محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

موتوردمپرها

 
موتور دمپرها
دمپر دریچه یا صفحه ای است که جریان هوا را درون مجاری ، دودکش ، جعبه VAV ، کنترل کننده هوا یا سایر تجهیزات انتقال هوا متوقف یا تنظیم می کند. ممکن است از یک دمپر برای قطع تهویه مطبوع مرکزی (گرمایش یا سرمایش) به یک اتاق استفاده نشده یا تنظیم آن برای تنظیم اتاق به اتاق و کنترل آب و هوا استفاده شود. عملکرد آن می تواند دستی یا اتوماتیک باشد. دامپرهای دستی توسط دسته ای در قسمت خارج مجرای چرخانده می شوند. از دمپر اتوماتیک برای تنظیم جری
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی