندود نفوذ ناپذیر
خواهر
یادآور استنشاق عطرگل یاس
احساس مشترک
آرام می شوم بایادت
آزاد می شوم درکنارت
رها می شوم
ادبیات و شعر
اشعار زيبا درباره خواهر | شعرهای خواندنی در مورد خواهر
در اینبخش از سایت روبکا مجموعه اشعار در مورد خواهر را برای شما گردآوری کرده ایم. در ادامه همراه ما باشید.
چند شعر زيبا برای خواهر
خواهر
دارنده نگاه زيبا
پشتوانه خوبی
مهربان
دوستت دارم
صاحب هنر القای تاثیرات خوب
مجذوب کلامت
بگو تا سیراب شوم از بیانت
سبدصمغ اندود نفوذ ناپذیر
خواهر
یادآور استنشاق عطرگل یاس
احساس مشترک
آرام می شوم بایادت
آزاد می شوم درکنارت
رها می شوم
ادبیات و شعر
اشعار زيبا درباره خواهر | شعرهای خواندنی در مورد خواهر
در اینبخش از سایت روبکا مجموعه اشعار در مورد خواهر را برای شما گردآوری کرده ایم. در ادامه همراه ما باشید.
چند شعر زيبا برای خواهر
خواهر
دارنده نگاه زيبا
پشتوانه خوبی
مهربان
دوستت دارم
صاحب هنر القای تاثیرات خوب
مجذوب کلامت
بگو تا سیراب شوم از بیانت
سبدصمغ اندود نفوذ ناپذیر
خواهر
یادآور استنشاق عطرگل یاس
احساس مشترک
آرام می شوم بایادت
آزاد می شوم درکنارت
رها می شوم
ادبیات و شعر
اشعار زيبا درباره خواهر | شعرهای خواندنی در مورد خواهر
در اینبخش از سایت روبکا مجموعه اشعار در مورد خواهر را برای شما گردآوری کرده ایم. در ادامه همراه ما باشید.
چند شعر زيبا برای خواهر
خواهر
دارنده نگاه زيبا
پشتوانه خوبی
مهربان
دوستت دارم
صاحب هنر القای تاثیرات خوب
مجذوب کلامت
بگو تا سیراب شوم از بیانت
سبدصمغ اندود نفوذ ناپذیر
خواهر
یادآور استنشاق عطرگل یاس
احساس مشترک
آرام می شوم بایادت
آزاد می شوم درکنارت
رها می شوم
ادبیات و شعر
اشعار زيبا درباره خواهر | شعرهای خواندنی در مورد خواهر
در اینبخش از سایت روبکا مجموعه اشعار در مورد خواهر را برای شما گردآوری کرده ایم. در ادامه همراه ما باشید.
چند شعر زيبا برای خواهر
خواهر
دارنده نگاه زيبا
پشتوانه خوبی
مهربان
دوستت دارم
صاحب هنر القای تاثیرات خوب
مجذوب کلامت
بگو تا سیراب شوم از بیانت
سبدصمغ اندود نفوذ ناپذیر
خواهر
یادآور استنشاق عطرگل یاس
احساس مشترک
آرام می شوم بایادت
آزاد می شوم درکنارت
رها می شوم
ادبیات و شعر
اشعار زيبا درباره خواهر | شعرهای خواندنی در مورد خواهر
در اینبخش از سایت روبکا مجموعه اشعار در مورد خواهر را برای شما گردآوری کرده ایم. در ادامه همراه ما باشید.
چند شعر زيبا برای خواهر
خواهر
دارنده نگاه زيبا
پشتوانه خوبی
مهربان
دوستت دارم
صاحب هنر القای تاثیرات خوب
مجذوب کلامت
بگو تا سیراب شوم از بیانت
سبدصمغ اندود نفوذ ناپذیر
خواهر
یادآور استنشاق عطرگل یاس
احساس مشترک
آرام می شوم بایادت
آزاد می شوم درکنارت
رها می شوم
ادبیات و شعر
اشعار زيبا درباره خواهر | شعرهای خواندنی در مورد خواهر
در اینبخش از سایت روبکا مجموعه اشعار در مورد خواهر را برای شما گردآوری کرده ایم. در ادامه همراه ما باشید.
چند شعر زيبا برای خواهر
خواهر
دارنده نگاه زيبا
پشتوانه خوبی
مهربان
دوستت دارم
صاحب هنر القای تاثیرات خوب
مجذوب کلامت
بگو تا سیراب شوم از بیانت
سبدصمغ اندود نفوذ ناپذیر
خواهر
یادآور استنشاق عطرگل یاس
احساس مشترک
آرام می شوم بایادت
آزاد می شوم درکنارت
رها می شوم
ادبیات و شعر
اشعار زيبا درباره خواهر | شعرهای خواندنی در مورد خواهر
در اینبخش از سایت روبکا مجموعه اشعار در مورد خواهر را برای شما گردآوری کرده ایم. در ادامه همراه ما باشید.
چند شعر زيبا برای خواهر
خواهر
دارنده نگاه زيبا
پشتوانه خوبی
مهربان
دوستت دارم
صاحب هنر القای تاثیرات خوب
مجذوب کلامت
بگو تا سیراب شوم از بیانت
سبدصمغ اندود نفوذ ناپذیر
خواهر
یادآور استنشاق عطرگل یاس
احساس مشترک
آرام می شوم بایادت
آزاد می شوم درکنارت
رها می شوم
ادبیات و شعر
اشعار زيبا درباره خواهر | شعرهای خواندنی در مورد خواهر
در اینبخش از سایت روبکا مجموعه اشعار در مورد خواهر را برای شما گردآوری کرده ایم. در ادامه همراه ما باشید.
چند شعر زيبا برای خواهر
خواهر
دارنده نگاه زيبا
پشتوانه خوبی
مهربان
دوستت دارم
صاحب هنر القای تاثیرات خوب
مجذوب کلامت
بگو تا سیراب شوم از بیانت
سبدصمغ اندود نفوذ ناپذیر
خواهر
یادآور استنشاق عطرگل یاس
احساس مشترک
آرام می شوم بایادت
آزاد می شوم درکنارت
رها می شوم
عصر با یکی از بچه ها که متاهلم هست بودم . صحبت از اینور اونور شد و خواهر زن و کلا :D اعم از زن خودت . مادر زنت :| خواهر زنت :| و مامان و خواهر خودت یا خودش :D من یادمه یه زمانی یه عده از دخترا آرزوشون این بود که با پسری ازدواج کنن که خواهر نداره :| اگه جاریم نداشت که دیگه بهتر . ولی اصل کاری همون خواهر شوهر بود . بعد یه مدت این ذهنیت رو مردا پیدا کردن که خواهر زن اگه نداشته باشن خیلی عالیه :D بعدا هم که یه جمله افتاد تو زبونا که مردی که بلده با
ادبیات و شعر
اشعار زيبا درباره خواهر | شعرهای خواندنی در مورد خواهر
در اینبخش از سایت روبکا مجموعه اشعار در مورد خواهر را برای شما گردآوری کرده ایم. در ادامه همراه ما باشید.
چند شعر زيبا برای خواهر
خواهر
دارنده نگاه زيبا
پشتوانه خوبی
مهربان
دوستت دارم
صاحب هنر القای تاثیرات خوب
مجذوب کلامت
بگو تا سیراب شوم از بیانت
سبدصمغ اندود نفوذ ناپذیر
خواهر
یادآور استنشاق عطرگل یاس
احساس مشترک
آرام می شوم بایادت
آزاد می شوم درکنارت
رها می شوم
ادبیات و شعر
اشعار زيبا درباره خواهر | شعرهای خواندنی در مورد خواهر
در اینبخش از سایت روبکا مجموعه اشعار در مورد خواهر را برای شما گردآوری کرده ایم. در ادامه همراه ما باشید.
چند شعر زيبا برای خواهر
خواهر
دارنده نگاه زيبا
پشتوانه خوبی
مهربان
دوستت دارم
صاحب هنر القای تاثیرات خوب
مجذوب کلامت
بگو تا سیراب شوم از بیانت
سبدصمغ اندود نفوذ ناپذیر
خواهر
یادآور استنشاق عطرگل یاس
احساس مشترک
آرام می شوم بایادت
آزاد می شوم درکنارت
رها می شوم
ادبیات و شعر
بیژن الهی شیرازی (زادهٔ ۱۶ تیر ۱۳۲۴ – درگذشتهٔ ۹ آذر ۱۳۸۹ در تهران) شاعر، مترجم و نقاش ایرانی بود.
اشعار عاشقانه بیژن الهی
 
آدم‌های بهاری
آدم‌های بهاری.
چه می‌کنید با برگی که خزان دوست بدارد؟
چه می‌کنید با پروانه‌یی که به آب افتد؟
 از سر هر انگشت
پروانه‌یی پریده ست.
پروانه‌ی کدام انگشت تشنه بود؟
پروانه‌ی کدام انگشت به آب می‌میرد؟
من بارها اندیشیده‌ام
من خزان و برف را پیاده پیموده‌ام
پیشان
۩ ۩☫ گوش کن اهل(طریقت)محرم اشعار کو ☫ ۩۩ ۩ خاطرِ امید وُ بیم از وصل وُ هجر یار کو عاشقم عاشق مرا با وصل و هجران کار کو هر شب از اشعار من بیدار خلق اما چه سود آنکه باید بشنود اشعار من بیدار کو در حریمش بار دارم لیک در پستوی در کرده‌ام جا تا چو آید غیر گویم یار کو دل به پیغام وفا هر کس که می‌آرد ز یار می‌دهم تسکین و می‌دانم بگو دلدار کو گلشن کویش بهشتی خرم است اما دریغ کز هجوم زاغ یک بلبل درین گار کو سر عشق یار با بیگانگان هــرگز مگو گوش کـن اهلِ
شب عاشورا96
هیات ثارالله اهواز
نوحه:
من به فکر معجر تو/ تو به فکر حنجر من
خواهر غم پرور من/ خواهر غم پرور من
مداح: حاج صادق آهنگران
اشعار: زمان گلدسته
آرنیکا دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
,    متن آهنگ محلی خواهر,    متن اهنگ خواهر عزیزم,    آهنگ خواهر جون,    متن آهنگ شاد خواهر,    متن اهنگ تولد برای خواهر شاد,    متن آهنگ خواهر رویایی,    متن آهنگ تولد خواهر.,    متن آهنگ خواهرم تاج سرم,    متن آهنگ خواهرم عروسیت مبارک,    متن ترانه های محلیمتن آهنگ قدیمی
در این پست اشعار دوبیتی درباره عید نوروز آماده شده است نوروز کـه سیل در کمر میگرددسنگ از سر کوهسار در میگردداز چشمه چشم مـا برفت این‌همه ی سیلگویی کـه دل تـو سخت‌تر میگردددوبیتی و شعر تبریک عید نوروز 98 | بهترین شعرهای عید نوروز 1398 + عکسآن شب کـه تـو درکنار مایی روزستو آن روز کـه با تـو میرود نوروزستدی رفت و بـه انتظار فردا منشیندریاب کـه حاصل حیات امروزست
امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳ … گه که برتارک خور است در تصوف ، رسم جستن، خنده کردن بر خود است در تیمم مسح کردن خاک کردن برسر است رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۹۵ … درگه او یابی مگذرد به در کس زیرا که حرامست تیمم به لب … خاقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۲ من تیمم به سر خاک نجس کی کنم؟ کآب خدای است مرا خاقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵۱ آب کرم نماند و به وقت نماز عید اینک مرا به خاک در تو تیمم است خاقانی » دیوان
۩۩۩ ☫اشعار (طریقت )دوبیتی ☫ ۩۩۩ توئی شراب وُ منم مستِ بوسه‌ های لبی کنون چـه چـــاره کنم محنتِ خمــارِ وُ شبی شدی خُـــمار وُ شدم پاکبازِ درین قمار بگو چـه چـــاره کنم قسمتم وباره تــبی ۩ # خــُلدستان طریقت ( #اشعاروبیتی ) ۩ # محمد مهدی طریقت
دو دلجو مهربان باهم. دو غمگینقصه گوی غصه ها ی هردوان باهمخوشا دیگر خوشا عهد دو جان همزبان باهمدو تنها رهگذر کفترنوازش های این آن را تسلی بخشتسلی های آن این را نوازشگرخطاب ار هست خواهر جانجوابش :جان خواهر جان    قربونت برم من؛)شعر کامل از مهدی اخوان‌ثالث ادامه مطلب
۩۩ ☫ اشعار/زیرشمشیر تو امروز (طریقت ) می گفت: ☫ ۩ ۩ من خراب نگه نرگس شهلاشده ام بی خود از باده جام وُ مِیِ میناشده ام چو ن در این چرخ طلعت دوران منی من به تصدیق نظر محو تماشا شده ام کی توان یافتن از بی سر و سامانی من در یَـِدِ گیسوی آن سرو سمن سا شده ام اهل معنی همه از حالت من حیرانند بسکه حیرت زده ی صورت زيبا شده ام تلخ و شیرین جهان در نظرم یکسانست بسکه شوریده دل از لعل شکرخاشده ام مرد میدان بلای دو جهان دانی کیست من که افتاده به بالای دلارا شده ام
دانلود آهنگ های خواهر جدید و قدیمی دانلود گلچین آهنگ های با موضوع خواهر جدید 98 و قدیمی با کیفیت عالی Mp3 320 و پخش آنلاین در موزیک مدیا Download Music For Sister 2019 دانلود آهنگ خواهر ناز کوچولو امین رستمی با متن کیفیت عالی Mp3 قصه بخوای میگم برات بخواب پیش عروسکات چشمای نازتو […]دانلود
۩۩ ۩☫ من اهل(طریقت )شده ام شاعر ناشی/طنز+اشعار ☫ ۩۩ ۩ ***** منظومه پراکنده شد وُ شد متلاشی افکارِ من آرام نگیرد ، شده لاشی اَشعارِ تو معمار غزلهای بدیل است بد نیست مرا بُت کنی وُ بُت بتراشی جنجال به پا کرده ای وُ صدرِ خبر ها ای صدرنشین جایگهت نیست حواشی برمن نکنی ناله وُنفرین حرامست درد است نمک بر جگر پاره بپاشی نِیمیم پر از درد وُ دگر نِیم پر از غم سهلست که ازدرد وُ غم من بخراشی مجموعهء اشعار من از رنج و عذابست من اَهل(طریقت)شده ام شاعرِناشی ۩ خـ
منوچهری منوچهری » دیوان اشعار » مسمطات » در وصف صبوحی … کن و ترشروی پیش من آور نبید در قدح مشکبوی تازه چو آب گلاب، پاک چو ماء معین در همه وقتی صبوح خوش بودی ابتدی بهتر و خوشتر بود وقت گل بسدی خاسته از مرغزار … -------------------------------------------------------------------- منوچهری فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۲ - در مدح امیرابو محمد بن محمود غزنوی … گفتن خجل گشتم ز بس حلم ترا کوه وزمین گفتن فرو ماندم ز بس جود ترا ماء معین گفتن حدیث
در سالهای نوجوانی اشعار سهراب و معنی‌شان برایم عجیب بود و در دوره های مختلف احساسات متفاوتی نسبت به انها داشتم. در دوره ای به شدت از خواندشان لذت میبردم و تصویرسازی هایم از برخی اشعار به حدی بود که با انها اشک میریختم در دوره ای به فکر افتاده بودم که معنای این اشعار را پیدا کنم و یادم هست که کتاب سیروس شمیسا را از کتابخانه امانت گرفته بودم و میخواندم اما در این سالهای اخیر کمتر شعر نو از جمله اشعارسهراب را خوانده ام .
فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۶ در سرم از تو جوش دیگر در کشور جان خروش دیگر در چشمهٔ سلسبیل نوشی است و اندر دهن تو نوش دیگر هر عاشق را غمی و جوشی است عشاق تر است جوش ------------------------------------ فیض کاشانی فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۱ لب جانت برقصد در بدن زین آب تلخ ناگوار گر بگذری روزی سه چار از سلسبیل خوشگوار جان گرددت هر ذره تن احزای تن چون‌جان شود جان‌تاچه سرمستان
محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۴ در ترقی کار تو بس که هست ذات تو را بهر سر مو صد نشان ز شان بر صاف سلسبیل کشان طعنه میزنند از دردجرعه کرمت چاشنی چشان عدلت ز عدل کسری و کی می‌برد سبق به ------------------------------------ محتشم کاشانی محتشم کاشانی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴۶ - وله فی مدیح سلطان خلیل ولد شمخال سلطان گر کور مادرزاد را گردد دلیل اهل خلد از اهل دوزخ آب خواهند ار کند سلسبیل لطف
منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۹ - در وصف بهار و مدح خواجه علی‌بن محمد . آب مصندل پیش در آن بار خدای همه احرار گویی که همه جوی، گلابست و رحیقست جویست به دیدار و خلیجست به کردار زین پیش گلاب و عرق و بادهٔ احمر در شیشهٔ عطار بد … --------------------------------------------- منوچهری منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۰ - در مدح سلطان مسعود غزنوی . شهریار عالم یک چند صید کردی یک چند گاه باید اکنون که می گساری
امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » آیینه سکندری » بخش ۱ - ساقی نامه زن که آتش زند سینه را ز سر نو کند داغ دیرینه را بیا ساقی آن سلسبیل حیات که شوید همه تیرگیها ز ذات بده تا چو منزل به خاکم کشد ز آلایش خاک پاکم ------------------------------------ امیرخسرو دهلوی امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۱۳ روح و امق و مجنون وویس را کایشان درون پردهٔ این راز محرمند ای سلسبیل راحت و ای چشمهٔ حیات بر تشنگان
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی